Meny

Sør-Norge har størst sannsynlighet for vårflom i år

Vann på parkeringsplassen ved Øyrane Torg i Arna. Sør-Norge kan være ekstra utsatt for flom i vår. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Sør-Norge har størst sannsynlighet for stor vårflom i år, mens store deler av Nord-Norge og Trøndelag har lavere flomfare, ifølge NVE.

– Basert på årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Lavereliggende områder på Sør- og Østlandet er spesielt utsatt i år. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparat lokalt og publikum til å gjøre tiltak som reduserer faren for lokale oversvømmelser når snøen begynner å smelte.

– Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje, sier Engen.

Nord i Trøndelag og i Nord-Norge er det mindre sannsynlighet enn normalt for stor vårflom, basert på det NVE vet om snømengder der. Et unntak er Finnmarksvidda hvor det også er noe større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom.

Engen understreker at vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir, er helt avhengig av været framover.

– Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom, selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer, forklarer hun.

Populært