Meny

Ingen plan for blågrønn jobbdugnad i staten

Statssekretær Paul Chaffey (H) erkjenner at mye ennå er uklart om hvordan regjeringen skal nå målet om å få flere med «hull i CV-en» i jobb. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Det meste er foreløpig uklart om hvordan regjeringen skal nå målet om at 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Statssekretær Paul Chaffey (H) erkjenner at mye er uvisst om hva som skal gjøres i praksis for å nå Jeløya-plattformens mål, som kan bety at staten må rekruttere godt over tusen personer årlig fra disse gruppene.

– Vi jobber nå med å finne ut av dette. Hvilke tiltak vil ha effekt? Hvordan skal det helt overordnede 5-prosentmålet konkretiseres inn i de enkelte virksomhetene, slik at det blir fulgt opp? Og hvordan kan det være mulig å måle om de når målet? sier han til NTB.

– Staten selv må gå foran med et godt eksempel når det inviteres til dugnad. Det er viktig at staten gjennomfører konkrete tiltak selv for å øke yrkesdeltakelsen blant folk med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, understreker Chaffey.

Men foreløpig har ikke regjeringen svar hvor mange personer 5 prosent utgjør, hvordan «nedsatt funksjonsevne» og «hull i CV-en» skal defineres og hvordan man skal finne ut om målsettingen blir nådd i løpet av perioden.

– Lønnsomt tiltak

Å få flere fra disse gruppene ut i jobb har en stor verdi både for den enkelte og samfunnet, understreker statssekretæren.

– Det som er bra for samfunnet, kan noen ganger være litt upraktisk å få til for den enkelte. Men vi mener dette kan bli et svært lønnsomt tiltak, både for den enkelte og for Norge, sier Chaffey.

Han mener også staten kan la seg inspirere av tiltak i det private næringsliv for å rekruttere fra disse gruppene. NHO-prosjektet Ringer i vannet, som 600 personer gikk gjennom i fjor, et ett eksempel. Ordningen tar utgangspunkt i et reelt behov for arbeidskraft.

10.000 på fem år

Ett problem for regjeringen når resultater skal måles, er at virksomhetene ikke skal registrere eller dokumentere om en person har nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse. Staten har derfor i dag ikke oversikt over andel nyansatte som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

– Vi har utfordret regjeringen på å tallfeste en målsetting om hvor mange med funksjonsnedsettelse de ønsker å få i jobb, så vi er positive til at de er ambisiøse, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til NTB.

– Vårt krav er 10.000 flere mennesker med funksjonsnedsettelse i arbeid over fem år. Sysselsettingen av personer med funksjonsnedsettelse har holdt seg på et stabilt lavt nivå i mange år, sier hun.

Over tusen nyansatte

Et grovt anslag viser at staten må rekruttere 1.200 personer årlig for å nå 5-prosentmålet.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) henviser til, viser at antall ansettelser i staten i 2016 var 24.251 personer. Tallet omfatter ansatte som gikk fra én stilling i staten til en annen, søkere fra andre sektorer og søkere som er nyutdannet og går til jobb i staten.

Blant de søkerne som allerede var ansatt i staten, finner vi ansatte som byttet jobb på grunn av beordring, for eksempel i politiet eller i Forsvaret, og ansatte som bytter jobb på grunn av omorganiseringer internt i staten.

Difi har ikke statistikk over hvor mange som er reelt nyansatte i staten.

Ansatte i staten omfatter ansatte i departementene, Statsministerens kontor, Domstolene i Norge og Sámediggi Sametinget, med underliggende virksomheter.

(©NTB)

Populært