Meny

Regjeringen ber bistandsbransjen skjerpe arbeidet mot seksuell trakassering og vold

Regjeringen ber samtlige organisasjoner som mottar tilskuddsmidler fra Norge om å intensivere arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep internt i bransjen. Her utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Regjeringen ber samtlige organisasjoner som mottar tilskuddsmidler fra Norge om å intensivere arbeidet for å forebygge seksuelle overgrep internt i bransjen.

– Alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er uakseptabelt og i mange tilfeller også kriminelt. Fra norsk side vil vi sette dette temaet enda høyere på dagsordenen både på politisk nivå og på embetsnivå, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Flere hjelpeorganisasjoner har innrømmer at de har sparket medarbeidere for seksuell trakassering, overgrep og kjøp av seksuelle tjenester.

– Bistandsarbeidere gjør en uvurderlig innsats under krevende forhold i kriser verden over men saker som norsk og internasjonal presse har brakt fram den siste tiden viser at bistandsmiljøet må gjøre langt mer for å bekjempe ukultur og utilbørlig atferd i egne rekker, sier Søreide.

– Må forebygge

Norge er blant verdens største bidragsytere til å bekjempe fattigdom og lindre nød i krig og krise.

– Norge er en betydelig aktør på bistands- og utviklingsfeltet. Vi har tydelige forventninger til at samtlige av våre partnere, være seg FN-organisasjoner, Røde Kors-systemet, multilaterale aktører og bistandsorganisasjoner, skjøtter sitt arbeidsgiveransvar på en forsvarlig måte. Arbeidsgivere må forebygge at egne ansatte ikke begår overgrep mot kolleger eller sivilbefolkningen der de arbeider, sier utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

Sendt brev

Utenriksdepartementet og Norad sender nå brev til samtlige tilskuddsmottakere med beskjed om at Norge forventer at alle partnere slutter opp om budskapet om at alle former for seksuell trakassering, utnyttelse og overgrep er helt uakseptabelt.

Det forventes også at alle organisasjoner som mottar støtte fra UD og Norad har etiske retningslinjer og gode systemer på plass for å forebygge, varsle og håndtere saker som seksuell trakassering, overgrep og vold begått mot og av egne ansatte.

Populært