PST: Muligheter for terrorangrep i Norge 2018

Se opptak av pressekonferansen her.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Politiets sikkerhetstjeneste anslår det for mulig at det vil skje et forsøk på terrorangrep gjennomført av ekstreme islamister i Norge i løpet av 2018.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

PST la fram sin årlige trusselvurdering tirsdag. Av den går det fram at ekstreme islamister fortsatt utgjør den største terrortrusselen mot Norge. PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge i 2018.

– Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, det vil si angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger, skriver PST.

Faren for at tilbakevendte Syria-farere skal begå terrorhandlinger eller styrke det islamistiske miljøet i Norge det kommende året nedtones. På grunn av sikkerhetssituasjonen i Syria har ikke PST oppdaterte tall over antall norske fremmedkrigere siden 2015, men antar det fremdeles er om lag 40 personer fra Norge som har deltatt i borgerkrigen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det vurderes derfor som lite sannsynlig at en større andel av de norgestilknyttede fremmedkrigerne i konfliktområdet returnerer hit det kommende året, står det i trusselvurderingen.

Høyreekstreme i vekst

Selv om PST registrerer økt aktivitet i høyreekstreme miljøer vurderes det som lite trolig at det vil komme noe organisert terrorangrep fra denne kanten. Miljøet omtales som å være i en oppbyggingsfase. Samtidig framheves gruppa Den nordiske motstandsbevegelsen som tydeligere og med bedre organisering enn tidligere.

– Terrortrusselen fra høyreekstreme kommer i første rekke fra enkeltpersoner og små grupper i randsonen av de mer etablerte miljøene. Dette er personer som kan utføre en voldelig handling på eget initiativ, fastslår PST.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Aktuelt: Tolv personer etterlyst av PST for IS-tilknytning

Svekke demokratiet

PST tror at utenlandsk spionasje og forsøk på påvirkning av norske interesser vil kreve mye ressurser i året som kommer. PST-sjef Benedicte Bjørnland sier flere land har etablert langvarige interesser i Norge, noe som utgjør et stort skadepotensial.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Russisk etterretningsvirksomhet vurderes fortsatt å ha størst skadepotensial.

PST ber også forskere, politikere og journalister å være oppmerksom på at utenlandske interesser kan forsøke å påvirke eller svekke det norske demokratiet.

– Hensikten vil være å etablere kanaler for fordekt påvirkning. De kan påvirke utfallet av politiske prosesser. Målsettingen kan være å skape mistro til offentlige uttalelser og til mediene, og svekke tilliten til myndighetene og deres legitimitet, sier Bjørnland.

Advarer mot Pakistan

Det advares videre mot at land om omfattes av forbudet mot våpeneksport, vil forsøke å tilegne seg våpen og teknologi fra norske leverandører.

– Vi forventer at Pakistan vil være en hovedaktør bak ulovlige og fordekte anskaffelsesforsøk rettet mot norske virksomheter i 2018, står det i rapporten.