Meny

Her jobber norsk misjon tett med den etiopiske stat

Gravide kommer til helsesentrene noen dager før de skal føde. Foto: Jan Speed
Gravide kommer til helsesentrene noen dager før de skal føde. Foto: Jan Speed

Landsbykvinnen Mato Mand holder varmt rundt datteren Meskarm. Fødselen var dramatisk. Den kunne ha endt med døden for både mor og barn. Men det gikk bra, blant annet takket være et unikt samarbeid mellom to høyst ulike aktører.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi befinner oss langt til fjells, i Etiopia. Tåken ligger tett rundt landsbyen.

Det var i disse omgivelsene Mato gjorde seg klar til å føde, men alt var ikke som det burde. Helsepersonellet forsto at det lå an til en vanskelig fødsel. Det gjaldt å handle raskt.

Mato og barnet måtte reddes med keisersnitt. Det store kirurgiske inngrepet ble utført på et lokalt helsesenter, av helsearbeidere som ikke var legeutdannet. Det er slik det nå stadig oftere gjøres ute i distriktene.

Landsbyen ligger 140 kilometer fra nærmeste sykehus. Før helsesenteret ble oppgradert, før mødrenes «vente-landsby» ble etablert og før helsearbeidere (ikke-leger) ble utdannet til å foreta keisersnitt, var det risikofylt å bli gravid i dette fjellområdet.

– Tidligere fødte vi hjemme. Mange mødre døde. Dette prosjektet er en gave. Det har gitt oss liv, og våre barn vokser opp, sier den nybakte og lykkelige moren Mato.

Den magre kvinnen har født åtte barn. Bare fire av dem er fortsatt i live.

Samarbeid om helse

Tradisjonen har vært at vestlige misjonsorganisasjoner i afrikanske land driver helsetjenester selv, eller samarbeider med lokale kristne søsterorganisasjoner. Men i det sørvestlige Etiopia er det annerledes. Her har Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og den etiopiske staten etablert et tett samarbeid.

Staten er i førersetet og stiller med sine ansatte, mens NLM gir økonomisk støtte til utstyr, opplæring og oppfølging. Målet er å redde livet til mødre og deres nyfødte spebarn i avsidesliggende områder.

Utenfor vinduet til avdelingen for tidlig fødte ved det tidligere misjonssykehuset Gidole er en hage med blomster og trær. Det er gravplassen til spedbarn som døde fordi de var for små.

Nå er det heldigvis sjeldnere og sjeldnere at den blir tatt i bruk, forklarer de ansatte. Mange tidligfødte kan nå reddes.

Reddet av framskrittet

Under varmelamper og tilkoblet maskiner ligger tre undervektige spedbarn. Alle er for tidlig født. Utstyret er kjøpt av misjonsorganisasjonen NLM – for norske bistandspenger.
Helsearbeidere som overvåker de sårbare små spedbarna i det vesle rommet, er heller ikke leger. De er vanlige helsearbeidere som har fått ekstrautdannelse.

Enkusew Teshome legger forsiktig et teppe over det ene barnet.

– Etter at vi fikk utstyret og flere helsearbeidere på plass, har vi sett store endringer. Vi redder liv. Før vi startet, var det 12 prosent dødelighet blant nyfødte. Nå er det redusert til fire prosent, sier hun.

Den etiopiske statlige satsingen for redusert mødredødelighet skjer i en region der NLM tidligere har bygd flere sykehus. I disse områdene blir misjonsleger fra Norge fortsatt husket for sin innsats.

Men tidene forandrer seg, også for misjonsorganisasjoners bistandsarbeid. På slutten av 90-tallet startet den norske misjonsorganisasjonen og helsemyndighetene i Etiopia et samarbeid om å få til en statlig overtakelse av misjonssykehusene.

På norsk side var kirurgen Bernt Lindtjørn sentral i dette. Han hadde selv vært lege i dette området i tilsammen 16 år fra og med 1978, som misjonslege for NLM. I dag er han professor tilknyttet Senter for internasjonal helse i Bergen. Han fortsatte samarbeidet med det etiopiske helsedepartementets representanter i regionen om å utforme et program mot mødredødelighet.

Høye ambisjoner, få leger

Etiopias helsemyndigheter har satt seg høye mål for å redusere barne- og mødredødelighet. De har erklært at ingen kvinner skal dø i barselseng og ingen fødsler skal skje hjemme.

Programmet som er igangsatt er basert på tilsynelatende enkle tiltak, men har likevel oppnådd stor rekkevidde og gode resultater.

Det har alltid vært stor mangel på vanlige leger og gynekologer i Etiopia, og for få sykehus. Og slik er det fortsatt, selv om det skjer en økende legedekning og positive framskritt. I en situasjon med trange budsjetter velger Etiopia å prioritere å videreutdanne andre helsearbeidere og jordmødre til å utføre keisersnitt og enkle operasjoner.

Foto: Bistandsaktuelt.
Foto: Bistandsaktuelt.

Kjøper utstyr

– Vi har skaffet alt fra ultralyd-utstyr til pinsetter og annet materiell til sentrene, samt bidratt til kursing og oppfølging av helsearbeiderne, forteller Argachew Hawassa, utviklingsdirektør i NLM Etiopia.

Prosjektet, som varer fram til 2019, finansieres av Norad. Alle medarbeidere i prosjektet er statsansatte. Prosjektkoordinatorene får en liten ekstra økonomisk godtgjørelse fra NLM.

Les også: Eritreas hovedstad på Unescos verdensarvliste

Feltarbeidere

Men det viktigste grunnlaget for bedre barn- og mødrehelse legges i landsbyene, lenge før vordende mødre ankommer landets helsesentre.

Salamish Mulato er feltarbeider i landsbyen der hun vokste opp. På helseposten gir hun et tre måneder gammelt barn vaksinasjoner. Hennes jobb er i tillegg å oppmuntre kvinnene til å oppsøke helseposten for å få tatt de første undersøkelsene og til å føde på helsesentrene. Det er et viktig element i det statlige programmet.

Etter fødselen følger hun opp mor og barn, med hjemmebesøk. Familieplanlegging skal også inngå som en del av det hun lærer kvinnene i landsbyen.

Etiopia har klart å få ned fødselsraten i de større byene, men på landsbygda er det lite familieplanlegging. De fleste av kvinnene vi snakker med har mellom tre og seks barn. Og det å ha mange barn gir status lokalt. Når det femte barnet er født, sier kvinnene til hverandre; «nå har du kommet i gang».

Etiopia har, som flere andre afrikanske land, lagt ned forbud mot bruk av såkalte tradisjonelle fødselshjelpere. Flere steder blir de omskolert til feltarbeidere.

Foto: Bistandsaktuelt.
Foto: Bistandsaktuelt.

Soldat i helsehæren

Salamish er med i «Den kvinnelige utviklingshæren», etablert av myndighetene. Målgruppen er landsbykvinner, og målet er å kartlegge alle gravide og få dem til å føde på sykehus. «Utviklingshæren» har tre millioner medlemmer på landsbasis.

Tradisjonelt har kvinner vegret seg for å dra på helsesentre eller sykehus fordi det er tabu å være naken foran andre enn deres egen mann eller familie. Slike holdninger har feltarbeiderne måtte argumentere mot.

På landsbasis har tallene for fødsler på helseinsitusjoner økt voldsomt på få år, fra 20 til 73 prosent. I noen distrikter foregår nå mellom 70 og 90 prosent av fødslene med tilsyn fra faglært personell. Det regnes som et viktig framskritt for å redusere barne- og mødredød.

Ettersom termin er vanskelig å anslå for en del kvinner, blir de innlosjert i vente-landsbyer tilknyttet helsesenteret eller sykehus. Avstandene til deres egne hjem er for store og veiene oftest for dårlige til at de rekker fram til senteret når fødselsveene først kommer i gang.

