Miljøvernforbundet anmelder villreinslakting

Villreinstammen i Nordfjella-området skal skytes for å forhindre spredning av skrantesyke. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Villreinstammen i Nordfjella-området skal skytes for å forhindre spredning av skrantesyke. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder den planlagte nedskytingen av villrein i Nordfjella-området. Målet for jakten er å stanse spredningen av skrantesyke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Norges Miljøvernforbund (NMF) anmelder herved Miljødirektoratet og Mattilsynet for brudd, – med overlegg – på Naturmangfoldlovens bestemmelser ved den planlagte nedslaktingen av 2.200 villrein i Nordfjella-området, skriver NMF i anmeldelsen som er levert inn til politiet, Økokrim og som innmeldt sak til Stortinget.

I politianmeldelsen krever NMF blant annet at saken etterforskes. De krever også straffeforfølgelse av Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro og direktør Harald Gjein i Mattilsynet.

– Vi tar det til etterretning, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB.

NMF ber også kontroll- og konstitusjonskomiteen ta initiativ til å åpne sak mot direktoratene og departementene, begrunnet i at «nedslaktingen bryter ned grunnleggende prinsipper innen naturforvaltning». NMF kritiserer løsningen om å redusere villreinstammen i kampen mot den dødelige sykdommen.

Mattilsynet sa til NTB mandag kveld at de ikke vil kommentere saken før de har lest anmeldelsen.

Les også: Klart for statlig nedslakting av villrein

49 villrein felt i løpet av en snau uke med statlig jakt

Påvist sykdom

Statens naturoppsyn gjennomfører jakten, som er vedtatt av Mattilsynet og Landbruksdepartementet. Målet er å skyte 1.500 villrein i Nordfjella villreinområde, som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ved å utrydde hele stammen håper man å fjerne den svært smittsomme skrantesykevarianten (CWD) fra norsk jord, en sykdom som kun er påvist ett sted i Europa – nettopp i Nordfjella.

– Når det gjelder tiltaket, er det basert på en nøye vitenskapelig gjennomgått saneringsplan, sier Knutsen i Statens naturoppsyn.

Etter årets høstjakt var stammen redusert fra 2.200 dyr til rundt 1.500, og 7. november startet et statlig jaktlag med nedslaktingen av resten av stammen. Veterinærinstituttet har så langt påvist sykdommen hos en bukk som er felt av det statlige jaktlaget.

– Nedslaktingen fjerner viktig bevismateriale for å forstå hva som har skjedd i Nordfjella. NMF er av den oppfatning at en burde gitt seg tid til å forske på villreinstammen i det aktuelle området og forsøke å ta rede på hva som har skjedd og årsaker, heter det i anmeldelsen fra NMF.

Aktuelt: Funn av skrantesyke under statlig jakt i Nordfjella

Dyrevernere

Tidligere i november anmeldte organisasjonen Dyrenes Røst Mattilsynet for dyremishandling i jakten på 1.500 villrein i Nordfjella. Jenny Rolness i Dyrenes Røst mente blant annet at grunnlaget for nedslaktingen er mangelfull, ettersom smitten allerede kan ha spredd seg utenfor området.

CWD-koordinator Hallgeir Herikstad i Mattilsynet påpekte da at alle dyr som smittes med skrantesyke, opplever stor lidelse.

– Å ikke forsøke å stoppe en dødelig sykdom fra å spre seg vil være grov dyremishandling, sa han til NTB. Han sa at Norge har et ansvar for å hindre at sykdommen sprer seg til andre land.

– Hvis vi ikke handler nå, risikerer vi å havne i en situasjon som fører til store lidelser for hjortedyr over hele landet. Det vil da bli umulig å bekjempe sykdommen, sa Herikstad, og informerte samtidig at villreinstammen skal reetableres så raskt det er mulig.

I anmeldelsen levert inn 20. november, nevnes også saken NMF omtaler som «mislykket bruk av giften rotenon for å utrydde parasitten Gyrodactylus salaris».

Personvernpolicy