Meny

14 drept på veiene i juni

UP-sjefen vil mobilbrukerne til livs: – Å sende en melding er som å kjøre i blinde

En varebil skjener ut til høyre i dette stillbildet fra Utrykningspolitiet. En stresset og utålmodig bilist kan fort bli en farlig bilist, sier UP-sjefen. Bildet er kun ment som illustrasjon. Foto: Up.
– Sender man en kjapp sms, kjører man i blinde. I 80, 90 eller 110 kilometer i timen, kjører man over en fotballbane uten å se på veien. Man må slutte med det! sier UP-sjef Runar Karlsen.

Nå går det mot skjerping av straffen for å fikle med mobiltelefonen mens man sitter bak rattet.

I dag får man «skarve» 1700 i forenklet forelegg for ulovlig mobilbruk - som er blant årsakene til at sommermånedene er høytid for ulykker på veiene.

I juni endte livet for 14 på norske veier. Tre av dem var MC-førere.

– Det er dessverre en periode hvor det er flere alvorlige ulykker enn ellers i året. Det er nedsiden av sommerferie, det er flere dødsulykker i sommermåneden. I juni var det 14 drepte – det er det høyeste antallet hittil i år. Historien gjentar seg. Juli har begynt noe bedre, sier sjef for Utrykningspolitiet, Runar Karlsen, til ABC Nyheter.

Han peker på ulike årsaker til at den triste pilen peker til værs når temperaturen stiger:

– Køkjøring. Komplekst trafikkbilde. Mulig at oppmerksomhet i forhold til varme og lange bilturer blir svekket. En stresset og utålmodig bilist kan fort bli en farlig bilist, sier UP-sjefen.

Les også: UP: – Kunne sikkert tidoblet antallet mobil-bøter

Rus og uoppmerksomhet

UP-sjef Runar Karlsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Runar Karlsen oppgir tre hovedårsaker til dødsulykker: Uoppmerksomhet, høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Halvparten skyldes stor fart, for 25-30 prosent av de trafikkdrepte ligger årsaken i rus. Den tredje årsaken er uoppmerksomhet. Man sier tre av ti dødsylukker skyldes uoppmerksomhet, sier Karlsen.

– Er privat- eller yrkessjåfører verst? Skrekken er møteulykker med vogntog?

– Vogntog er involvert i flere alvorlige ulykker, men det er et mindretall som er skyld i ulykken. Det er gjennomgående personer i bilene som har skylden. De holder høyere fart når veien tørre og finere, det ser vi på fartskontrollene våre.

Og mobilbruk er blant hovedårsakene til uoppmerksomhet. UP vil det til livs.

Les også: Mann tatt 18 ganger for ulovlig mobilbruk i bil

Det er store mørketall

– Det er ulovlig! All bruk av mobil er brudd på forskriften. Det er alt fra håndholdt telefon, til tasting på mobil. Det tar oppmerksomhet bort for sjåføren. Man bruker energi og blikk og den ene hånden til å taste, eller holde mobilen. Det betyr dårligere responstid. Skjer noe i forkant, og man mister fokus, drar man kjøretøyet til høyre eller venstre på veien. Det er absolutt farlig! sier Runar Karlsen.

– Sender man en kjapp sms, kjører man i blinde!

UP skriver ut opp mot 20.000 forenklede forelegg på 1700 kroner årlig for ulovlig mobilbruk. Det er bare å skrape i syndetallenes overflate.

Forelegg skrevet ut for ulovlig bruk av mobiltelefon

2013: 19.388

2014: 17.443

2015: 18.595

2016: 19.821

2017: 18.141

Kilde : UP

– Dette er bare toppen av et isfjell. Det er store mørketall. Det vi driver med, er stikkprøver for å skape en trussel hvis en blir tatt. Vi kan bare stå i et veikryss, så ser vi bilister holde telefonen mot ørene, sier UP-sjefen.

Blir du tatt på fersken, er forelegget på 1700 kroner - dersom det ikke foreligger en faresituasjon.

– Men kjører du vinglete, utviser risikabel kjøring, er det en helt annen straff. Det blir tiltale og uaktsomt drap dersom det fører til drap. 1700 er bare starten, sier Karlsen.

Les også: Tar du sjansen når du står i kø eller på rødt lys?

164 ganger høyere risiko ved tasting

Han sier det er en veldig stor andel som både taster og snakker ulovlig.

– Det er altfor mange eksempler på at man kjører inn i en bil som har stanset foran fordi det er rødt lys, og skaper en veldig alvorlig ulykke.

Til værs i sommermånedene

I perioden 2013-2017 var det i gjennomsnitt 53 prosent flere drepte og hardt skadde i sommermånedene juni-august, sammenliknet med de øvrige månedene i året.

2013: 58

2014: 54

2015: 38

2016: 50

2017: 32

  • I perioden 2015-2017 var det i gjennomsnitt 53 prosent flere førerkortbeslag i politikontroller (anmeldelser) juni-august, sammenliknet med de øvrige månedene i året, ifølge politiets tall.
  • Det avdekkes flere fartsovertredelser i politikontroll i sommermånedene enn øvrige måneder. Politiet har reagert mot gjennomsnittlig 8300 (UP 7400) fartsovertredelser per måned om sommeren de siste 3 årene, mens resten av året er gjennomsnittet per måned 6700 (UP 5900). I tillegg er overtredelsene grovere. Gjennomsnittlig for 3 siste år var det 669 (UP 560) førerkort per måned i sommermånedene mot 439 (UP 358) per måned i øvrige måneder.
  • Også ATK merker at det er flere grovere fartsovertredelser om sommeren enn resten av året. Gjennomsnitt for 3 siste år var 85 førerkortbeslag per måned om sommeren og 66 per måned resten av året. Det er naturlig nok få fartsovertredelser i fotoboks sammenlignet med i fartskontroll. Andelen av overtredelsene der det ilegges førerkortbeslag er på rundt 1 prosent.
  • Det var gjennomsnittlig siste 3 år 5 prosent flere rusanmeldelser i sommermånedene sammenlignet med øvrige måneder.
  • I tillegg ser vi en tendens til at stadig større andel av de rustatte i UP-kontroll ikke har førerkort å miste. Tallene for 2017 viser det ble førerkortbeslag under halvparten (48 %) av rus-sakene, for 2013 var denne andelen 57 %, og 2012 var den 64 %.
  • Rustatte i trafikken: 2013 (8895) 2014 (9215) 2015 (9484) 2016 (9644) 2017 (9352). Januar til mai 2018: 3926.

Kilde: Utrykningspolitiet

Samferdselsdeparementet sendte nylig ut på en høring forslag om å prikkbelaste misbruk av mobil under kjøring. Runar Karslen sier de vil støtte den.

I høringsnotatet står det:

«Det (er) klart dokumentert, at bruk av telefonen som medfører tasting og/eller det å se på telefonen mens man kjører, er forbundet med ekstremt høy risiko. Anslagene på relativ risiko i forskningslitteraturen varierer fra 22 til 164 ganger høyere risiko ved tasting eller teksting, enn ved vanlig kjøring.».

– Myndighetene mener det må strengere reaksjon til, sier Karlsen, og viser til høringen Samferdselsdepartementet  har ute med svarfrist i september.

– Det betyr skjerping av situasjonen. De som har førerkort på prøve, vil få dobbel prikkbelastning, seks prikker. Det er faretruende nær grensen for å miste førerkortet. Det vil være et godt signal å sende ut at et vil være enda strengere reaksjoner, sier UP-sjef Runar Karslen.


Populært