Slik har terrorister siktet seg inn mot myke mål

Attraktive, harde mål er bedre sikret, og at terrorister har ikke skrupler mot å angripe tilfeldige sivile, ifølge terrorforsker. Nå har justisministeren innført nye tiltak mot terror i Oslo.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På forskningskonferansen på Politihøgskolen tidligere denne måneden uke la stipendiat Cato Hemmingby frem analyser av over 200 planlagte og utførte terroraksjoner de siste tyve årene.

Studien er begrenset til aksjoner planlagt av militante islamister i Vest Europa mellom 1994 og 2016. Den inngår i hans doktorgradsavhandling som han leverer over sommeren ved Universitetet i Stavanger.

Nylig informerte også justisminister Tor Mikkel Wara stortinget om at han har godkjent midlertidig bevæpning av Oslopolitiet i utsatte områder.

Les også: Europas terrorister lærte av Utøya-massakren

Angrep i offentlige rom mer utbredt

Hemmingby har blant annet sett på hvilke typer av mål jihadistene har valgt seg ut, om de har gått etter myndighetsmål eller mykere mål. Målene har endret seg markant de siste tiårene.

Les også denne saken fra Handelshøyskolen BI: Bør vi være redd for terror?

– Terroraksjoner de siste årene har i større grad rammet myke mål uten beskyttelse enn før, sier Cato Hemmingby ved Politihøgskolen. (Foto: PHS).
– Terroraksjoner de siste årene har i større grad rammet myke mål uten beskyttelse enn før, sier Cato Hemmingby ved Politihøgskolen. (Foto: PHS).

– Mens terroristene på 70- og 80-tallet i hovedsak var selektive og helst unngikk store sivile tap, så startet jihadister i Frankrike fra midten av 1990-tallet med bombeaksjoner mot vilkårlig sivile i offentlige områder og i kollektivtrafikken, forteller Hemmingby.

På 2000-tallet ble dette mer vanlig også internasjonalt og med selvmordsbombere i tillegg.

Terroristenes fokus har altså flyttet seg fra angrep mot harde, godt beskyttede mål, til å ville ramme dårlig beskyttede mål i det offentlige rom.

Tre av fire aksjoner blir avverget

Av 246 planlagte aksjoner Hemmingby har analysert, endte 70 av dem med utførte angrep. Resten ble stoppet i tide.

Han har analysert hvor ofte terroristene har planlagt massedød, og om de har valgt seg ut spesifikke mål eller villet angripe vilkårlige sivile.

Generelt er et betydelig fokus på massedød spesielt i plott, det vil si på planleggingsstadiet, fant han ut.

Les også: Derfor terroriserer IS Europa

– De har gjerne høye ambisjoner innledningsvis, men disse modereres underveis i prosessen, sier han.

Slik ble studien utført:

Forskningen omhandler militante islamister i Vest Europa i tidsrommet 1994-2016. Datasettet består av 246 saker, av disse var 176 plott og 70 gjennomførte angrep.

Hemmingby har kartlagt om terroristene har hatt massedødsfokus eller ikke, om de har angrepet såkalte mye mål eller harde mål, og om de har angrepet vilkårlige sivile eller vært mer selektive.

Han fant at det var klart større interesse for å angripe harde mål, som myndighetsmål, prominente politikere og fly, i plott enn ved utførte angrep.

Myke mål angripes i nesten ni av ti tilfeller. I omtrent halvparten av hver av tilfellene rettes angrepet inn mot vilkårlige sivile eller mer selekterte målgrupper.

De har også større interesse for å ramme prominente politikere, fly og attraktive myndighetsmål i plott enn i utførte angrep.

Av de 70 utførte angrepene, resulterte 26 av dem i at folk ble drept. Totalt ble 555 mennesker drept i disse aksjonene. Bare åtte angrep forårsaket hele 523 av disse dødsfallene.

Les også: Jihadister lærer av norsk terror

Charlie Hebdo markerte et skille

Utviklingen har vært utpreget negativ de siste årene. I nesten ni av ti tilfeller angripes myke mål.

– Fem av de åtte massedødsangrepne har funnet sted fra 2015, og den uheldige utviklingen startet med angrepet mot Charlie Hebdo i Paris i januar i 2015, forteller Hemmingby.

