Meny

Råd anbefaler å redusere torskekvoten med 100.000 tonn

Illustrasjonsfoto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler at torskekvoten i Barentshavet reduseres med 100.000 tonn.

De siste årene har kvotene for nordøstarktisk torsk ligget på et rekordhøyt nivå. I 2013 kunne det fiskes inntil 1 million tonn, og kvotene har holdt seg på omtrent dette nivået fram til nå. Kvoten for i år er på 775.000 tonn.

Nå ønsker ICES å redusere kvoten til litt under 675.000 tonn.

– Den naturlige nedgangen i bestanden fortsetter, og det må vi ta hensyn til, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet.

Huse sier det høye kvotenivået de siste årene i stor grad kan tilbakeføres til de gode torskeårsklassene for 2004 og 2005.

– Vi ser at årsklassene etter det er svakere, og da får vi en naturlig nedgang i bestanden, sier Huse.

I løpet av sommeren vil fiskeriminister Per Sandberg (Frp) holde åpne møter langs kysten der han vil orientere om arbeidet med det nye kvotesystemet.

Fiskeriministeren mener at dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. Regjeringens arbeid med et nytt kvotesystem skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges fram våren 2019.

(©NTB)

Populært