Meny

Fremdeles fare for stor vårflom i sør og lengst i nord

Det kan bli ny flom de kommende ukene når snøsmeltingen tar til for alvor. Her er folk i kano ved bedehuset på Drangsholt langs riksvei 41 mellom Kristiansand og Birkeland som ble oversvømt i fjor høst. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Faren for stor vårflom er størst i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms. Nå ber NVE folk om å forberede seg på flom.

– På grunn av årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen, i en pressemelding.

Ved flere vassdrag i Sør- og Nord-Norge er det nå mer enn 50 prosents sannsynlighet for at flommen vil overstige oransje farenivå, som vil si flom som kan medføre alvorlige skader.

Dette gjelder for de store elvene på Østlandet som drenerer fjellområder i Sør-Norge, og de store elvenes sideelver. Det gjelder også i indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag og i Finnmark og Nord-Troms.

– Lavereliggende områder under 5–600 meter over havet på Sør- og Østlandet er også utsatt i år på grunn av spesielt mye snø. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i lavereliggende områder – om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser der det ikke allerede er gjort. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer med mer for å sikre at vannet får fri passasje, sier Engen.

(©NTB)

Populært