Meny

Fylkesmannen trekker fellingstillatelse ved DNA-funn

Ulv på Langedrag. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Fylkesmannen har gitt skadefellingstillatelse på én ulv i Holtålen og Røros, med forbehold om at det ikke er et genetisk viktig individ, skriver Nationen.

To lam er dokumentert tatt av ulv i Litj-Molingdalen i Røros kommune, og torsdag kveld ble det gitt skadefellingstillatelse på én ulv.

Fylkesmannen i Trøndelag har gitt tillatelsen med forbehold:

«Dersom DNA-analyser viser at skadevolder er et genetisk viktig individ med nord/østlig utbredelse, vil Fylkesmannen trekke tilbake skadefellingstillatelsen umiddelbart», heter det ifølge Nationen.

Her vises det blant annet til felles retningslinjer mellom Miljødirektoratet og Naturvårdsverket i Sverige i 2012 for på best mulig måte å kunne ivareta de genetisk verdifulle individene av ulv fra øst/nordlig utbredelse, ifølge avisen.

Rovviltansvarlig Einar Frogner i styret i Norges Bondelag reagerer kraftig på forbeholdet.

– Jeg synes dette er helt horribelt. Jeg har aldri hørt om en lignende praksis tidligere. Skaden skjer jo uansett hva slags ulv som står bak.

Han mener dette er brudd på rovviltforliket fra 2011, punkt 2.2.19, hvor det heter at «det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein».

Det er tatt hårprøve av ulven som nå skal analyseres.

(©NTB)

Populært