Meny

SSB: Arbeidsledigheten er uendret på 4 prosent

Arbeidsledigheten er stabil, og sysselsettingen øker. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Det var 111.000 arbeidsledige i Norge i januar. Det utgjorde 4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er det samme som i oktober.

Det viser de sesongjusterte tallene fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB ). I fjor sommer var AKU-ledigheten på 4,2 prosent.

Samtidig har det i løpet av det siste året vært en økning i tallet på sysselsatte med 28.000 personer. Dette tilsvarer en økning i samlet sysselsetting fra 66,7 til 67,0 prosent.

SSB regner personer uten inntektsgivende arbeid som i løpet av de siste fire ukene har forsøkt å skaffe seg lønnet arbeid, som arbeidsledige.

Til sammenligning lå arbeidsløsheten i USA på 4,1 prosent i januar. I EU sett under ett lå arbeidsløsheten på 7,3 prosent. I Tyskland og Frankrike var henholdsvis 3,6 og 9 prosent arbeidsløse. I Danmark lå arbeidsløsheten på 5,2 prosent, mens den i Sverige lå på 6,5 prosent i januar i år.

Populært