Meny

Slik har terrorister siktet seg inn mot myke mål

Attraktive, harde mål er bedre sikret, og at terrorister har ikke skrupler mot å angripe tilfeldige sivile, ifølge terrorforsker. Nå har justisministeren innført nye tiltak mot terror i Oslo.

På forskningskonferansen på Politihøgskolen tidligere denne måneden uke la stipendiat Cato Hemmingby frem analyser av over 200 planlagte og utførte terroraksjoner de siste tyve årene.

Studien er begrenset til aksjoner planlagt av militante islamister i Vest Europa mellom 1994 og 2016. Den inngår i hans doktorgradsavhandling som han leverer over sommeren ved Universitetet i Stavanger.

Nylig informerte også justisminister Tor Mikkel Wara stortinget om at han har godkjent midlertidig bevæpning av Oslopolitiet i utsatte områder.

Les også: Europas terrorister lærte av Utøya-massakren

Angrep i offentlige rom mer utbredt

Hemmingby har blant annet sett på hvilke typer av mål jihadistene har valgt seg ut, om de har gått etter myndighetsmål eller mykere mål. Målene har endret seg markant de siste tiårene.

Les også denne saken fra Handelshøyskolen BI: Bør vi være redd for terror?

– Terroraksjoner de siste årene har i større grad rammet myke mål uten beskyttelse enn før, sier Cato Hemmingby ved Politihøgskolen. (Foto: PHS).

– Mens terroristene på 70- og 80-tallet i hovedsak var selektive og helst unngikk store sivile tap, så startet jihadister i Frankrike fra midten av 1990-tallet med bombeaksjoner mot vilkårlig sivile i offentlige områder og i kollektivtrafikken, forteller Hemmingby.

På 2000-tallet ble dette mer vanlig også internasjonalt og med selvmordsbombere i tillegg.

Terroristenes fokus har altså flyttet seg fra angrep mot harde, godt beskyttede mål, til å ville ramme dårlig beskyttede mål i det offentlige rom.

Tre av fire aksjoner blir avverget

Av 246 planlagte aksjoner Hemmingby har analysert, endte 70 av dem med utførte angrep. Resten ble stoppet i tide.

Han har analysert hvor ofte terroristene har planlagt massedød, og om de har valgt seg ut spesifikke mål eller villet angripe vilkårlige sivile.

Generelt er et betydelig fokus på massedød spesielt i plott, det vil si på planleggingsstadiet, fant han ut.

Les også: Derfor terroriserer IS Europa

– De har gjerne høye ambisjoner innledningsvis, men disse modereres underveis i prosessen, sier han.

Slik ble studien utført:

Forskningen omhandler militante islamister i Vest Europa i tidsrommet 1994-2016. Datasettet består av 246 saker, av disse var 176 plott og 70 gjennomførte angrep.

Hemmingby har kartlagt om terroristene har hatt massedødsfokus eller ikke, om de har angrepet såkalte mye mål eller harde mål, og om de har angrepet vilkårlige sivile eller vært mer selektive.

Han fant at det var klart større interesse for å angripe harde mål, som myndighetsmål, prominente politikere og fly, i plott enn ved utførte angrep.

Myke mål angripes i nesten ni av ti tilfeller. I omtrent halvparten av hver av tilfellene rettes angrepet inn mot vilkårlige sivile eller mer selekterte målgrupper.

De har også større interesse for å ramme prominente politikere, fly og attraktive myndighetsmål i plott enn i utførte angrep.

Av de 70 utførte angrepene, resulterte 26 av dem i at folk ble drept. Totalt ble 555 mennesker drept i disse aksjonene. Bare åtte angrep forårsaket hele 523 av disse dødsfallene.

Les også: Jihadister lærer av norsk terror

Charlie Hebdo markerte et skille

Utviklingen har vært utpreget negativ de siste årene. I nesten ni av ti tilfeller angripes myke mål.

– Fem av de åtte massedødsangrepne har funnet sted fra 2015, og den uheldige utviklingen startet med angrepet mot Charlie Hebdo i Paris i januar i 2015, forteller Hemmingby.

