Uro i UDI:– Frykter folk slutter fordi de er slitne og oppgitte

BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Irene Brønlund Opseth (innfelt) forteller om stort arbeidspress i UDI etter nyttår. Antall resistanser og andre arbeidsoppgaver har økt etter at 200 årsverk ble kuttet. Så langt i år har 14 asylmottak blitt avviklet.
BEKYMRET: Hovedtillitsvalgt Irene Brønlund Opseth (innfelt) forteller om stort arbeidspress i UDI etter nyttår. Antall resistanser og andre arbeidsoppgaver har økt etter at 200 årsverk ble kuttet. Så langt i år har 14 asylmottak blitt avviklet.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere ansatte har sluttet i Utlendingsdirektoratet (UDI) som følge av en presset arbeidssituasjon. – Omstillingene kostet mer enn vi trodde, innrømmer UDI-direktøren.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved nyttår måtte UDI kvitte seg med rundt 200 ansatte. Alle som måtte gå var midlertidig ansatte, hvorav de fleste ble rekruttert i forbindelse med asylbølgen i 2015.

Kun fire måneder senere må de nå hasteansette tidligere medarbeidere.

For etter nedbemanningen, og en omorganisering internt hvor mange har fått nye arbeidsoppgaver, har ansatte meldt om pressede arbeidsforhold.

– Jeg vil ikke si at det går på helsa løs, men det er veldig, veldig presset. Folk har nok syntes det har vært vanskelig å stå i det fordi det har vart siden årsskiftet. Vi har fortsatt ikke sett resultater av omorganiseringen som er satt i gang, sier hovedtillitsvalgt Irene Brønlund Opseth til ABC Nyheter.

– Mister viktig kompetanse

Opseth forteller at UDI nå er svært presset, selv om det for tiden kommer færre asylsøkere enn tidligere.

Grunnen er etterslep fra asylkrisen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er mange saker som vi ikke har rukket å ta unna, i hvert fall ikke i like stor hastighet som før, fordi det har vært andre prioriteringer, og man har prioritert å behandle nye søknader som har kommet inn.

UDI har også blitt instruert til å se på gamle tilbakekallingssaker for å se om de krever at sakene må behandles på nytt og revurdere tillatelsene.

– Vi har mer enn nok å gjøre, noe som ikke bare gjelder Asylavdelingen (ASA), men hele UDI, sier Opseth.

Les også: UDI sier opp avtaler med ytterligere to asylmottak

Nedbemanning i UDI

I budsjettet for 2018 ble Utlendingsdirektoratet redusert med omkring 200 millioner kroner.

I 2017 hadde UDI nesten 1,2 milliarder kroner til rådighet, mens det i år er rett under én milliard.

Justisdepartementet forklarte budsjettkuttet med at Norge hadde Europas største nedgang i antall asylsøkere etter asylkrisen i 2015 og 2016.

Hun frykter for konsekvensene av den pressede situasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det jeg frykter er at folk som har jobbet her over lengre tid, på grunn av den veldig pressede situasjonen, velger å slutte fordi de ikke orker å stå i det eller føler seg oppgitte. Vi mister rett og slett viktig kompetanse. Det er et faktum. Flere samfunnsvitere og akademikere har sluttet eller er i ferd med å si opp. Det er en krevende situasjon og organisasjonen er i en omstilling, sier hovedtillitsvalgt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Antall saker har økt

UDI-direktør Frode Forfang erkjenner overfor ABC Nyheter at kapasiteten er et problem.

– Vi har redusert antall saksbehandlere betydelig, og i en overgangsfase fører det til at mange medarbeidere må få nye oppgaver og opplæring. Vi tror situasjonen vil bedre seg over tid.

Siden nyttår har antall saker økt fra i overkant av 31.000 til rundt 37.000. Forfang innrømmer at tallene er høyere enn ønsket.

FOLK SLUTTER: Irene Brønlund Opseth, hovedtillitsvalgt i UDI, er bekymret for at folk velger å slutte grunnet den krevende situasjonen. Foto: UDI
FOLK SLUTTER: Irene Brønlund Opseth, hovedtillitsvalgt i UDI, er bekymret for at folk velger å slutte grunnet den krevende situasjonen. Foto: UDI

– UDI har til enhver tid en viss beholdning av saker til behandling. Slik vil det alltid være. Akkurat nå er tallet noe høyere enn det bør være for å klare løpende saksbehandling uten at ventetidene blir for lange, sier han.

