La private overta driften av de kommunale barnehagene

Å drive barnehager i kommunal regi viser seg å være mer kostbart og mindre attraktivt enn privat drevne barnehager.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Gorm Kallestad / NPK
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Johannes Akkerhaugen
Forfatter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tilskuddet fra staten til private barnehager blir beregnet ut fra gjennomsnittlige utgifter i de kommunale barnehagene i den enkelte kommune, og de private barnehagene har krav på 100 % av det de kommunale barnehagene får i offentlig finansiering.

Når norske private barnehager kan vise til overskudd på flere hundre millioner kroner per år, bidrar de samtidig med 1/4 av overskuddet i skatt til fellesskapet, i tillegg til 23 prosent skatt av eventuelt utbytte.

Årsaken til det høye statstilskuddet må skyldes dårlig kommunal drift, eller at deler av tilskuddet brukes til andre kommunale utgifter i strid med § 14 a i Barnehageloven.

Siden statstilskuddet til de private barnehagene er lik statstilskuddet som de kommunale barnehagene får, så må en stille seg spørsmålet om vi har råd til kommunal drift av barnehagene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvorfor driver private firmaer mer økonomiske og attraktive barnehager enn det kommunene kan? Det skyldes at det kommunale systemet ikke har noe incitament for økonomisk og attraktiv drift. Oppnår en kommunal barnehage et godt økonomisk resultat, så kommer ikke det barnehagen og de ansatte til gode. Tvert i mot blir de straffet av kommunepolitikerne som setter neste års budsjett for barnehagen tilsvarende ned. Ved en dårligere drift enn budsjettert kan de håpe på en økning i budsjettet året etter.

Et privat firma, derimot, er helt avhengig av at driften går med overskudd (profitt), til investeringer og til bedre betingelser for de ansatte. Går et privat firma med underskudd, så kan ikke det gå til politikerne og be om mer penger fra fellesskapet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Her er konkurs alternativet.

Resultatene fra en foreldreundersøkelse for landets barnehager viser at foreldrene jevnt over er godt fornøyd med barnehagen barna går i, men samtidig viser undersøkelsen at det er variasjoner mellom barnehagene, og at det er de private barnehagene som gjør det best.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøkelsen av foreldretilfredshet viser at 90 prosent av de med høyest score er private barnehager.

Når det årlig koster oss flere hundre millioner mer med kommunale barnehager enn private, og brukerne i tillegg er mest fornøyd med de private, så er det fornuftig å frita kommunene fra å drive barnehager.

For å redusere den statlige finansieringen av barnehagene må tilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlige utgifter i de private barnehagene i den enkelte kommune.

Ved en slik omlegging av beregningen kan de statlige tilskuddene til barnehagene settes betraktelig ned.