Les også denne saken fra Forsvarets forskningsinstitutt: Fire grunner til at det vil bli mer terror i Europa

12 mistet livet i angrepet på det satiriske tegneseriemagasinet.

Dette ble blant annet etterfulgt av angrepet i Paris i november samme år, Brüsselbombene i mars 2016 og lastebilangrepet på strandpromenaden i Nice i juli samme år.

Saken fortsetter under bildet

Her ser vi tydelig at myke mål (rød linje) uten beskyttelse rammes langt oftere av militante islamistiske terrorangrep nå enn før, mens interessen for harde mål (blå linje) som er beskyttes, går ned. (Ill.: Perspectives on Terrorism).

Massedød i offentlig transport fra fly til skinner

Å ramme vilkårlig sivile i det offentlige rom og på offentlig transport er mest i fokus hos jihadistene. Det gjelder både i plott og ved gjennomførte angrep.

Generelt har de et særlig fokus på luftfart og tog og t-baner, men når de kommer det utførte angrepet, skjer det oftere mot tog og t-baner.

Flyvninger er forholdsvis godt sikret, og det begynner også terminalbygg å bli.

Kollektivtrafikken er derimot sårbar. Politi og militære er også attraktive målgrupper.

Kjøretøy og enkle våpen mer brukt

Ellers har samfunnsdebattanter som tegneren Kurt Westergaard og satiremagasinet Charlie Hebdo trigget en del plott og angrep. Det er en tendens til at typen mål har endret seg.

– Før hadde de stort fokus på militære baser og sikkerhetstjenesters hovedkvarter, men de siste årene har vi sett flere angrep mot soldater og politifolk på gata, eller i inngangspartier til stasjoner og baser, sier Hemmingby.

Samtidig har våpnene endret seg.

– Det har blitt mer bruk av stikk- og slagvåpen og kjøretøy. Dette er lett tilgjengelige våpen for terrorister uten kunnskap om sprengstoff og nettverk.

Sikring i offentlige rom er krevende

Særlig utsatte bygg og myndighetspersoner er sikret på høyeste nivå. Ambassader og politistasjoner er fortsatt attraktive symbolske mål, men de er også bedre sikret enn før.

Generelt går terrorister sjelden løs på mål som er godt sikret.

Terrorister foretrekker nå å angripe myke mål i det offentlige rom.

Det er på mange måter vanskeligere å treffe mottiltak her enn å skjerme bestemte bygninger og personer, sier forskeren.

– Men hva kan vi gjøre for å beskytte sivile på offentlige steder?

– Sikring i det offentlige rom er i utgangspunktet veldig krevende. Det er en forholdsvis ny utfordring her hjemme, og vi kan ikke sikre alt og alle overalt.

Man bør nok vurdere noen steder særskilt, ut fra grundige analyser av sikringsrisiko, sier Hemmingby.

Politiet er fortsatt et viktig symbolmål, og Riksrevisjonen kritiserte nylig at politiet ikke har skjermet sine egne objekter, og at det har for dårlig kapasitet til å sikre offentlige mål.

Krever samspill mellom etater og private

Å sikre det offentlige rom fysisk vil være mest relevant på steder med store folkemengder, mener han.

– Folkerike plasser som fremstår som særlig attraktive som terrormål er det naturlig å fokusere på. Å sikre Karl Johans gate, enkelte torg og sentralbanestasjoner er for eksempel naturlig, mener Hemmingby.

Men fysiske sikringstiltak i offentlig område må nødvendigvis skje som et samspill mellom staten, den aktuelle kommunen og private aktører.

– Man kan for eksempel ha et statlig bygg der fortau og vei er kommunalt og i tillegg er det private naboer tett på som også vil ha interesser. Slike tiltak er også veldig kostbare, sier han.

– Kommuner vil ikke ha budsjetter til dette alene. Men det er først og fremst de større byene det er naturlig å fokusere på i denne sammenheng, mener Hemmingby.

Stipendiaten mener at man har kommet langt på vei med å integrere sikringstiltak i bybildet, slik at det ikke virker skjemmende.

