Mistanke om nytt tilfelle av skrantesyke i rein

Bilde fra oppstart av statlig felling av villrein i Nordfjella sone 1. De første fire reinsdyra blir fraktet inn til basestasjon for prøvetaking.
Bilde fra oppstart av statlig felling av villrein i Nordfjella sone 1. De første fire reinsdyra blir fraktet inn til basestasjon for prøvetaking. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Foreløpige prøveresultater fra en voksen reinsdyrbukk felt i Nordfjella peker på nok et tilfelle av skrantesyke, melder Mattilsynet. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et endelig prøvesvar er ventet mot slutten av uken. Dyret blir nå sendt til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.

– Så langt har vi funnet 12 dyr med skrantesyke i Norge. Vi forventer at det tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen på Nordfjella fortsetter, sier Hallgeir Herikstad, skrantesyke-koordinator i Mattilsynet.

Norske myndigheter fører for tiden en innbitt kamp for å utrydde den dødelige dyresykdommen skrantesyke (CWD) fra norsk jord. For tiden slaktes en hel villreinstamme i Nordfjella, hvor den smittsomme varianten av sykdommen er påvist. Fellingen foregår i regi av Statens naturoppsyn, og Mattilsynet har ansvar for prøvetaking og smittehåndtering.

Reinsdyrene som blir felt transporteres ned fra fjellet, til et baseområde hvor det tas ut prøvemateriale. Det blir tatt prøver av alle dyr som felles, og prøvene analyseres av Veterinærinstituttet.

Uttak av villreinstammen gjøres for å hindre at skrantesyke sprer seg. Dette dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg til andre hjortedyr og miljø, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Personvernpolicy