Meny

Oslo kommune mottok varsel om utdanningsdirektør i 2014

KRITISKE SPØRSMÅL: Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, hovedverneombud Einar Osnes og direktør for Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, måtte svare på mange spørsmål under en tidligere åpen høring om ytringsfrihet i Osloskolen. Foto: Dagsavisen
I 2014 varslet tre ansatte Oslo kommune og Arbeidstilsynet om utdanningsdirektør Astrid Søgnens «trakasserende lederstil». Kort tid etter var saken avsluttet.

«Det varsles om Søgnens trakasserende lederstil, som over lengre tid har vært særdeles kritikkverdig. Søgnens lederskap fører til at avdelingsdirektører, områdedirektører og øvrige medarbeidere i utdanningsadministrasjonen må forholde seg til et arbeidsmiljø som bærer preg av frykt.» heter det i det fire sider lange varselet Dagsavisen har fått tilgang til.

Tre direktører i toppledergruppa

Varselet ble ifølge avisen skrevet av tre direktører i toppledergruppa i Utdanningsetaten.

– Varslingsrådet i Oslo kommune undersøkte saken, og det ble ikke funnet hold i påstandene. Saken ble på den bakgrunn avsluttet som varslingssak, sier Bente T. Fagerli, kommunaldirektør i byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune til Dagsavisen. Som Søgnens' nærmeste arbeidsgiver er det hun som svarer avisen.

Les også: – Det var viktig for meg å få fram fakta

Utdanningsdirektøren i Oslo, Astrid Søgnen, mener det var riktig å legge fram detaljer fra Malkenes-saken på den åpne høringen om ytringsfrihet tirsdag. Foto: Mimsy Møller

Rødt-politiker: – Utdanningsdirektør brøt taushetsplikten i personalsak mot Simon Malkenes

Kun 5 av Søgnens 17 direktører ble kalt inn

Søgnens har vært skolesjef og direktør i Utdanningsetaten i Oslo kommune siden 2000.

Fagerli opplyser til avisen at saken ble grundig undersøkt, men at kun 5 av Søgnens 17 direktører ble kalt inn til intervju i byrådsavdelingen.

Les også: Frittalende lektor i Oslo får advarsel av rektor

Malkenes-saken

Oslo-skolen har vært i søkelyset siden lektor ved Ulsrud videregående skole, Simon Malkenes, offentlig tok opp «hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse».

I et innlegg i Dagsavisen i mai krevde 363 lærere ved flere skoler i Oslo at skolebyråden rydder opp i en ledelseskultur som sprer frykt og usikkerhet.

Les også: Simon Malkenes sykmeldt: – Det ble helt blankt i hodet!

Populært