Man kan også bygge nivåforskjeller eller vannspeil mellom vei og bygg.

Anbefaler sonebevæpning

På forskningskonferansen kom det frem hvor stor uenigheten er om hvilken bevæpning politiet skal ha i Norge.

Hemmingby mener stortingets vedtak om punktbevæpning ikke gir politiet bedre beredskap i praksis, men bare er en formalisering.

Politiet har de siste årene alltid hatt bevæpning ved sikringsoppdrag ved utsatte mål og ved livvakttjeneste, så operativt blir dette ikke noe nytt.

– Det blir bare mindre byråkrati ved at de slipper å søke om forlenget, midlertidig bevæpning, sier han.

I stedet burde stortinget gitt mulighet for varig bevæpning av politiet innenfor definerte geografiske soner der det er mange aktuelle mål og store folkemengder, mener Hemmingby.

Sonebevæpning er et fremskritt

Innsatspatruljer som er særskilt trent for alvorlige hendelser i storbyer bør også ha permanent bevæpning, mener han. De bør slippe å fomle med plomberinger og våpenkasser samtidig som de mottar informasjon og forbereder seg mentalt til innsats.

– Justisministerens godkjennelse torsdag av en tidsbegrenset sonebevæpning i visse områder av Oslo er mer i tråd med trusselutviklingen som viser at flest angrep skjer i offentlig område, mener han.

Men dette er altså ikke en permanent ordning. Foreløpig gjelder denne godkjenningen for tre måneder.

Tre avgjørende faktorer ved angrep

Han mener dagens hovedordning med fremskutt lagring i kjøretøy, som vil si at politibiler har våpen i en plombert kasse i bilen, ikke hjelper stort ved pågående terrorangrep.

Med dagens ordning vil politifolk være særlig utsatt ved patruljering til fots, på hesteryggen og på motorsykkel være særlig sårbare når de skal bevege seg bort fra kjøretøyet der våpnene er nedlåst.

– Hvis en terrorhendelse skjer i det offentlige rom, vil tre ting påvirke utfallet i stor grad, sier terrorforskeren.

Det er om man har fysiske sikringstiltak som hindrer eller forstyrrer trusselaktøren, om publikum som rammes vet hvordan de skal opptre best mulig, og politiets evne til å respondere raskt og kraftfullt, sier han.

Når det smeller vil publikum ha store forventninger til politiets evne til å avklare situasjonen raskt.

Om politifolk i området da må trekke seg tilbake for å hente våpen i bilen, vil det være svært uheldig. Da vil tilliten til politiet stupe, mener Hemmingby.

Hemmingby har også utgitt boken The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Atatcs in Norway sammen med Tore Bjørgo.

Referanse:

C. Hemmingby: Exploring the Continuum on Terrorism. Perspectives on Terrorism, utgave 5, 2017.

Les også:
Karl Johan terrorsikres Nå skal kongelige eiendommer endelig sikres mot terror PST-sjefen frykter spionasje mer enn terror

