Meny

Aktor i 22. juli-saken Inga Bejer Engh blir nytt barneombud

VIDEO: Se presentasjonen av nytt barneombud direkte her.
Tingrettsdommer og tidligere statsadvokat Inga Bejer Engh (47) ble i statsråd fredag utnevnt til nytt barneombud etter Anne Lindboe.

Engh var én av 67 søkere til stillingen etter Lindboe som går av som barneombud i slutten av juni.

– Jeg er glad for at vi har fått Inga Bejer Engh som nytt barneombud. Hun har et sterkt engasjement for barn og barns rettigheter. Jeg er trygg på at Bejer Engh vil ivareta alle ombudets oppgaver på en god måte, sier arbeidsminister Anniken Hauglie (H), som er settestatsråd for barne- og likestillingsministeren.

Pådriver

– Det er tverrpolitisk enighet om at vi skal sikre barn en trygg oppvekst. Spørsmålet er hvordan dette skal omsettes til praktisk handling. Her ønsker jeg å være en pådriver, sa Engh på en pressekonferanse der utnevnelsen ble offentliggjort.

Hun trakk også fram metoo-kampanjen som et eksempel på hvor effektivt det kan være når mediene setter søkelys på et tema.

– De metodene ønsker jeg å overføre til kampen for barns rettigheter.

– Jeg ser også fram til å fortsette det viktige arbeidet dagens barneombud har satt i gang, fremholdt hun.

Tolv år som statsadvokat

Inga Bejer Engh er jurist og har jobbet som politiadvokat i Asker og Bærum politidistrikt og som dommerfullmektig i Drammen tingrett og Oslo tingrett.

I tillegg har hun tolv år bak seg som statsadvokat i Oslo statsadvokatembeter. Hun ble for alvor kjent i offentligheten da hun sammen med Svein Holden var aktor i straffesaken mot Anders Behring Breivik våren 2012.

Fremme barns interesser

Barneombudet er både et kontor og en person. Dagens barneombud, Anne Lindboe, ble utnevnt til stillingen i 2012 av daværende statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV), og går av i år etter seks år i jobben. Også Engh er utnevnt for en periode på seks år.

Barneombudets oppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Barneombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Populært