Les også: UDI-direktøren: – Dagens asylsystem forutsetter menneskesmugling!

Dette sliter de med

At UDI fikk kuttet budsjettet med omkring 200 millioner kroner har de ansatte fått merke. Hovedtillitsvalgt forteller at det kan virke som politikerne har glemt at UDI også håndterer andre saker enn asylsøknader.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det man kanskje ikke tok høyde for var kompleksiteten rundt alle de andre porteføljene UDI jobber med. Det er ikke slik at UDI bare håndterer asylsøkere. Når det gjelder de andre porteføljene, om det er statsborgerskap, familiegjenforening, arbeidstillatelse eller visum, så har saksmengden ikke gått vesentlig ned. Det er det vi sliter med. Vi får kanskje budsjetter i henhold til asylankomster som går veldig opp og ned, mens de andre porteføljene er mer stabile. Der savner vi en mer forutsigbar budsjettfordeling, sier Brønlund Opseth

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ser politikere på ankomsttallene når de skal gi penger til UDI og glemmer de andre arbeidsoppgavene?

– De tenker nok på det, men så spørs det om de prioriterer riktig. Jeg lurer på om de tar hensyn til hvor ressurskrevende de andre porteføljene også er.

Les også: UDI-sjefen: Dagens asylsystem er ikke bærekraftig

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stort budsjettkutt

Brønlund Opseth forteller at de ansatte gjennom flere år har advart mot at grunnbemanningen i UDI er for dårlig.

– Det har det vært over lengre tid, vil jeg påstå. Det er derfor vi lider av at vi må ta inn midlertidige og nyansatte når ting går opp, og kutte når det går ned. Det er ikke heldig. Det som er bra er at det gir arbeidserfaring til nyutdannede, men for oss er det krevende som organisasjon å lære opp, ta folk inn, så ta de ut og omstille oss på nytt. Det blir veldig store svingninger, mens vi egentlig kan bruke mange av ressursene til å bygge ned restansene og jobbe med andre krevende porteføljer over tid.

VANSKELIG: UDI-direktør Frode Forfang erkjenner at omorganiseringen i UDI er vanskelig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
VANSKELIG: UDI-direktør Frode Forfang erkjenner at omorganiseringen i UDI er vanskelig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun mener ressursene er smurt tynt utover fordi man ikke har budsjett til noe annet.

– Det er ikke sånn at oppgavene blir borte, selv om asylankomstene går ned, eller fordi vi mister 200 medarbeidere. De er der fremdeles og mye er løpende oppgaver som bare blir mer og mer krevende, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På spørsmål om nedbemanningen kom for tidlig, svarer Forfang følgende:

– I utgangspunktet er det samsvar mellom budsjett og oppgaver. Men i praksis har omstillingene kostet mer enn vi trodde på forhånd. Vi gjør det vi kan for å hente oss inn igjen, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Listhaug oppfordrer til å angi flyktninger på hjemreise

Måtte hasteansette

Kun fire måneder etter reduksjonen av 200 årsverk har UDI måtte styrke asylavdelingen med 20 midlertidige stillinger i en periode på seks måneder for å få ned antall restanser.

«Vi så på forhånd en risiko for at restansene kunne øke som følge av omstillingene, særlig på kort sikt. Hittil har dette slått enda hardere inn enn vi først antok. I tillegg har den naturlige avgangen av fast ansatte vært større enn vi beregnet. Derfor er det et behov for å styrke ASA midlertidig (...). Det forutsettes da at dette er personer som kan gå rett inn i oppgaver de allerede er opplært i. Formålet er å hindre ytterligere økning av restanser i år», skriver UDI-direktøren i en melding som gikk ut til ansatte i UDI.

– Vi så at vi mistet flere medarbeidere enn vi opprinnelig hadde beregnet. Dermed hadde vi budsjettmessig rom for å hente noen tilbake for en begrenset periode. Det kan hjelpe oss litt i den omstillingsfasen vi befinner oss i, sier Forfang.