Meny

Erna møter et selverklært geni

Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide møter USAs president i morgen. Foto: Jonathan Ernst / Reuters
Stemmer: Audun Tjomsland
Forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Over hele verden har mediene omtrent umyndiggjort Trump ved å kalle han mentalt utilregnelig og uskikket til å inneha presidentembetet i USA. Onsdag skal han møte Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide.

Det skjer i Det hvite hus, som ifølge mediene synes å være i full oppløsning. Men selv hevder Trump på twitter at han har full kontroll, at han er ved sine fulle fem og «mentalt stabil, ja faktisk genial».

Og han legger selv til, et «meget stabilt geni».

Uansett er han USAs president, og hans gjester må behandle ham som sådan.

Det viktigste med dette møtet er utvilsomt å få befestet vårt historisk sett gode samarbeid mellom Norge og USA, særlig basert på forsvarsalliansen NATO.

Men selv om Norge er et av de mest lojale NATO-land, oppfyller vi ikke NATOs krav om at det enkelte medlemsland i NATO senest i 2024 hvert år skal sette av to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) til forsvarsformål.

Dette er Trump svært opptatt av. Under sitt første besøk i NATOs hovedkvarter i Brussel, hadde Trump på spasertur gjennom hovedkvarterets nye atrium, bemerket han at «alt er jo bare glass, en eneste bombe er nok til å ødelegge det hele!» Hans skepsis bare økte da han senere fikk vite at hovedkontoret hadde kostet hele 1,2 milliarder dollar.

Et annet samtaleemne som peker seg ut som spesielt vanskelig, er klima.

Under Trumps ledelse har USA som kjent trukket seg ut av Paris-avtalen om felles, internasjonal innsats for klimaet. Norske miljøforkjempere stiller krav til at Erna nå må forsøke å omvende Trump. Norge er opptatt av klimaendringene og har store interesser i det sårbare arktiske område, hvor Svalbard er blitt et symbol på den globale oppvarmingen. Men det er mer enn tvilsomt om Trump lar seg påvirke av selv de norske damene.

Enda et tema hvor Norge og USA er sterkt uenige, dersom det skulle komme opp, er synet på Jerusalems status. Trump kunngjorde like før jul at USA vil flytte sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, og at USA vil anerkjenne Jerusalem som Israels og dermed jødenes hovedstad. Beslutningen ble møtt med fordømmelse og bekymring verden over, og palestinere i Midt-Østen har igangsatt nye opptøyer rettet mot Israel og USA. Hvor mye skal USAs regjering la seg påvirke i internasjonal politikk av det sterke presset jødiske organisasjoner i USA legger på sin regjering for å støtte jødiske interesser?

En internasjonal oppslutning om å gjøre Jerusalem til Israels hovedstad, ville bety en avslutning av arbeidet for å etablere en tostatsløsning (en stat for jødene og en stat for palestinerne side om side i det gamle Palestina). Dette var en løsning som USAs tidligere presidenter Clinton og Obama gikk inn for, og hvis Trumps erklæring får internasjonal støtte, ville det sette en endelig sluttstrek for den fredsløsningen (Oslo-avtalen) som norske initiativtakere sto bak. En av de første som rykket ut med protest mot Trumps erklæring, var Pave Frans.

Noen dager senere stemte FNs hovedforsamling over en resolusjon som tok avstand fra USAs erklæring. Selv etter at Trump truet med å nekte utviklingshjelp til land som stemte mot resolusjonen, var det hele 128 land som stemte mot og bare ni som stemte for. Norge var et av de land som stemte mot Trumps erklæring.

Da Trump møtte Frankrikes president i mai i fjor, startet de med et håndtrykk som ble vist igjen og igjen i verdens nyhetsmedier. Det var langt og det var hardt – knokene ble hvite.

Det var som om de begge ville vise «hvem som var sterkest» av den 71 år gamle amerikanske presidenten eller den 39 år gamle franske presidenten.

Ingen av dem ville gi seg, før situasjonen begynte å bli pinlig.

Bare ved å bruke sin naturlige selvkontroll og fornuftige overbærenhet, kan Erna og Ine unngå å måtte føye seg inn i rekken av utenlandske ledere som hoderystende og litt beklemte har kunnet fortelle om sine første samtaler med Trump. Hvis Trump insisterer på å stå forrest på bildet av de møtende parter, så la ham endelig gjøre det.

Forholdet mellom Norge og USA er neppe avhengig av et vellykket møte med Trump nå, men møtet kan likevel bli ganske interessant.

Audun Tjomsland har vært korrespondent for NRK i New York og London, han har skrevet boka «En personlig reise i AMERIKA fra Kennedy til Obama» og har fulgt amerikansk politikk i mer enn 50 år. Han kommenterer på oppdrag for ABC Nyheter og blogger om utenrikspolitikk på www.tjomsland.no.

Stemmer
Populært