Denne saken ble først publisert i Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:26 Solberg forstår Mays avgang16:15 Folk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden16:05 Penelope Lea og klimastreikerne hyllet på MDG-landsmøtet15:59 Charles Finch ble dømt til døden i 1976 – løslatt 41 år etter15:17 Mattilsynets direktør går av etter avsløring15:00 Kyrgios trekker seg fra Roland-Garros: – Turneringen suger14:37 Tvedt: – Jeg ble spyttet etter på gata14:32 Hermstad: Vi er ved et veiskille14:22 Unike bilder: – Du kan knapt tro at det virkelig er henne13:46 Ingen streik i staten – enighet i meklingen13:38 Presidentkampen igang med brede smil13:09 Norsk toppfotball går med overskudd13:06 Klimaprotester i Europa, Australia og Europa12:29 Bombe mot moske under fredagsbønn12:02 Thailand vurderer å innføre ny turistavgift11:51 Tidligere Bendtner-sjef venter interesse11:51 Nord-Korea stiller ultimatum til USA11:28 MDG-politiker så engler – nå roser han Märtha Louise11:27 Bertel O. Steen kutter 200 jobber11:07 Manipulert video av Pelosi går viralt11:06 Laksedøden gir høyere priser10:51 PostNord bygger ut for å møte veksten i netthandel10:50 Trump med ny milliardgave til amerikanske bønder09:52 Mount Everest har krevd sju liv på en uke09:41 283.700 liter olje ut i sjøen etter fregatthavariet09:37 Nær halvparten av varebilene brukes privat09:36 Modi starter samtaler for å danne ny indisk regjering09:00 Lippi blir landslagssjef for Kina – igjen.08:52 Skuespiller vant rekordsøksmål mot avis08:50 Frp vil kutte norsk bistand til Palestina08:49 Fire polakker i arresten etter trusler på fly08:45 Bare én ting kan redde Norge: – Innrøm at dere ble lurt08:24 Wenger: – Ikke sikkert jeg kommer tilbake som manager08:15 Sykkeltyverier utføres sjelden av proffe bander07:58 Brasils høyesterett kriminaliserer homofobi06:20 Rundt 10.000 elever streiker 31 steder i Norge fredag06:19 Julian Assange tiltalt for brudd på spionasjeloven i USA06:05 Akademikerne varsler markering etter brudd i Oslo-meklingen06:00 Dette er favorittene til å overta etter May05:51 23-åring dømt til tre år i fengsel for voldtekt av 13-åring05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt05:20 Mekling utover formiddagen i statsoppgjøret05:15 Stiv kuling i MDG-debatt om vindkraft05:11 Første homofile ekteskap inngått på Taiwan04:48 Flere svenske barn i varetekt04:42 Lakseoppdrettere frykter ledighet etter algekrisen03:13 Enighet om forlik på 400 millioner i Weinstein-saken02:58 Fire pågrepet for trusler på fly02:39 Bompengetopper avviser Støres løsning02:15 USA: Flyforbud mot Boeings 737 MAX-fly til slutten av juni01:15 New Jersey forbyr røyking på stranda00:40 Politiet har etterforsket rykter i forsvinningssaken på Lørenskog00:05 Trump hevder at Huawei kan bli omfattet av en handelsavtale med Kina22:56 Israel herjet av branner under hetebølge22:54 Tre Kronor utslått av Finland i ishockey-VM22:27 Brakseier for Modi i India22:23 Unicef-leder ber Norge hente hjem barn av IS-krigere22:22 Omfattende tiltale mot Julian Assange i USA22:02 Enighet mellom Unio og KS - kommunestreik avverget21:26 Russland lover gjengjeldelse om Vardø-radaren oppgraderes21:02 Dagbladet: Bendtner forsvinner fra Rosenborg i sommer20:48 Slutt med kvakksalveriet og bli en verdig prinsesse!20:29 Pelosi stiller spørsmål om Trumps helse19:54 Manchester United møter Kristiansund på Ullevaal, stolt Solskjær19:26 Inviterer Durek og prinsessen hjem til sjamanens familiehus18:59 Adressa: – RBK-spillerne lei særbehandling av Bendtner18:02 Petter Solberg kan få James Bond-oppdrag17:33 Her er barndomshjemmet til sjaman Dureks norske oldemor – midt i Oslo17:25 