Les også denne saken fra Forsvarets forskningsinstitutt: Fire grunner til at det vil bli mer terror i Europa

12 mistet livet i angrepet på det satiriske tegneseriemagasinet.

Dette ble blant annet etterfulgt av angrepet i Paris i november samme år, Brüsselbombene i mars 2016 og lastebilangrepet på strandpromenaden i Nice i juli samme år.

Saken fortsetter under bildet

Her ser vi tydelig at myke mål (rød linje) uten beskyttelse rammes langt oftere av militante islamistiske terrorangrep nå enn før, mens interessen for harde mål (blå linje) som er beskyttes, går ned. (Ill.: Perspectives on Terrorism).
Her ser vi tydelig at myke mål (rød linje) uten beskyttelse rammes langt oftere av militante islamistiske terrorangrep nå enn før, mens interessen for harde mål (blå linje) som er beskyttes, går ned. (Ill.: Perspectives on Terrorism).

Massedød i offentlig transport fra fly til skinner

Å ramme vilkårlig sivile i det offentlige rom og på offentlig transport er mest i fokus hos jihadistene. Det gjelder både i plott og ved gjennomførte angrep.

Generelt har de et særlig fokus på luftfart og tog og t-baner, men når de kommer det utførte angrepet, skjer det oftere mot tog og t-baner.

Flyvninger er forholdsvis godt sikret, og det begynner også terminalbygg å bli.

Kollektivtrafikken er derimot sårbar. Politi og militære er også attraktive målgrupper.

Kjøretøy og enkle våpen mer brukt

Ellers har samfunnsdebattanter som tegneren Kurt Westergaard og satiremagasinet Charlie Hebdo trigget en del plott og angrep. Det er en tendens til at typen mål har endret seg.

– Før hadde de stort fokus på militære baser og sikkerhetstjenesters hovedkvarter, men de siste årene har vi sett flere angrep mot soldater og politifolk på gata, eller i inngangspartier til stasjoner og baser, sier Hemmingby.

Samtidig har våpnene endret seg.

– Det har blitt mer bruk av stikk- og slagvåpen og kjøretøy. Dette er lett tilgjengelige våpen for terrorister uten kunnskap om sprengstoff og nettverk.

Sikring i offentlige rom er krevende

Særlig utsatte bygg og myndighetspersoner er sikret på høyeste nivå. Ambassader og politistasjoner er fortsatt attraktive symbolske mål, men de er også bedre sikret enn før.

Generelt går terrorister sjelden løs på mål som er godt sikret.

Terrorister foretrekker nå å angripe myke mål i det offentlige rom.

Det er på mange måter vanskeligere å treffe mottiltak her enn å skjerme bestemte bygninger og personer, sier forskeren.

– Men hva kan vi gjøre for å beskytte sivile på offentlige steder?

– Sikring i det offentlige rom er i utgangspunktet veldig krevende. Det er en forholdsvis ny utfordring her hjemme, og vi kan ikke sikre alt og alle overalt.

Man bør nok vurdere noen steder særskilt, ut fra grundige analyser av sikringsrisiko, sier Hemmingby.

Politiet er fortsatt et viktig symbolmål, og Riksrevisjonen kritiserte nylig at politiet ikke har skjermet sine egne objekter, og at det har for dårlig kapasitet til å sikre offentlige mål.

Krever samspill mellom etater og private

Å sikre det offentlige rom fysisk vil være mest relevant på steder med store folkemengder, mener han.

– Folkerike plasser som fremstår som særlig attraktive som terrormål er det naturlig å fokusere på. Å sikre Karl Johans gate, enkelte torg og sentralbanestasjoner er for eksempel naturlig, mener Hemmingby.

Men fysiske sikringstiltak i offentlig område må nødvendigvis skje som et samspill mellom staten, den aktuelle kommunen og private aktører.

– Man kan for eksempel ha et statlig bygg der fortau og vei er kommunalt og i tillegg er det private naboer tett på som også vil ha interesser. Slike tiltak er også veldig kostbare, sier han.

– Kommuner vil ikke ha budsjetter til dette alene. Men det er først og fremst de større byene det er naturlig å fokusere på i denne sammenheng, mener Hemmingby.

Stipendiaten mener at man har kommet langt på vei med å integrere sikringstiltak i bybildet, slik at det ikke virker skjemmende.

Man kan også bygge nivåforskjeller eller vannspeil mellom vei og bygg.

Anbefaler sonebevæpning

På forskningskonferansen kom det frem hvor stor uenigheten er om hvilken bevæpning politiet skal ha i Norge.

Hemmingby mener stortingets vedtak om punktbevæpning ikke gir politiet bedre beredskap i praksis, men bare er en formalisering.

Politiet har de siste årene alltid hatt bevæpning ved sikringsoppdrag ved utsatte mål og ved livvakttjeneste, så operativt blir dette ikke noe nytt.

– Det blir bare mindre byråkrati ved at de slipper å søke om forlenget, midlertidig bevæpning, sier han.

I stedet burde stortinget gitt mulighet for varig bevæpning av politiet innenfor definerte geografiske soner der det er mange aktuelle mål og store folkemengder, mener Hemmingby.

Sonebevæpning er et fremskritt

Innsatspatruljer som er særskilt trent for alvorlige hendelser i storbyer bør også ha permanent bevæpning, mener han. De bør slippe å fomle med plomberinger og våpenkasser samtidig som de mottar informasjon og forbereder seg mentalt til innsats.

– Justisministerens godkjennelse torsdag av en tidsbegrenset sonebevæpning i visse områder av Oslo er mer i tråd med trusselutviklingen som viser at flest angrep skjer i offentlig område, mener han.

Men dette er altså ikke en permanent ordning. Foreløpig gjelder denne godkjenningen for tre måneder.

Tre avgjørende faktorer ved angrep

Han mener dagens hovedordning med fremskutt lagring i kjøretøy, som vil si at politibiler har våpen i en plombert kasse i bilen, ikke hjelper stort ved pågående terrorangrep.

Med dagens ordning vil politifolk være særlig utsatt ved patruljering til fots, på hesteryggen og på motorsykkel være særlig sårbare når de skal bevege seg bort fra kjøretøyet der våpnene er nedlåst.

– Hvis en terrorhendelse skjer i det offentlige rom, vil tre ting påvirke utfallet i stor grad, sier terrorforskeren.

Det er om man har fysiske sikringstiltak som hindrer eller forstyrrer trusselaktøren, om publikum som rammes vet hvordan de skal opptre best mulig, og politiets evne til å respondere raskt og kraftfullt, sier han.

Når det smeller vil publikum ha store forventninger til politiets evne til å avklare situasjonen raskt.

Om politifolk i området da må trekke seg tilbake for å hente våpen i bilen, vil det være svært uheldig. Da vil tilliten til politiet stupe, mener Hemmingby.

Hemmingby har også utgitt boken The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Atatcs in Norway sammen med Tore Bjørgo.

Referanse:

C. Hemmingby: Exploring the Continuum on Terrorism. Perspectives on Terrorism, utgave 5, 2017.

Les også:
Karl Johan terrorsikres Nå skal kongelige eiendommer endelig sikres mot terror PST-sjefen frykter spionasje mer enn terror

Denne saken ble først publisert i Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:42 Priors røkte kalkunfilet kalles tilbake14:47 Solskjær er presset: – Han må gi blaffen14:35 Labradoren «Jed» fant 10 kilo amfetamin i en skoeske13:09 Bompenge-generalen tapte og vant strid i Oslo12:37 Mattilsynet har fått seks nye meldinger om syke hunder12:24 Svensk tankskip frigitt i Iran12:11 – Utbruddet vil komme om kort tid12:06 Mann pågrepet etter bombetrussel mot Jessheim Storsenter11:58 PST har oversendt sin innstilling for mulig tiltale av Waras samboer11:10 Hanne fortviler etter avlyst ferie: – De kunne i hvert fall sendt en SMS10:54 Arbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti09:42 Hellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengte porten for nye asylsøkere09:40 Sju elever omkom da skole raste sammen i Kenya09:30 Kinesisk storeier skuffet over Thomas Cook-konkurs09:19 Ving: Jobber intensivt for at alle skal komme hjem raskt09:19 Halvparten av luftambulanseoppdragene er i nord09:05 Tyske Condor flyr videre til tross for konkurs09:00 Ving-kunder i Trøndelag må bli hjemme08:57 Norges avtale nesten i boks – avtalen med EU amazonas-blokkert08:36 Analytiker: Flere grunner til Thomas Cook-konkurs08:25 Menneskerettsadvokat pågrepet i Egypt08:11 Tornado-fly mistet to drivstofftanker08:03 Johnson ville ikke komme Thomas Cook til unnsetning07:44 Reisegarantifondet: Har kontroll på hvor folk oppholder seg07:37 Krisemøter i Ving07:37 Boris Johnson gir Iran skylden for oljeangrep i Saudi-Arabia07:36 «Game of Thrones» tronet under Emmy-utdelingen07:09 Leger Uten Grenser anklager WHO for rasjonering av ebolavaksine i Kongo07:00 Ny statistikkbase: Oslo og Finnmark på voldstoppen06:03 Thomas Cook slått konkurs – hundretusener av turister rammes05:50 Dette skjer i dag05:47 Dette skjedde i natt05:30 Arbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti04:56 Flyktninger reiser tilbake til Eritrea04:48 Demokrater vil stille Trump for riksrett04:24 Tre Emmy-priser til «Chernobyl»03:40 Flere på fulltid i byggebransjen03:06 Emmy åpnet med priser til «Mrs. Maisel»02:43 Van Gogh-verk solgt på auksjon i Belgia02:03 Gründere ber om fiskeforbud ved undervannsrestaurant01:31 Italia tar imot 182 mennesker reddet i Middelhavet01:15 Danske pensjonsselskaper øremerker 350 milliarder til grønn omstilling00:27 Ny uke med storstreik i amerikansk bilindustri23:40 Skrantende Thomas Cook får ingen løfter av britenes regjering23:33 Fare for sykehusstreik fra tirsdag22:48 Egypt advarer journalister som dekker demonstrasjonene mot presidenten22:17 Her begraver de isbreen21:59 Rosenborg snudde og vant mot Mjøndalen21:46 2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år21:44 Bendtner hyllet i hjemmedebuten, men 0-0 i toppkampen21:26 To personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland21:17 Kallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass20:43 For første gang leder Elizabeth Warren over Biden20:21 18-åring i storform da Odd vant over Sarpsborg20:19 Viking ydmyket Vålerenga, vant 4-0 i Oslo20:18 Strømsgodset tok viktig borteseier mot Tromsø20:17 Opptur for Lillestrøm, nedtur for Kristiansund etter 1-120:16 Bunnlaget Ranheim satte kjepper i hjulene for gulljagende Glimt19:46 Dette er fotavtrykket til en neandertaler19:29 Liverpool fortsatte den perfekte sesongstarten med seier over Chelsea19:01 Mann i 40-årene påkjørt i fotgjengerfelt i Lyngdal18:57 Svenskeid tankskip blir frigitt i Iran18:54 Solberg om plass i Sikkerhetsrådet: – Det er bare Norge som kan ivareta norske interesser18:08 Kjedekollisjon på E617:39 Arbeidsrettsadvokat mener Felleskjøpet-streiken er lovlig17:30 Havarikommisjonen skal undersøke båtulykke i Harstad17:25 Start ble ydmyket og tapte for første gang siden juni17:17 Hvordan klarer et så lite parti å krangle så mye?16:58 Trump har ingen intensjon om å møte