Meny

Statsadvokaten anker avgjørelsen om å utvise Lodes drapsmann fra Norge

Gunn Merete Lode (bildet) fra Jæren ble drept med kniv om natten 21. august 2001. Først fire år senere ble danske Kim Poulsen dømt til forvaring for drapet etter funn av DNA på offeret. Nå har Asker og Bærum tingrett avgjort at gjerningsmannen kan løslates fra fengsel og utvises fra Norge. Foto: Politiet / Hand Out / NTB scanpix
Statsadvokaten vil anke Asker og Bærum tingretts avgjørelse om at Gunn Merete Lodes drapsmann, danske Kim Poulsen, løslates og utvises fra Norge. 

Danske Kim Poulsen ble dømt til 18 års forvaring for drapet på den 32 år gamle Gunn Merete Lode fra Nærbø i 2001, samt for overfall og voldtekt på to kvinner i Danmark. I 2005 ble Poulsen dømt til forvaring i 18 år, med en minstetid på ti år, av Gulating lagmannsrett. Han har sonet 14 år av dommen.

Torsdag avgjorde Asker og Bærum tingrett at den danske mannen kan løslates på prøve fra Ila fengsel- og forvaringsanstalt dersom han forlater Norge og aldri returnerer til landet, skriver Stavanger Aftenblad. Påtalemyndigheten tok derimot ikke lang betenkningstid; Statsadvokat Oddbjørn Søreide meldte bare noen timer etter at avgjørelsen falt at de vil anke avgjørelsen.

La vekt på Poulsens diagnose

Asker og Bærum tingrett legger i dommen vekt på at Poulsen er blitt diagnostisert med schizoid personlighetsforstyrrelse og ikke dyssosial personlighetsforstyrrelse som tidligere antatt.

– Dette er bare en merkelapp på hans personlighet, og når det gjelder den ser jeg ingen utvikling som tilsier annet enn videre forvaring, sier Søreide til avisen.

Den 55 år gamle mannen har krevd seg løslatt fra forvaring to ganger tidligere. I 2008 fattet UDI vedtak om å utvise drapsmannen til Danmark.

– Poulsen har sonet i 14 år, og det kompliserer saken at det ikke kan foretas en gradvis tilbakeføring til samfunnet, slik det normalt gjøres ved en prøveløslatelse fra forvaring, skriver tingretten og peker på utvisningsvedtaket fra 2008.

– Et liv uten kriminalitet

Drapet på Lode var lenge uoppklart, men den danske mannens DNA ble til slutt koblet til drapet. Poulsen har aldri erkjent drapet. Han har sagt at han var i kontakt med Gunn Merete Lode, men nekter for at det var han som drepte henne. Rettspsykiater Randi Rosenqvist påpekte under løslatelsessaken at Poulsen virkelig kan ha fortrengt drapet grunnet sin mentale tilstand.

Asker og Bærum tingrett konkluderte under dissens med at 55-åringen kan løslates.

– Det synes liten tvil om at han har et sterkt ønske om å leve et liv uten kriminalitet. Han vil ikke under noen omstendigheter tilbake til fengselet. Ut fra slik han fremstår er det grunn til å tro at han vil lykkes, og retten finner ikke at det lenger foreligger en slik reell og kvalifisert gjentakelsesfare som gir grunnlag for fortsatt forvaring, står det i dommen.

Populært