– Rapporten om SSB minner om et bestillingsverk

Selve modelltradisjonen i SSB er under angrep, mener sjeføkonom Andreas Benedictow i samfunns- økonomisk analyse, som sluttet i byrået i vinter.
Selve modelltradisjonen i SSB er under angrep, mener sjeføkonom Andreas Benedictow i samfunns- økonomisk analyse, som sluttet i byrået i vinter. Foto: Foto: Siri Øverland Eriksen

I morgen er det skjebnemøte i Finansdepartementet om SSBs framtid. I dag roper flere varsku om et makromiljø i fare.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Makroavdelingen i SSB er kraftig redusert de siste fire årene. Nå frykter tidligere og nåværende ansatte at fagmiljøet forvitrer.

Avdelingen jobber blant annet med konjunkturanalyse og bidrar til kunnskapsgrunnlaget for norske tariffoppgjør.

I dag er det i alt 14 ansatte i makroavdelingen i SSB. For fire år siden rommet avdelingen 23 ansatte, opplyser kommunikasjonsavdelingen i SSB.

Nå frykter ansatte for kvaliteten på SSB-analysene om det omdiskuterte forslaget til omorganisering går gjennom.

Kommentar: Tallenes tale (Hege Ulstein)

Frykter for kvaliteten

Blant dem som tør å snakke åpent om konsekvensene av en eventuell nedskalering er Roger Hammersland, som jobber i makroavdelingen i dag. Han er én av 25 forskere som har fått beskjed om at de blir flyttet til statistikkavdelingen i forbindelse med den omdiskuterte omorganiseringen. Prosessen er nå satt i bero, inntil videre.

– Vi har allerede mistet mange. Hvis forslaget går gjennom, mister vi to til. Da er vi nede i åtte. Altså har vi halvert bemanningen på modellen Finansdepartementet bruker for å lage nasjonalbudsjett og foreta prognoser. Det er ikke bærekraftig. Vi kan ikke jobbe med så få folk, sier Hammersland til Dagsavisen.

Han frykter nå konsekvensene av en videre «barbering av bemanningen».

– Det er klart at det vil gå utover kvaliteten og muligheten til å videreutvikle modellen og lage modellbaserte analyser, sier Hammersland.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse bekrefter også at de som har sluttet i makroavdelingen ikke er blitt erstattet og at det er blitt stadig færre i gruppa, noe som nødvendigvis vil gå utover arbeidet i avdelingen.

Les også: Maktkampen tilspisses

– Modellangrep

Makroavdelingens hovedvirke er å operere store makroøkonomiske modeller som blant annet brukes til å utarbeide økonomiske prognoser.

I en rapport laget av utvalget som ble satt ned av SSB-direktør Christine Meyer for å vurdere SSBs organisering, rettes det et kritisk søkelys på modellbruken i SSB. Det reagerer Benedictow på.

– Modellene ble utsatt for et direkte angrep fra utvalgsrapporten som kom i januar, sier Benedictow, som sluttet i SSBs makroavdeling i vinter.

Blant annet blir rammeverket til Kvartsmodellen kritisert, og det vises til at modellrammeverket ble gitt opp av forskningen på 70-80-tallet.

– Kvartsmodellen har vært et sentralt bidrag til Teknisk beregningsutvalg (TBU) og samarbeidet mellom partene i arbeidslivet. Hvis den blir borte, er vi over i en annen virkelighetsbeskrivelse, som i mindre grad blir konfrontert med data, mener Benedictow.

TBU er hovedgrunnlaget for lønnsforhandlingene mellom partene i arbeidslivet.

Frykten for at dette kunnskapsgrunnlaget skal stå i fare er bakgrunnen for at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var ute i Dagsavisen forrige uke og krevde at hele omorganiseringsprosessen i SSB ble stanset.

Les også: Krever at SSB-kutt blir stoppet

– Ligner bestillingsverk

I SSB var det også en sterk opposisjon mot sammensetningen av utvalget, hvor ingen fra makroavdelingen var representert.

– Utvalget var ensidig sammensatt. Rapporten ligner et bestillingsverk. Det var klart på forhånd hvilken vei konklusjonen ville gå, mener Benedictow.

Av de åtte utvalgsmedlemmene er én fra Handelshøgskolen i Bergen, én fra BI, én fra Universitetet i Oslo, én fra universitet i Stockholm og de resterende fire var tilknyttet SSB.

Benedictow mener dette bare er deler av grunnen til at omorganiseringen er kritikkverdig. Han får støtte fra Hammersland, som mener de ansatte ikke er hørt i prosessen.

– Ledelsen har sagt at de skulle involvere de ansatte underveis. Vi har kommet med mange innspill, men de er i liten grad tatt til etterretning, sier Hammersland.

Les også: Studie: Miljøfartsgrensen i Oslo koster samfunnet fire milliarder, men effekten er lik null

– Alle er blitt hørt

Forskningsdirektør Kjetil Telle i SSB mener de ansatte har vært tungt involvert i prosessen.

– Alle er blitt hørt, men det er naturligvis ikke alle innspillene vi har kunnet ta like mye hensyn til.

Telle viser til at Bye-utvalget besto i hovedsak av SSB-eksterne forskere.

– De ga noen anbefalinger. Noen av disse anbefalingene har ledelsen tatt med videre, andre er ikke tatt med videre. I strategien som styret i SSB har vedtatt, og i arbeidet med å implementere styrevedtaket, har det vært helt klart at empirisk makro er en del av forskningsavdelingen framover. Kvarts er nevnt eksplisitt. På dette feltet har vi også publisert godt i anerkjente internasjonale tidsskrift, men vi kan selvsagt bli enda bedre til å utvikle og kvalitetssikre avdelingens arbeid, mener direktøren.

Han understreker at modeller som bygger på statistikk og erfaring med hvordan økonomi fungerer, er et av de mest sentrale feltene for forskningsavdelingen i SSB.

– Dessverre har flere, også nyansatte, sluttet. Vi henter ressurser fra andre deler av forskningsavdelingen til dette viktige arbeidet. Målet med all vår forskning er å belyse store samfunnsutfordringer, og for å sikre relevans krever vi at forskningen er av høy kvalitet, sier Telle.

Denne saken ble først publisert hos Dagsavisen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden