Meny

Ikke flertall for mistillit mot styrelederen i Mentor Medier

Tomas Brunegård ble ikke kastet som styreleder, men fikk kraftig kritikk fra mindretallet under den ekstraordinære generalforsamlingen i Mentor Medier mandag.

Bakgrunnen for møtet var den opprivende konflikten mellom mediekonsernets ledelse og datterselskapet Vårt Lands oppsagte publisher Åshild Mathisen.

En gruppe aksjonærer hadde på forhånd uttrykt mistillit til Brunegård. Under den ekstraordinære generalforsamlingen stemte 44,26 prosent for mistillitsforslaget. 52,63 prosent stemte imot og 3,11 prosent stemte blankt.

Brunegård fortsetter dermed som styreleder, men måtte tåle kraftig kritikk for sin håndtering av saken, ikke minst at han sendte et varsel mot Mentor Mediers konsernsjef Per Magne Tveiten til Tveiten selv.

– Jeg misforsto ordet varsel og sendte det videre til konsernsjefen. Det var en feil fra min side, sa Brunegård under det nesten fire timer lange maratonmøtet på Håndverkeren i Oslo.

Like i forkant av generalforsamlingen meldte Dagens Næringsliv at hovedeier Jan Erik Mushom og Mushom Invest solgte en andel av aksjeposten til investeringsselskapet Amble Invest as og Odd Reidar Øie. Det kan ifølge avisen ha bidratt til å vippe stemmetallet i Brunegårds favør.

Nå skal valgkomiteen i Mentor Medier under ledelse av Torstein Lalim legge fram en innstilling til nytt styre i selskapet i forkant av den ordinære generalforsamlingen 3. mai. Det kan med andre ord bli utskiftinger i styret likevel, selv om mistillitsforslaget mot Brunegård falt mandag.

Populært