Meny

Laveste antallet anmeldelser av lovbrudd på 25 år i 2017

Illustrasjonsfoto: Erik Johansen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Til tross for langt flere anmeldelser av seksuallovbrudd, vold og mishandling i fjor, var det likevel rekordfå politianmeldelser i 2017.

Til sammen ble det politianmeldt 318.600 lovbrudd i fjor, det laveste antallet anmeldelser siden Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte å samle disse tallene for 25 år siden.

Antallet tyverier gikk kraftig ned, og er årsaken til nedgangen i det totale antallet anmeldelser. SSB-tallene viser samtidig at det var en økning i antallet anmeldelser innenfor mange områder, ikke minst når det gjelder seksuelle overgrep mot barn.

Totalt ble det politianmeldt 7.990 seksuallovbrudd i 2017, nesten 13 prosent flere enn i 2016 og hele 67 prosent flere enn i 2014. Ifølge SSB-tallene har det de to foregående årene vært en nedgang i både registrerte tilfeller av de fleste typer seksuallovbrudd, samt av ofre.

Samtidig var det også en klar økning på 4,9 prosent i antallet anmeldelser av vold og mishandling i fjor. Også når man tar hensyn til befolkningsveksten er omfanget større enn i årene 2014 til 2016.

Totalt ble det anmeldt 94.900 såkalte eiendomstyverier i løpet av fjoråret, nesten 10 prosent færre anmeldelser enn året før og en halvering av det høye nivået rundt tusenårsskiftet. Eiendomstyverier omfatter alle typer tyverier, i tillegg til bruk og besittelse av andres eiendel.

Populært