Meny

Skytehendelse på Rygge flystasjon granskes

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) vil undersøke hva som skjedde da et befal ble skutt i armen på Rygge flystasjon i mars.

Befalet som ble skutt i armen mens han instruerte soldater som utførte tørrdrill med skytevåpen 22. mars, ble raskt tatt hånd om på stedet.

– Selv om skaden ikke er livstruende, og det er ventet at skaden leges uten varige fysiske men, betegnes hendelsen som en alvorlig ulykke, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

SHR vil derfor igangsette en undersøkelse for å få klarhet i hva som førte til ulykken ved Luftforsvarets base på Rygge flystasjon.

Populært