Mannefallet i svensk langrenn fortsetter16:48 Verken Støre eller Tajik invitert i Giskes bryllup16:32 Enorm atomgrav har begynt å sprekke – advarer mot miljøkatastrofe16:27 Oppdaget 18 nye planeter: – En av dem kan ha flytende vann16:15 AAP-hardkjør mot regjeringen i Stortinget16:01 Sjekk redningsvesten på lørdag15:09 Professor: – Folk vet at det ikke vil forandre noe uansett hva de stemmer14:40 To skadd på båttur i Australia – truffet av flygende «sverdfisk»14:15 En av tre skal på utenlandsferie i sommer14:05 Amerikansk Taliban-kriger løslatt14:00 Nord-Korea klikket på Biden: – Dåre med lav IQ13:51 Kristoff syk foran ritt på hjemmebane13:50 WHO: Algerie og Argentina er malaria-frie13:49 Bystyre sier nei til bompenger og veiprising12:33 Djokovic, Nadal og Federer aktuelle motstandere for Ruud12:31 PSG-eieren siktet for korrupsjon12:08 Kina får skylden for mystisk gassutslipp11:51 Hurtigruteskipene skal gå på biogass11:43 Håkon holdt verdens første saksofonkonsert på Everest11:23 Oversikt: Her kan det bli streik i stat og kommune10:45 Ber DNB-kunder følge nøye med10:31 Tre omkom i tornado i Missouri10:22 Etterlyser debatt etter norsk fredsfiasko10:03 Flere løp ryker trolig for Jakob Ingebrigtsen10:03 Ny person pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai10:02 Norges Bank varsler bedre løsninger for raske betalinger09:49 Derfor gjør de unge klimaopprør09:26 Tre millioner år gammel mus gir nytt håp i fossil-forskningen09:07 Strømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder09:07 Tidligere sykkelpresident risikerer å miste verv på livstid09:06 Magnus Carlsens trener: Han nærmer seg eget toppnivå
Siste nytt
16:26PolitikkSolberg forstår Mays avgang16:15NorgeFolk advares mot å spise abbor fra Tyrifjorden16:05PolitikkPenelope Lea og klimastreikerne hyllet på MDG-landsmøtet15:59VerdenCharles Finch ble dømt til døden i 1976 – løslatt 41 år etter15:17PolitikkMattilsynets direktør går av etter avsløring15:00SportKyrgios trekker seg fra Roland-Garros: – Turneringen suger14:37SportTvedt: – Jeg ble spyttet etter på gata14:32PolitikkHermstad: Vi er ved et veiskille14:22VerdenUnike bilder: – Du kan knapt tro at det virkelig er henne13:46NorgeIngen streik i staten – enighet i meklingen13:38SportPresidentkampen igang med brede smil13:09SportNorsk toppfotball går med overskudd13:06VerdenKlimaprotester i Europa, Australia og Europa12:29VerdenBombe mot moske under fredagsbønn12:02ReiseThailand vurderer å innføre ny turistavgift11:51SportTidligere Bendtner-sjef venter interesse11:51VerdenNord-Korea stiller ultimatum til USA11:28PolitikkMDG-politiker så engler – nå roser han Märtha Louise11:27PengerBertel O. Steen kutter 200 jobber11:07PolitikkManipulert video av Pelosi går viralt11:06PengerLaksedøden gir høyere priser10:51PengerPostNord bygger ut for å møte veksten i netthandel10:50PengerTrump med ny milliardgave til amerikanske bønder09:52VerdenMount Everest har krevd sju liv på en uke09:41Norge283.700 liter olje ut i sjøen etter fregatthavariet09:37MotorNær halvparten av varebilene brukes privat09:36PolitikkModi starter samtaler for å danne ny indisk regjering09:00SportLippi blir landslagssjef for Kina – igjen.08:52KulturSkuespiller vant rekordsøksmål mot avis08:50PolitikkFrp vil kutte norsk bistand til Palestina08:49NorgeFire polakker i arresten etter trusler på fly08:45NorgeBare én ting kan redde Norge: – Innrøm at dere ble lurt08:24SportWenger: – Ikke sikkert jeg kommer tilbake som manager08:15NorgeSykkeltyverier utføres sjelden av proffe bander07:58VerdenBrasils høyesterett kriminaliserer homofobi06:20NorgeRundt 10.000 elever streiker 31 steder i Norge fredag06:19VerdenJulian Assange