Meny

Wara vil bevæpne politiet ved sårbare objekter

FOR BEVÆPNING: Å beskytte befolkningen er en av statens fremste oppgaver. Regjeringen ønsker derfor å gi politiet adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, sier justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Regjeringen ønsker å endre Politiloven, slik at politiet kan bevæpnes permanent ved sårbare objekter - såkalt punktbevæpning.

Oslo lufthavn og Stortinget er steder som vil kunne omfattes av dette:

«Sårbare objekter vil typisk kunne omfatte lufthavner eller andre store trafikknutepunkter, eller objekter som har stor symbolverdi. Bevæpningens utstrekning begrenses dermed til konkret angitte objekter eller personer», melder Justis- og beredskapsdepartementet.

Nyutnevnt justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) utdyper:

– Å beskytte befolkningen er en av statens fremste oppgaver. Regjeringen ønsker derfor å gi politiet adgang til tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter, noe dagens regelverk ikke åpner for, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Siden i fjor høst har politiet på Oslo lufthavn vært bevæpnet, men loven krever at bevæpningen godkjennes og forlenges av Justis- og beredskapsdepartementet hver åttende uke, ifølge Politiforum.

Får regjeringen gjennomslag for lovendringen vil politiet kunne permanent bevæpnes ved Oslo lufthavn og for eksempel Stortinget.

Men større områder som for eksempel byer eller bydeler vil ikke dekkes av lovforslaget, ifølge departementet.

Ville ha flere patruljer fremfor bevæpning

Det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget anbefalte i innstillingen de la frem i mars i fjor at norsk politi skal være ubevæpnet, og gikk inn for elektrosjokkvåpen som nytt taktisk våpen.

I tillegg anbefalte de at politidistriktenes operative kapasitet skulle styrkes med flere patruljer.

– Manglende ressurser kan ikke kompenseres med våpen, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle.

Da saken ble behandlet i Stortinget, gikk samtlige partier med unntak av Frp inn for et ubevæpnet politi. Daværende justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) var dermed på kollisjonskurs med egen statsminister.

Nå opplyser departementet at politiet fortsatt gjennom risikovurderinger skal vurdere om bevæpning er nødvendig, eller om andre tiltak er tilfredsstillende, og at det er Politidirektoratet som skal vurdere behovet for eventuell punktbevæpning. Beslutningen tas med samtykke fra Justisdepartementet.

Les også: PST anbefaler generell bevæpning av politiet

Politiskryt til Frp: – De har ønsket det beste for norsk politi

Forsinkes i to minutter

For Oslo lufthavn mener departementet at såkalt fremskutt lagring i bil eller depoter vil medføre for store forsinkelser i en kritisk situasjon. Det vil ta opptil to minutter for polititjenestemenn dersom de skal løpe og hente våpen om noe skjer. Dermed øker responstiden.

Ifølge Politiforum var Oslo Politidistrikt, der en rekke symbolbygg som blant annet Stortinget, Høyesterett og regjeringen har hus, skeptisk til punktbevæpning.

Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold har ikke lagt skjul på at han er tilhenger av generell bevæpning- i motsetning til beredskapsutvalget.

Det skaper «adskillig mørkere stemning» å ha politifolk med maskinpistol utenfor Stortinget som en del av en punktbevæpning, enn det vil gjøre ved at publikum observerer et generelt bevæpnet politi med pistol i normalsituasjon, mente Oslo Politidistrikt i sin høringssvar til Bevæpningsutvalgets rapport i 2017.

– Punktbevæpning er ekstremt ressurskrevende for politiet, og dermed ingen ideell løsning, skrev landets mest folkerike distrikt.

PST vil ha bevæpning

Også Politiets Sikkerhetstjeneste var sterkt uenig med bevæpningsutvalgets nei til våpen på hofta for politiet.

– Vi mener fast bevæpning er nødvendig, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.

I PSTs høringssvar skrev hun at utvalget har lagt upresis og ikke oppdatert informasjon til grunn for sine vurderinger og konklusjoner med hensyn til terrorens betydning for spørsmålet om bevæpning av politiet.

Les også : Politiet har identifisert Münster-ofrene

Populært