I regntida er risikoen størst. For hvert kraftig regnskyll blir de kronglete landeveiene til gjørmehav, og elvene flommer med skittent brunt vann.

Gode resultater

På de ulike helsesentrene ute i distriktene registrerer de ansatte dramatiske reduksjoner i mødredødelighet og dødfødsler.

– For to år siden var det 30 mødre som døde under fødsel her i området. Det siste året er tallet nede i seks, forteller en av senterlederne.

I ett distrikt har mødredødeligheten gått fra 545 til 200 dødsfall per 100 000 fødsler. I andre områder er tallene vi blir presentert enda bedre, men datakvaliteten er svak. Disse tallene er bedre enn på landsbasis der tallet var 357 mødredødsfall per 100 000 fødsler, ifølge en fersk rapport fra Gates-stiftelsen.

Lindtjørn mener at det fkan være feil i dataggrunnlaget, men at resultatene er likevel gode.

– Grunnen er ikke primært det vi har gjort fra norsk side, men at myndighetene selv har prioritert å få ned mødredødelighet, understreker professoren.

Mange problemer gjenstår

Likevel gjenstår det fortsatt en rekke problemer og utfordringer, får vi høre når vi besøker helsesentere i distriktene.

– Kompliserte fødsler kan nå takles her takket være at vi er opplært til å foreta keisersnitt, men om moren får alvorlige blødninger kan det gå galt, sier helsearbeider Degnet Demeto.

I et distrikt finnes det en ambulanse som skal dekke seks helsesentre. Veiene er dårlige. Det kan ta mer enn seks -timer fra et behov er varslet til kvinnen kommer på sykehus.

Det er bare blodbank på ett av sykehusene. Det er i Arba Minch. Derfor må blod forhåndsbestilles dersom operasjonsansvarlig tror det blir nødvendig.

– Vi mistet en mor forleden fordi vi ikke hadde blod å gi, forteller Elias Elisa ved helsesenteret i Turmi.

Dette helsesenteret ble bygget på 1980-tallet av norske Redd Barna. Senteret lå delvis brakk i noen år, men drives nå av staten. Noen ganger har helsearbeidere tappet eget blod for å kunne foreta en blodoverføring i en krise.

Les også: UD advarer mot å reise til enkelte områder i Etiopia

Ustabil strømforsyning

Strøm er et annet problem. Det offentlige strømnettet er svakt, og det er vanskelig å operere eller drive apparatene for tidlig fødte uten stabil strøm. Det går mye på dyre dieselgeneratorer. Men noen ganger svikter de også. Fødsler er blitt foretatt i lys fra lommelykter.

Det er staten som har ansvar for å levere medisiner til helsepostene og sentrene.

– Det var en gang at vi ikke hadde fersk anestesimedisin. Vi måtte bruke doser som var gått ut på dato. Heldigvis overlevde kvinnen, forteller helsearbeideren Deno.

Når NLM trekker seg ut

Om to år skal NLM trekke seg ut av de sørvestlige områdene. Organisasjonen ønsker å bruke samme konsept i enda mer underutviklede områder lenger øst i landet.

– Det at programmet er forankret i helseministeriet gjør at programmet er økonomisk bærekraftig og skal kunne føres videre av staten når vi trapper ned, sier NLMs Argachew Hawassa.

Alle daglige driftsutgifter dekkes av helseinstitusjonene selv.

På tross av mange positive utviklingstrekk er det likevel en påtagelig nervøsitet blant lokalt helsepersonell for mødrehelse-programmets videre skjebne når NLM trapper ned og flytter innsatsen til nye distrikter.

– Hvis alt stopper opp, vil det være en katastrofe, sier lederen for et av helsesentrene, som tidligere ble drevet av NLM.

På et annet helsesenter har en ny fløy, bygget av helseministeriet, stått ferdig i over ett år. Men utstyret har latt vente på seg.

– Jeg frykter at de har glemt oss. Det er klart at statens helsebudsjett er begrenset, sier Tseganeh Haiko, helsearbeider ved Gewada helsesenter.

Demissew Mitiku, som er prosjektansvarlig for et av distriktene, sier at regjeringen har trappet opp undervisningen av nye helsearbeidere.

– Det gir oss håp om at arbeidet vil fortsette. Gidole sykehus ble etablert av NLM for 60 år siden, og har de siste ti årene vært drevet av staten. Det er kanskje ikke drevet fullt så effektivt som tidligere, men det er myndighetene som tross alt har ansvar for kvaliteten på alle helsetjenester her i landet – ikke misjonen, sier Demissew.

Bernt Lindtjørn gir omstillingsarbeidet positive karakterer, men ser også betydelige utfordringer. Han tror at arbeidet er bærekraftig i de to distriktene Segen og Gamo Gofra der programmet har nasjonale ledere.

– Det er hele nøkkelen til suksess og bærekraft, sier han.

Men han mener at en vesentlig svakhet ved hele programmet er den faglige oppfølgingen fra helseministeriet.

– NLM skulle ha gjort mer for å styrke kvaliteten til de som fikk utdanning og gitt mer støtte til helseministeriet, slik at ministeriet hadde mer kapasitet til å følge opp programmene, sier Lindtjørn.

Les også: Bibelske Lalibela

– Burde ha fullført

Den tidligere misjonslegen mener det er feil av NLM å trekker seg ut med en begrunnelse om at organisasjonen vil prioritere andre områder, og at de ikke fullfører arbeidet der de er. Han har liten tro på at misjonen vil klare å gjenskape programmet i Bale- og Somali-regionene i Øst-Etiopia. Der er det ikke folk på bakken som de kan dra veksler på.

Samtidig påpeker han at helsesektoren er under stadig utvikling i Etiopia. Landet har begynt med en masseutdannelse av leger, og den nye desentraliserte strukturen for legespesialist-utdanningen vil føre til bedre tilgang for grunnleggende helsetjenester i distriktene.

Mye går riktig vei. Men fortsatt er utfordringene store. I et område langt nede i sørvest, ned mot Omo-elven, føder fortsatt rundt halvparten av kvinnene hjemme i landsbyen.

Opprinnelig publisert hos Bistandsaktuelt

Les mer fra Bistandsaktuelt:

Bistand og forkynnelse må ikke blandes

– Misjonærer var demokratiets fortropp

De første aktivistene

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:30 Dette skjedde i natt05:30 Venstre vil slå ring om elbilfordelene05:08 Ny dekan ved Høyskolen Kristiania04:56 Trump vil møte Putin i Japan04:47 Messi reddet ett poeng med straffemål mot Paraguay04:04 Ber om 600 nye fengselsstillinger for å redusere isolasjon04:02 Russisk ambassadebil i dødsulykke i Oslo03:45 USA ber Russland sørge for at MH17-siktede stilles for retten03:33 Den internasjonale olympiske komité vil ha pengegaranti fra Sverige03:06 Thon mener Nordkapp-platået bør være gratis for turister03:01 Brasils justisminister benekter komplott for å dømme Lula02:33 Oslo øst sier nei til ny bomring01:57 Mann funnet bevisstløs i Oslo01:54 SOHR: 28 drept av regjeringsstyrker i Syria01:19 Datatilsynet bekymret for overvåking på arbeidsplassen00:48 22 mennesker fryktes druknet utenfor Spania00:22 Jihadister skal ha drept 17 sivile i Burkina Faso23:53 Mann pågrepet etter alvorlige trusler i Larvik23:10 Rosenborg mot Aalesund i cupen22:33 TV-dokumentar om svineprodusenter ryster politikerne22:10 Profilert Hareide-tilhenger melder seg ut av KrF22:03 Drama i danske regjeringsforhandlinger21:40 Meningsmåling for Kristiansand: Demokratene større enn Frp21:39 Stjernen døde i flystyrt, nå er det mistanke om drap21:19 Myggsmitte i ferieparadis – slik beskytter du deg20:57 Fylkesledere i Frp kan godt vente til august på bomløsning20:23 Cupbombene smalt: Fire eliteserielag slått ut i 3. runde20:23 MC-ulykke på Romerike19:56 Mann klemt fast av lastebil på bru i Vestfold19:56 Tromsdalen detonerte cupbomben tross utvisning, Sarpsborg utslått19:56 Bærum elleville snuoperasjon knuste Vålerengas cupdrøm19:12 Enken gravla amerikansk stjerne i Oslo – nå vil datteren grave ham opp19:00 Dale i bompengedebatt: – Dette er en bra dag18:58 Trump samlet inn 25 millioner dollar på 24 timer18:22 Stortinget vedtar innkreving av 15 nye bommilliarder18:21 Telenor må betale gigantgebyr på 788 millioner kroner18:20 Aktor om påstått sexkultleder: – En kriminell, et rovdyr og en forbryterboss18:12 Mattilsynet skal granskes etter skandale17:53 Dale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene17:50 Tre menn kjent skyldige etter terrorangrepet i Kenya i 201517:49 Mata signerte ny United-kontrakt, hylles av Solskjær17:40 Kaketradisjonen er på vei ut17:18 Enrique ferdig som spansk landslagssjef16:51 Vincent van Goghs revolver solgt på auksjon16:50 Bred enighet om Oslopakke 316:25 Johan Golden vil kaste Alliansen-leder Lysglimt16:03 Byggesaksbehandler dømt til fengsel for grov korrupsjon15:56 Hovefestivalen er konkurs ni dager før festivalstart15:47 Nortura politianmelder leverandør etter TV-dokumentar15:46 Ludvigsen førte opp møter med det som kan ha vært fornærmede15:22 Russland kritiserer MH17-etterforskning15:10 RBK-spillere slått ut av sykdom15:09 Sarkozy må møte i retten for korrupsjon14:44 Göran Persson blir styreleder i Swedbank14:43 Haugesund kan møte østerriksk toppklubb14:31 Hagen-forsvinningen: – Dette er en hovedteori14:19 Ber om drapsetterforskning av Saudi-Arabias kronprins14:18 United-legende bøtelagt for ulovlig gambling14:02 Kvinne alvorlig skadd etter kollisjon mellom tankbil og personbil12:55 Ber Kallmyr redegjøre i Stortinget for Abbasi-saken12:53 Sør-Norge værvinneren til helga12:51 SAS-ansatte med krass kritikk av ledelsen12:25 Abbasi-familiens advokat: Vil trolig be UNE se på saken på nytt12:22 Tyske høyreekstremister i søkelyset etter politikerdrap12:20 Nesten tre millioner nordmenn har skatt til gode11:24 Folkerik delstat åpner for aktiv dødshjelp i Australia11:15 Støre: – Det er ikke jeg som er på valg11:11 Stor skepsis til vaksiner i Europa11:08 Sykehusstreiken trappes opp på nytt11:07 E. coli påvist i drikkevannet i Utsira10:44 – Sterke beviser for at Michael Jackson ble drept10:06 Fire personer siktet for MH17-nedskytingen i 201409:59 Kraftig økning i lakseprisen09:41 Platini: – Alt dette er fremmed for meg09:39 Human-Etisk Forbund tror ny troslov blir dyr09:21 Trump vil ikke beklage til fem menn som fikk voldtektsdom opphevet09:20 Skepsis til Facebooks nye valuta09:05 Nye tall: Over 90.000 drept i krigen i Jemen08:25 Herlovsen vil be om fødselsdagsgave på forskudd08:18 Vil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner07:41 1. divisjon: Hard straff etter stempling07:32 Optimisme på Asias børser etter dialog mellom USA og Kina07:26 Måling avslører: Nordmenn misforstår om EØS07:21 Rakettangrep mot utenlandske oljeselskaper i Basra07:16 Dyrhaug var sikker på at han måtte legge opp07:05 Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder07:00 Hver eneste dag i fjor ble 37.000 drevet på flukt fra sine hjem06:42 Kristoffersen følte seg alene i kampen mot eget forbund06:15 Abbasi-familien til Trondheim – støttemarkering varslet06:07 Dette skjer i dag05:47 Kina og Russland hindret forsøk på å stanse nordkoreansk drivstoffimport05:43 Dette skjedde i natt05:35 Poengdeling for Brasil etter VAR-drama05:21 Trikk og T-bane samles i ett selskap i Oslo05:19 Stort vedlikeholdsetterslep ved norske vann- og avløpsanlegg04:52 Tilstanden stabil for Antonsen etter ulykke på Momarken04:30 Euronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS04:30 Donald Trump bekreftet at han går for gjenvalg i 202004:19 Brasiliansk modell i nytt avhør om voldtektsanklager mot Neymar03:42 FNB størst i Bergen i ny måling
Siste nytt
05:30NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeVenstre vil slå ring om elbilfordelene05:08NorgeNy dekan ved Høyskolen Kristiania04:56VerdenTrump vil møte Putin i Japan04:47SportMessi reddet ett poeng med straffemål mot Paraguay04:04NorgeBer om 600 nye fengselsstillinger for å redusere isolasjon04:02NorgeRussisk ambassadebil i dødsulykke i Oslo03:45VerdenUSA ber Russland sørge for at MH17-siktede stilles for retten03:33SportDen internasjonale olympiske komité vil ha pengegaranti fra Sverige03:06NorgeThon mener Nordkapp-platået bør være gratis for turister03:01VerdenBrasils justisminister benekter komplott for å dømme Lula02:33NorgeOslo øst sier nei til ny bomring01:57NorgeMann funnet bevisstløs i Oslo01:54VerdenSOHR: 28 drept av regjeringsstyrker i Syria01:19NorgeDatatilsynet bekymret for overvåking på arbeidsplassen00:48Verden22 mennesker fryktes druknet utenfor Spania00:22VerdenJihadister skal ha drept 17 sivile i Burkina Faso23:53NorgeMann pågrepet etter alvorlige trusler i Larvik23:10SportRosenborg mot Aalesund i cupen22:33ForbrukerTV-dokumentar om svineprodusenter ryster politikerne22:10PolitikkProfilert Hareide-tilhenger melder seg ut av KrF22:03PolitikkDrama i danske regjeringsforhandlinger21:40PolitikkMeningsmåling for Kristiansand: Demokratene større enn Frp21:39SportStjernen døde i flystyrt, nå er det mistanke om drap21:19ReiseMyggsmitte i ferieparadis – slik beskytter du deg20:57PolitikkFylkesledere i Frp kan godt vente til august på bomløsning20:23SportCupbombene smalt: Fire eliteserielag slått ut i 3. runde20:23NorgeMC-ulykke på Romerike19:56NorgeMann klemt fast av lastebil på bru i Vestfold19:56SportTromsdalen detonerte cupbomben tross utvisning, Sarpsborg utslått19:56SportBærum elleville snuoperasjon knuste Vålerengas cupdrøm19:12VerdenEnken gravla amerikansk stjerne i Oslo – nå vil datteren grave ham opp19:00PengerDale i bompengedebatt: – Dette er en bra dag18:58PolitikkTrump samlet inn 25 millioner dollar på 24 timer18:22PolitikkStortinget vedtar innkreving av 15 nye bommilliarder18:21NæringslivTelenor må betale gigantgebyr på 788 millioner kroner18:20VerdenAktor om påstått sexkultleder: – En kriminell, et rovdyr og en forbryterboss18:12NorgeMattilsynet skal granskes etter skandale17:53PolitikkDale krever opprydning i pengebruken til bompengeselskapene17:50VerdenTre menn kjent skyldige etter terrorangrepet i Kenya i 201517:49SportMata signerte ny United-kontrakt, hylles av Solskjær17:40Mat og drikkeKaketradisjonen er på vei ut17:18SportEnrique ferdig som spansk landslagssjef16:51KulturVincent van Goghs revolver solgt på auksjon16:50NorgeBred enighet om Oslopakke 316:25PolitikkJohan Golden vil kaste Alliansen-leder Lysglimt16:03NorgeByggesaksbehandler dømt til fengsel for grov korrupsjon15:56PengerHovefestivalen er konkurs ni dager før festivalstart15:47NorgeNortura politianmelder leverandør etter TV-dokumentar15:46NorgeLudvigsen førte opp møter med det som kan ha vært fornærmede15:22VerdenRussland kritiserer MH17-etterforskning15:10SportRBK-spillere slått ut av sykdom15:09PolitikkSarkozy må møte i retten for korrupsjon14:44PengerGöran Persson blir styreleder i Swedbank14:43SportHaugesund kan møte østerriksk toppklubb14:31NorgeHagen-forsvinningen: – Dette er en hovedteori14:19VerdenBer om drapsetterforskning av Saudi-Arabias kronprins14:18SportUnited-legende bøtelagt for ulovlig gambling14:02NorgeKvinne alvorlig skadd etter kollisjon mellom tankbil og personbil12:55PolitikkBer Kallmyr redegjøre i Stortinget for Abbasi-saken12:53NorgeSør-Norge værvinneren til helga12:51PengerSAS-ansatte med krass kritikk av ledelsen12:25NorgeAbbasi-familiens advokat: Vil trolig be UNE se på saken på nytt12:22VerdenTyske høyreekstremister i søkelyset etter politikerdrap12:20PengerNesten tre millioner nordmenn har skatt til gode11:24Helse og livsstilFolkerik delstat åpner for aktiv dødshjelp i Australia11:15PolitikkStøre: – Det er ikke jeg som er på valg11:11Helse og livsstilStor skepsis til vaksiner i Europa11:08NorgeSykehusstreiken trappes opp på nytt11:07NorgeE. coli påvist i drikkevannet i Utsira10:44Kultur– Sterke beviser for at Michael Jackson ble drept10:06VerdenFire personer siktet for MH17-nedskytingen i 201409:59PengerKraftig økning i lakseprisen09:41SportPlatini: – Alt dette er fremmed for meg09:39NorgeHuman-Etisk Forbund tror ny troslov blir dyr09:21VerdenTrump vil ikke beklage til fem menn som fikk voldtektsdom opphevet09:20PengerSkepsis til Facebooks nye valuta09:05VerdenNye tall: Over 90.000 drept i krigen i Jemen08:25SportHerlovsen vil be om fødselsdagsgave på forskudd08:18MotorVil fjerne elbilrabatten i Oslos bomstasjoner07:41Sport1. divisjon: Hard straff etter stempling07:32PengerOptimisme på Asias børser etter dialog mellom USA og Kina07:26PengerMåling avslører: Nordmenn misforstår om EØS07:21VerdenRakettangrep mot utenlandske oljeselskaper i Basra07:16SportDyrhaug var sikker på at han måtte legge opp07:05NorgeAnsatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder07:00VerdenHver eneste dag i fjor ble 37.000 drevet på flukt fra sine hjem06:42SportKristoffersen følte seg alene i kampen mot eget forbund06:15NorgeAbbasi-familien til Trondheim – støttemarkering varslet06:07NorgeDette skjer i dag05:47VerdenKina og Russland hindret forsøk på å stanse nordkoreansk drivstoffimport05:43NorgeDette skjedde i natt05:35SportPoengdeling for Brasil etter VAR-drama05:21NorgeTrikk og T-bane samles i ett selskap i Oslo05:19NorgeStort vedlikeholdsetterslep ved norske vann- og avløpsanlegg04:52SportTilstanden stabil for Antonsen etter ulykke på Momarken04:30PengerEuronext fullfører oppkjøpet av Oslo Børs VPS04:30PolitikkDonald Trump bekreftet at han går for gjenvalg i 202004:19SportBrasiliansk modell i nytt avhør om voldtektsanklager mot Neymar03:42PolitikkFNB størst i Bergen i ny måling
Populært