iranere16:56 Manchester United senket av et effektivt West Ham16:51 Celtic og Ajer vendte til ny seier16:43 Solberg ble vist Equinors havvindfelt i New York16:05 Spinnvill Ødegaard-assist da Real Sociedad vant igjen15:23 Russer frigjorde Finnmark som 15-åring – nå kan han få norsk medalje15:21 Supporterbråk før HamKam møtte Start15:10 Gresk politi har pågrepet angivelig flykaprer15:00 Båtbrann i Halden sentrum spredde seg til brygge og bil14:34 Kvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal14:12 Nye sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hongkong13:57 Virus drepte en halv milliard og ble utryddet. Nesten13:46 Minst fem skutt på swingersklubb i Kansas13:36 Solskjær med krystallklar beskjed - igjen: – Pogba går ingen steder12:45 Mistanke om russisk manipulasjon vil dominere mandagens WADA-styremøte12:38 Iran vil legge fram plan for Persiabukta12:08 Utagerende mann slo tilfeldig passasjer på Gardermoen12:00 Drillo: – Jeg fikk sparken som ubeseiret landslagssjef11:56 Friskmeldt Haaland med i Salzburg-troppen mot LASK11:44 Politiet gjør nye søk etter savnede Maja Herner10:33 De minste barna rammes oftest av grov vold09:58 Rapport: Sør-Sudans ledere plyndrer landet09:43 Stor svindelsak opp i Bergen tingrett09:15 Kjempekamp av Zuccarello, scoring og to målgivende i oppkjøringskamp09:13 Ferieparadis ble massegrav: – Det lukter fordervelse08:30 Forsker tror ikke norske kvinner vil innfri Solbergs ønske om flere barn08:02 22 omkom i bussulykke i Pakistan07:58 Hongkong forbereder seg på nye protester06:22 Kvinne reddet opp fra sjøen i Oslo – to personer sett løpe fra stedet06:21 Sri Lanka oppretter kommisjon som skal undersøke terrorangrepet05:50 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt
Siste nytt
15:42PengerPriors røkte kalkunfilet kalles tilbake14:47SportSolskjær er presset: – Han må gi blaffen14:35NorgeLabradoren «Jed» fant 10 kilo amfetamin i en skoeske13:09PolitikkBompenge-generalen tapte og vant strid i Oslo12:37NorgeMattilsynet har fått seks nye meldinger om syke hunder12:24VerdenSvensk tankskip frigitt i Iran12:11Verden– Utbruddet vil komme om kort tid12:06NorgeMann pågrepet etter bombetrussel mot Jessheim Storsenter11:58NorgePST har oversendt sin innstilling for mulig tiltale av Waras samboer11:10ReiseHanne fortviler etter avlyst ferie: – De kunne i hvert fall sendt en SMS10:54PolitikkArbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti09:42VerdenHellas ber om hjelp etter at leir på Lesvos stengte porten for nye asylsøkere09:40VerdenSju elever omkom da skole raste sammen i Kenya09:30VerdenKinesisk storeier skuffet over Thomas Cook-konkurs09:19ReiseVing: Jobber intensivt for at alle skal komme hjem raskt09:19NorgeHalvparten av luftambulanseoppdragene er i nord09:05VerdenTyske Condor flyr videre til tross for konkurs09:00NorgeVing-kunder i Trøndelag må bli hjemme08:57PengerNorges avtale nesten i boks – avtalen med EU amazonas-blokkert08:36VerdenAnalytiker: Flere grunner til Thomas Cook-konkurs08:25VerdenMenneskerettsadvokat pågrepet i Egypt08:11VerdenTornado-fly mistet to drivstofftanker08:03VerdenJohnson ville ikke komme Thomas Cook til unnsetning07:44NorgeReisegarantifondet: Har kontroll på hvor folk oppholder seg07:37NorgeKrisemøter i Ving07:37VerdenBoris Johnson gir Iran skylden for oljeangrep i Saudi-Arabia07:36Verden«Game of Thrones» tronet under Emmy-utdelingen07:09VerdenLeger Uten Grenser anklager WHO for rasjonering av ebolavaksine i Kongo07:00NorgeNy statistikkbase: Oslo og Finnmark på voldstoppen06:03VerdenThomas Cook slått konkurs – hundretusener av turister rammes05:50NorgeDette skjer i dag05:47NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeArbeiderpartiet vil gi utviklingshemmede en jobbgaranti04:56NorgeFlyktninger reiser tilbake til Eritrea04:48VerdenDemokrater vil stille Trump for riksrett04:24VerdenTre Emmy-priser til «Chernobyl»03:40NorgeFlere på fulltid i byggebransjen03:06VerdenEmmy åpnet med priser til «Mrs. Maisel»02:43VerdenVan Gogh-verk solgt på auksjon i Belgia02:03NorgeGründere ber om fiskeforbud ved undervannsrestaurant01:31VerdenItalia tar imot 182 mennesker reddet i Middelhavet01:15VerdenDanske pensjonsselskaper øremerker 350 milliarder til grønn omstilling00:27VerdenNy uke med storstreik i amerikansk bilindustri23:40VerdenSkrantende Thomas Cook får ingen løfter av britenes regjering23:33NorgeFare for sykehusstreik fra tirsdag22:48PolitikkEgypt advarer journalister som dekker demonstrasjonene mot presidenten22:17VerdenHer begraver de isbreen21:59SportRosenborg snudde og vant mot Mjøndalen21:46Verden2015-2019: Varmeste femårsperiode på 150 år21:44NorgeBendtner hyllet i hjemmedebuten, men 0-0 i toppkampen21:26NorgeTo personer reddet fra synkende seilbåt i Rogaland21:17NorgeKallmyr toner ned dronetrusselen mot norsk olje og gass20:43PolitikkFor første gang leder Elizabeth Warren over Biden20:21Sport18-åring i storform da Odd vant over Sarpsborg20:19SportViking ydmyket Vålerenga, vant 4-0 i Oslo20:18SportStrømsgodset tok viktig borteseier mot Tromsø20:17SportOpptur for Lillestrøm, nedtur for Kristiansund etter 1-120:16SportBunnlaget Ranheim satte kjepper i hjulene for gulljagende Glimt19:46Helse og livsstilDette er fotavtrykket til en neandertaler19:29SportLiverpool fortsatte den perfekte sesongstarten med seier over Chelsea19:01NorgeMann i 40-årene påkjørt i fotgjengerfelt i Lyngdal18:57VerdenSvenskeid tankskip blir frigitt i Iran18:54PolitikkSolberg om plass i Sikkerhetsrådet: – Det er bare Norge som kan ivareta norske interesser18:08NorgeKjedekollisjon på E617:39PengerArbeidsrettsadvokat mener Felleskjøpet-streiken er lovlig17:30NorgeHavarikommisjonen skal undersøke båtulykke i Harstad17:25SportStart ble ydmyket og tapte for første gang siden juni17:17PolitikkHvordan klarer et så lite parti å krangle så mye?16:58VerdenTrump har ingen intensjon om å møte iranere16:56SportManchester United senket av et effektivt West Ham16:51SportCeltic og Ajer vendte til ny seier16:43PolitikkSolberg ble vist Equinors havvindfelt i New York16:05SportSpinnvill Ødegaard-assist da Real Sociedad vant igjen15:23NorgeRusser frigjorde Finnmark som 15-åring – nå kan han få norsk medalje15:21NorgeSupporterbråk før HamKam møtte Start15:10VerdenGresk politi har pågrepet angivelig flykaprer15:00NorgeBåtbrann i Halden sentrum spredde seg til brygge og bil14:34NorgeKvikkleire funnet flere steder rundt rasstedet i Nittedal14:12VerdenNye sammenstøt mellom demonstranter og politi i Hongkong13:57Helse og livsstilVirus drepte en halv milliard og ble utryddet. Nesten13:46VerdenMinst fem skutt på swingersklubb i Kansas13:36SportSolskjær med krystallklar beskjed - igjen: – Pogba går ingen steder12:45SportMistanke om russisk manipulasjon vil dominere mandagens WADA-styremøte12:38VerdenIran vil legge fram plan for Persiabukta12:08NorgeUtagerende mann slo tilfeldig passasjer på Gardermoen12:00Helse og livsstilDrillo: – Jeg fikk sparken som ubeseiret landslagssjef11:56SportFriskmeldt Haaland med i Salzburg-troppen mot LASK11:44NorgePolitiet gjør nye søk etter savnede Maja Herner10:33NorgeDe minste barna rammes oftest av grov vold09:58VerdenRapport: Sør-Sudans ledere plyndrer landet09:43NorgeStor svindelsak opp i Bergen tingrett09:15SportKjempekamp av Zuccarello, scoring og to målgivende i oppkjøringskamp09:13ReiseFerieparadis ble massegrav: – Det lukter fordervelse08:30NorgeForsker tror ikke norske kvinner vil innfri Solbergs ønske om flere barn08:02Verden22 omkom i bussulykke i Pakistan07:58VerdenHongkong forbereder seg på nye protester06:22NorgeKvinne reddet opp fra sjøen i Oslo – to personer sett løpe fra stedet06:21VerdenSri Lanka oppretter kommisjon som skal undersøke terrorangrepet05:50NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt
Populært