Der er et yndigt land

Illustrasjonsfoto: NTB.
Illustrasjonsfoto: NTB. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

En ny tverrpolitisk avtale i Danmark skal sikre virksomheter mot ulike konkurransevilkår fra det offentlige. Norske politikere bør lære av danskene, legge ideologi og partiprofilering til side og samle seg om rettferdig konkurranse mellom offentlig og privat virksomhet, skriver Vibeke Hammer Madsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Vibeke Hammer Madsen
Administrerende direktør i Virke

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Offentlige og private aktører konkurrerer ofte i samme marked. Men i mange tilfeller drives den offentlige næringsvirksomheten med kunstige fortrinn, noe som kan gjøre den nærmest uslåelig i en konkurransesituasjon.

For eksempel opplevde Espern Aktivitetspark på Hamar at konkurransesituasjonen ble snudd over natta da kommunen i 2014 renoverte og gjenåpnet Ankerskogen. Ankerskogen er et 100 prosent kommunalt foretak som driver svømmehall og friskvernsenter.

Espern har hatt en sak med Hamar kommune for å få klarhet i om Ankerskogen treningssenter skal drives på like kommersielle vilkår i henhold til støttereglene. Espern mener at Ankerskogen ble subsidiert, noe som ga dem en betydelig konkurransefordel.

Espern har opplevd betydelig medlemstap, omsetningstap og kostnader knyttet til å føre saken.

Jeg vil tipse norske politikere om å se til vårt naboland. 5. april inngikk den danske regjeringen en bred avtale med opposisjonspartiene Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Avtalen skal sikre private virksomheter mot ulike konkurransevilkår fra det offentlige.

Danskene skal blant annet endre reglene for hvordan de offentlige virksomhetene fastsetter prisene på sine tjenester, slik at virksomheter ikke underbys. Her skal OECDs anbefalinger følges. Danske politikere vil også gjøre det enklere for bedrifter å klage.

Det opprettes en ny uavhengig klagenemnd, slik at virksomheter har ett sted å gå til når de opplever urettferdig konkurranse fra offentlige virksomheter. Avtalen viser at danskene setter handling bak ord. Er norske politikere like handlekraftige?

Virke deltok i en arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen, som tidligere i år foreslo viktige tiltak for å få slutt på at offentlig næringsvirksomhet har kunstige fortrinn, slik som skattefritak. En spørreundersøkelse som ble gjort i arbeidsgruppens regi, viste at 58 av de 103 kommunene som svarte, oppga at de drev med kommersiell aktivitet. Hele 90 prosent av disse sier at det finnes private konkurrenter til den kommersielle aktiviteten. Blant fylkeskommunene svarte 78 prosent at de konkurrerer med private.

Det er på det rene at kommunale og fylkeskommunale virksomheter ikke alltid drives på markedsmessige betingelser.

Resultatet er at Norge går glipp av bedre tjenester, lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor og mulige produktivitetsgevinster.

Det er flere grep Virke mener norske politikere bør ta:

  • Det bør innføres et eget norsk regelverk. Både private og offentlige virksomheter vil ha fordel av å kunne forholde seg til et norsk regelverk og en kjent, norsk instans som kan både veilede og behandle klager.
  • Norske forhold er små. Det betyr at innvirkningen offentlig næringsvirksomhet har på lokale markeder, altså for bedrifter og virksomheter i området, også bør bety noe. Det bør ikke bare være regler som slår inn når den offentlige virksomheten påvirker handelen mellom EØS-landene. Virke blir gjerne med på en diskusjon om hvordan vi kan lage regler for å oppnå dette på en god og hensiktsmessig måte. Målet må være å skape og ivareta sunne, lokale markeder.
  • Vi trenger et regnskapsmessige skille mellom offentlig kjernevirksomhet og offentlig næringsvirksomhet. Dette er ryddig og riktig. Uten separate regnskap vil det ikke være mulig å kontrollere at det ikke skjer kryssubsidiering fra det offentliges kjernevirksomhet til offentlig næringsvirksomhet. Det kan også være store fordeler med å skille ut næringsvirksomhet i egne selskaper, men vi trenger ikke et forbud mot å drive både såkalt økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet i ett og samme foretak.
  • Jeg mener det bør innføres et generelt prinsipp om at når en offentlig aktør driver kommersiell aktivitet i konkurranse med andre, skal dette gjøres på markedsmessige vilkår, det vil si at det stilles et krav om markedsmessig avkastning i virksomheten.
  • Det må innføres et norsk tilsyn. Småbedrifter kan ikke holde seg med egne advokater og har ikke forutsetning for å navigere seg gjennom byråkratiet i Brussel. Et norsk tilsyn skal være «døren inn» også for saker som til slutt vil havne hos ESA. Samtidig er det et stort behov for mer veiledning, og det bør komme et nasjonalt kompetansesenter.

Virke er ikke imot at det offentlige kan tilby tjenester i kommersielle markeder. Men det må skje på transparente, etterprøvbare og ikke-diskriminerende vilkår. Kanskje bør det være lovbestemte vilkår for når det offentlige kan drive økonomisk aktivitet.

Når Jeløya-erklæringen er så tydelig på at regjeringen vil sikre like konkurransevilkår mellom offentlige og private, bør næringsministeren vurdere en snartur med danskebåten. Jeg håper regjeringen gjør som danskene og tar initiativ til å samle partiene på Stortinget i en så viktig sak. Det er oppløftende at man i vårt naboland har blitt enige om at offentlig sektor skal bruke kreftene på sine kjerneoppgaver.

Nå er det opp til norske politikere å sørge for at det ikke bare blir «deilig å være norsk bedrift i Danmark». La oss gjøre det minst like bra her hjemme.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært