Meny

Eier lover å bygge opp tro kopi – men Byantikvaren er ikke imponert

«Ei heller har det vært eller er noe ønske om å forandre gatebilde i Vålerenggata», skriver eier gjennom sin advokat i et brev til Plan – og bygningsetaten og Byantikvaren. De lover å sette opp et tilsvarende bygg. Foto: Hilde Unosen

– Det er ikke bare å sende av gårde noen bilder og regne med at saken er grei, sier byantikvar Janne Wilberg, som karakteriserer rivingen av fredede Vålerenggata 36 i påsken som kulturminnekriminalitet.

Eier av Vålerenggata 36, det vernede trehuset som ble revet i løpet av påsken, mente huset var i ferd med å knekke sammen, og til dels farlig å oppholde seg i. Det redegjør han for gjennom sin advokat i et brev oversendt Plan – og bygningsetaten og Byantikvaren i går. Dagsavisen har fått tilgang til brevet.

– Å rive et hus krever grundig dokumentasjon. Det er ikke bare å sende av gårde noen dokumenter og regner med at saken er grei, sier byantikvar Janne Wilberg, som opprettholder anmeldelsen mot eier for brudd på kulturminneloven.

– Ut ifra bildene vi har fått kan vi ikke se at det var noen grunn til at man skulle rive hele huset.

Bakgrunn: – Som å ta ut fortanna av overkjeven (Dagsavisen +)

Ble tipset

Det var på tips fra naboer på Vålerenga at representanter fra Plan – og bygningsetaten dro på befaring til Vålerenggata 36 tirsdag formiddag – og beordret full stopp på byggeplassen. Da var det 150 år gamle trehuset revet til grunnmuren, og alle bygningsmaterialer bortkjørt.

Et vedtak oversendt eier samme dag viser til stoppordre gitt på stedet til byggeleder og Alliero AS. Et vedtak på en tvangsmulkt på 150.000 kroner om stoppordren ikke overholdes, varsles samtidig.

Eier skriver i et brev at det skal settes opp et tilsvarende bygg. Foto: Harald Il Hugo Hals/Oslo Museum

Lars Birger Aasterud er avdelingsleder for Entreprenør Alliero.

– Dere har revet et hus uten tillatelse?

– Det mener du, ja! svarer Aasterud, som ikke vil gi noen ytterligere kommentar, men henviser til brevet fra eier.

Tatt vare på materialer

I brevet framkommer det at eier ønsker å sette opp et tilsvarende byggverk som det som sto der. «Etter at de er ferdig vil det se ut som et gammelt bygg, så å si identisk med det som ble tatt ned, bare med en mer korrekt tidsepokemessig original panel, omramminger og listverk». De skriver også at de har tatt vare på mange av de gamle materialene.

– Er det godt nok?

– Nei. Reguleringsbestemmelsene krever uansett ikke en oppføring av en kopi, men at huset skal tilpasses tilstøtende bygninger og nærmeste omgivelse, både når det gjelder størrelse, gesimshøyde, takform, etasjetall, materialbruk, farger og fasadeutforming.

– Hjelper det at de lover at huset skal se ut som et gammelt bygg?

– Nei. Poenget er at huset er revet, og de har revet uten tillatelse. Rammetillatelsen gjaldt tillatelse til en rehabilitering av huset og oppføring av tilbygg. Vi hadde strukket oss langt når vi åpnet for en ny fløy i bakhagen.

– Kommer dere fremdeles til å anmelde eieren for kulturminnekriminalitet?

– Ja. Dette er brudd på både kulturminneloven og plan – og bygningsloven, og kan derfor karakteriseres som kulturminnekriminalitet.

«Begynte å sige»

I brevet fra eierens advokat står det også at det ble sendt en invitasjon til befaring via e-post til byantikvaren 18. mars. «Til dels var det farlig å oppholde seg i bygget til tross for at det var stemplet opp. Etter at kledning var tatt av begynte det å sige kraftig og knekke sammen», står det i brevet, og de ønsket å drøfte dette med byantikvaren. Byantikvar Janne Wilberg bekrefter at de var i kontakt med eier, der det ble gjort klart at det ikke er noen automatikk i å få lov til å rive en verneverdig bygning i dårlig stand. Ifølge byantikvaren ble det her opplyst til eier at riving var søknadspliktig, og at det ville kreve grundig dokumentasjon før det var aktuelt å vurdere saken.

– Brevet kom til oss rett før påske, og det var derfor ikke mulighet til å se på saken før ferien. Eier må også normalt påregne noe saksbehandlingstid, forklarer byantikvar Janne Wilberg.

– De har ikke ventet på svar. Og nå er skaden skjedd, for å si det sånn.

Sent torsdag ettermiddag ringer eiers advokat, Lars Østby-Deglum. Han sier de vil komme med en fullstendig redegjørelse i løpet av neste uke, men presiserer at det ikke var forsvarlig å la huset stå av sikkerhetsmessige årsaker.

– Det var farlig for de som jobbet der, og for eventuelle forbipasserende i påsken, forklarer Østby-Deglum.

Saken ble først publisert på Dagsavisen.no

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært