Meny

Anker frifinnelsen av «Dr. No»

Overlege Trygve Lundar gikk - uten tillatelse - inn i pasientens journal og leste 13 dokumenter før klokken 07.50 i Rikshospitalets datasystemer. Det gjorde han som privat innleid ekspert for If skadeforsikring. Påtalemyndighetene har anket en frifinnelse fordi de mener dette er grovt uaktsomt og dermed straffbart. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)
Overlege Trygve Lundar jobbet som privat ekspert for et forsikringsselskap da han tyvleste en pasientjournal. Legen ble først frifunnet, men nå er saken anket.

Påtalemyndighetene er ikke enig med tingretten på et sentralt punkt.

De mener Trygve Lundar, som fikk oppnavnet «Dr. No» etter negative ekspertuttalelser i erstatningssaker, opptrådte grovt uaktsomt da han uten tillatelse gikk inn i Rikshospitalets datasystemer og leste en privat pasientjournal.

Han var engasjert av forsikringsselskapet If i en pågående sak, men ble frifunnet selv om tingretten mente han «i objektivt henseende har overtrådt bestemmelsen i helsepersonelloven».

Tone Bysting, politiadvokat ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt, sier at de anker «fordi vi mener at tingretten har foretatt en uriktig vurdering av bevisene i saken».

Uenig i bevisvurdering

Det er særlig vurderingen av om legen i egenskap av å være sakkyndig i en sivil sak opptrådte grovt uaktsomt, da han hentet ut journalopplysninger om pasienten fra sykehusets journalsystem.

– Tingretten kom til at legen kun opptrådte uaktsomt, og ikke grovt uaktsomt. Etter helsepersonelloven må en overtredelse være grovt uaktsom for å være straffbar. Påtalemyndigheten er altså uenig i denne bevisvurderingen fra tingretten, skriver politiadvokat Bysting i en epost til ABC Nyheter.

Trygve Lundars advokat, Halldis Winje i firmaet Riisa & co, hadde ikke ventet denne anken:

– En litt overraskende anke, mener Lundars advokat, Halldis Winje. Foto: Riisa & co

«All den tid Helsemyndighetene ikke mente at det var grunn til å straffeforfølge forholdet i utgangspunktet, er det jo litt overraskende at påtalemyndigheten bruker ressurser på å forfølge saken videre. Ut over det har jeg ikke ytterligere kommentarer», skriver hun i en epost.

I tingrettens frifinnende dom blir Lundar kritisert fordi han 19. oktober i fjor leste - uten tillatelse - 13 ulike dokumenter i en pasientjournal på oppdrag for If skadeforsikring.

Retten mente også at han blandet rollene som ansatt på sykehuset og privatengasjert sakkyndig, og at han misbrukte sin tilgang i Rikshospitalets datasystemer.

Nakkeslengskade

Journalene han leste omhandler en kvinne som var passasjer i en bil som kolliderte i 2002. Hun var da 12 år gammel og fikk en nakkeslengskade. I dag er hun uføretrygdet, bor i en kommunal omsorgsbolig med assistenter som må hjelpe henne 24 timer i døgnet.

To rettsinstanser har fastslått at det er en sammenheng mellom ulykken og skaden, noe som gir forsikringsselskapet et erstatningsansvar (den siste dommen er fra 13. desember 2016).

Det var i tiden mellom behandlingen av saken i de to rettsinstansene at Lundar var inne i hennes journaler.

Forsikringssaken er anket inn for Høyesterett av If skadeforsikring. Den sivile saken skal etter planen behandles i mars 2018.

Kvinnens advokat har ikke besvart en henvendelse fra ABC Nyheter om en kommentar til at straffesaken ankes.

Populært