Meny

Dom i Lime-saken kommer 22. juni

Neste fredag faller dommen i Lime-saken der, 13 personer er tiltalt for organisert kriminalitet og menneskehandel. Statsadvokat Geir Evanger forsvarer tiden og ressursene som er brukt for å etterforske den omfattende saken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Halvannet år etter at påstandene ble lagt ned, kommer dommen i den beryktede Lime-saken i Oslo tingrett 22. juni.

Lime-saken ble rullet opp i 2014 og omhandler menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven. Ti pakistanere ble hentet til Norge til svært harde arbeidsvilkår. Seks Lime-ansatte arbeidet ifølge tiltalen ulovlig mye overtid.

Dom i straffesaken mot de 13 tiltalte i Lime-saken faller 22. juni, to og et halvt år etter at rettssaken startet i Oslo tingrett. Domstolen har satt av hele dagen til opplesing av dokumentet det har tatt 18 måneder å skrive.

Det som har vært omtalt som norgeshistoriens største menneskehandel-sak, har også blitt kjent som saken som nærmest ukontrollert strakk ut i tid. En rekke andre saker er skilt ut fra hovedforhandlingen og ført for retten som selvstendige saker. Både aktoratet og Oslo tingrett er blitt kritisert for omfanget saken antok.

Aktor i saken, statsadvokat Geir Evanger, forsvarer imidlertid tidsbruken saken har medført.

– Samlet tidsbruk fram til dom i tingretten er tre år og 10 måneder. Det kan forsvares i en så stor, kompleks og alvorlig sak, sier Evanger til NTB.

Avdekket flere saker

Else McClimans er bistandsadvokat for et av ofrene i saken. Hun sier det at saken har dratt ut i tid, også har avdekket et helt kompleks av andre straffesaker.

– Lime-saken er en viktig del av et større kompleks av saker som er blitt pådømt i retten de tre årene. Sakskomplekset har avdekket sammenhenger mellom arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet på en måte som vi ikke tidligere har sett i Norge, sier hun til NTB.

For omfattende

Advokatfirmaet Elden forsvarer fire av de tiltalte i saken. I etterkant av prosessen i tingretten, håper advokat John Christian Elden selv at det ikke blir flere så omfattende saker.

– Jeg tror og håper at både påtalemyndigheten og domstolene har lært noe av dette, og ikke forsøker å presse gjennom så sammensatte saker mot så mange tiltalte i samme hovedforhandling en gang til, sier Elden til NTB i forkant av dommen.

Han regner med at saksbehandlingstiden vil få en betydning for de tiltalte dersom de domfelles.

– Kan miste tillit

Også riksadvokat Tor-Aksel Busch har stilt spørsmål om omfanget av saken.

– Lime-saken synes å være i ytterkant av hva som er praktisk mulig, med 13 tiltalte, 26 forsvarere, samt bistandsadvokater og aktorat. 50 tjenestemenn etterforsket saken i ett år, sa Busch i forbindelse med et møte i Advokatforeningen i mai skrev Rett24.

– Vi kan ikke ha saker som tar ett år i retten og halvannet år til domsskriving, da kommer vi til å miste tillit. Slikt sier noe om hvor vi står både som rettsstat og kulturnasjon, sa Tor-Aksel Busch.

Oslo tingrett vil ikke besvare spørsmål om dommen eller tidsbruken før domsavsigelsen neste fredag.

(©NTB)

Populært