Meny

Gunn Merete Lodes drapsmann løslates ikke fra forvaring

Gunn Merete Lode fra Jæren ble drept med kniv om natten 21. august 2001. Først fire år senere ble danske Kim Poulsen dømt til forvaring for drapet etter DNA-funn. Poulsen må fortsatt sitte i fengsel etter at Borgarting lagmannsrett har endret beslutningen fra Asker og Bærum tingrett om løslatelse. Foto: Politiet / Hand Out / NTB scanpix
Borgarting lagmannsrett vil ikke løslate danske Kim Poulsen (55), som soner en forvaringsdom for drapet på Gunn Merete Lode i 2001.

I januar avgjorde Asker og Bærum tingrett at den danske mannen kunne løslates på prøve fra Ila fengsel- og forvaringsanstalt dersom han forlater Norge og aldri returnerer til landet. Påtalemyndigheten anket avgjørelsen til lagmannsretten.

Fredag konkluderte Borgarting lagmannsrett med at Poulsen fortsatt må sitte fengslet.

– Lagmannsretten kan etter en samlet vurdering ikke se at det foreligger en endring i Poulsens atferd og sosiale og personlige funksjonsevne, skriver lagmannsretten i konklusjonen og føyer til:

– Det er en reell og kvalifisert fare for at Poulsen på nytt vil begå alvorlige straffbare handlinger.

Avslørt av DNA

Kim Poulsen ble i 2005 dømt til 18 års forvaring for drapet på den 32 år gamle Gunn Merete Lode fra Nærbø i 2001, samt for overfall og voldtekt på to kvinner i Danmark. Forvaringsstraffen ble gitt med en minstetid på ti år, av Gulating lagmannsrett. Senere har han to ganger begjært seg løslatt fra forvaring.

Drapet på Lode var lenge uoppklart, men den danske mannens DNA ble til slutt koblet til drapet. Poulsen har aldri erkjent drapet. Han har sagt at han var i kontakt med Gunn Merete Lode, men benekter at det var han som drepte henne. Kvinnen var alene på vei hjem en augustkveld i 2001 da hun uten grunn ble innhentet, truet og drept med kniv.

Bakgrunn:  Gunn Merete Lodes drapsmann utvises fra Norge

Rigid og regelstyrt

Siden første gang han begjærte seg løslatt fra fengselet, har Poulsen blitt vurdert som å være i en positiv utvikling. Han blir imidlertid oppfattet som rigid og regelstyrt og kan bli svært frustrert når det oppstår avvik fra det han omfatter som riktig.

Videre har 55-åringen ikke vært interessert i å forberede på seg på de utfordringer et liv utenfor fengselet kan innebære, går det fram av dommen.

Kim Poulsen er utvist til Danmark fra Norge og kan ikke komme tilbake etter at han er ferdig med å sone.

Populært