tiltalt for brudd på spionasjeloven i USA06:05NorgeAkademikerne varsler markering etter brudd i Oslo-meklingen06:00PolitikkDette er favorittene til å overta etter May05:51Norge23-åring dømt til tre år i fengsel for voldtekt av 13-åring05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt05:20NorgeMekling utover formiddagen i statsoppgjøret05:15PolitikkStiv kuling i MDG-debatt om vindkraft05:11VerdenFørste homofile ekteskap inngått på Taiwan04:48VerdenFlere svenske barn i varetekt04:42PengerLakseoppdrettere frykter ledighet etter algekrisen03:13KulturEnighet om forlik på 400 millioner i Weinstein-saken02:58NorgeFire pågrepet for trusler på fly02:39MotorBompengetopper avviser Støres løsning02:15ReiseUSA: Flyforbud mot Boeings 737 MAX-fly til slutten av juni01:15VerdenNew Jersey forbyr røyking på stranda00:40NorgePolitiet har etterforsket rykter i forsvinningssaken på Lørenskog00:05PengerTrump hevder at Huawei kan bli omfattet av en handelsavtale med Kina22:56VerdenIsrael herjet av branner under hetebølge22:54SportTre Kronor utslått av Finland i ishockey-VM22:27VerdenBrakseier for Modi i India22:23NorgeUnicef-leder ber Norge hente hjem barn av IS-krigere22:22VerdenOmfattende tiltale mot Julian Assange i USA22:02NorgeEnighet mellom Unio og KS - kommunestreik avverget21:26NorgeRussland lover gjengjeldelse om Vardø-radaren oppgraderes21:02SportDagbladet: Bendtner forsvinner fra Rosenborg i sommer20:48StemmerSlutt med kvakksalveriet og bli en verdig prinsesse!20:29PolitikkPelosi stiller spørsmål om Trumps helse19:54SportManchester United møter Kristiansund på Ullevaal, stolt Solskjær19:26NorgeInviterer Durek og prinsessen hjem til sjamanens familiehus18:59SportAdressa: – RBK-spillerne lei særbehandling av Bendtner18:02SportPetter Solberg kan få James Bond-oppdrag17:33NorgeHer er barndomshjemmet til sjaman Dureks norske oldemor – midt i Oslo17:25SportMannefallet i svensk langrenn fortsetter16:48PolitikkVerken Støre eller Tajik invitert i Giskes bryllup16:32VerdenEnorm atomgrav har begynt å sprekke – advarer mot miljøkatastrofe16:27VerdenOppdaget 18 nye planeter: – En av dem kan ha flytende vann16:15PengerAAP-hardkjør mot regjeringen i Stortinget16:01MotorSjekk redningsvesten på lørdag15:09PolitikkProfessor: – Folk vet at det ikke vil forandre noe uansett hva de stemmer14:40VerdenTo skadd på båttur i Australia – truffet av flygende «sverdfisk»14:15ReiseEn av tre skal på utenlandsferie i sommer14:05VerdenAmerikansk Taliban-kriger løslatt14:00VerdenNord-Korea klikket på Biden: – Dåre med lav IQ13:51SportKristoff syk foran ritt på hjemmebane13:50Helse og livsstilWHO: Algerie og Argentina er malaria-frie13:49PolitikkBystyre sier nei til bompenger og veiprising12:33SportDjokovic, Nadal og Federer aktuelle motstandere for Ruud12:31SportPSG-eieren siktet for korrupsjon12:08VerdenKina får skylden for mystisk gassutslipp11:51ReiseHurtigruteskipene skal gå på biogass11:43VerdenHåkon holdt verdens første saksofonkonsert på Everest11:23NorgeOversikt: Her kan det bli streik i stat og kommune10:45PengerBer DNB-kunder følge nøye med10:31VerdenTre omkom i tornado i Missouri10:22VerdenEtterlyser debatt etter norsk fredsfiasko10:03SportFlere løp ryker trolig for Jakob Ingebrigtsen10:03NorgeNy person pågrepet for drapsforsøk i Oslo 17. mai10:02PengerNorges Bank varsler bedre løsninger for raske betalinger09:49VerdenDerfor gjør de unge klimaopprør09:26VerdenTre millioner år gammel mus gir nytt håp i fossil-forskningen09:07PengerStrømprisen opp 30 prosent i årets tre første måneder09:07SportTidligere sykkelpresident risikerer å miste verv på livstid09:06SportMagnus Carlsens trener: Han nærmer seg eget toppnivå
Populært