Meny

Riksadvokaten vil forlenge frist for avhør av barn

Barn i det som antas å være mindre alvorlige volds- og overgrepssaker kan måtte vente lenger før de blir avhørt. Lederen for Barnehuset i Bergen reagerer.

Ifølge NRK vil Riksadvokaten lempe på det strenge regelverket for avhør av barn i vold- og overgrepssaker. Det kan bli aktuelt å øke fristen med én til to uker i enkelte saker, for eksempel i saker om blotting. Politiet kan også få avhøre barn utenom barnehusene.

Argumentet for å utvide fristen er at mange saker blir liggende etter avhøret på grunn av antall saker med tidsfrist. Riksadvokaten er kritisk til at sakene blir liggende på vent.

– Den største bekymringen er at alvorlige saker blir liggende uten å bli ferdigstilt fordi det hele tiden kommer inn en stor mengde nye saker som det raskt skal tas avhør i, sier statsadvokat Birgitte Istad hos Riksadvokaten.

Lederen av Barnehuset i Bergen, Kristin Konglevoll Fjell, er kritisk til forslaget. Hun mener man på forhånd ikke vet hva som er mindre alvorlige saker – og minner om at det ofte er slik at barn underrapporterer, og at saken dermed kan være mye mer alvorlig.

Populært