Meny

Strengere krav til pelsdyrnæringen

Landbruksminister Jon Georg Dale og Landbruks- og matdepartementet har vedtatt strengere krav til pelsdyrnæringen. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Landbruks- og matdepartementet vedtok fredag nye regler som gir strengere krav til pelsdyrnæringen, blant annet et særskilt dyrevelferdsprogram for minkbønder.

Innskjerpingen kommer etter en anmodning fra Stortinget i januar.

– Næringen har lagt fram et utkast til dyrevelferdsprogram, som har vært ute på høring. Det må gjøres visse endringer i dette før det kan godkjennes. Dette vil jeg ha dialog med næringen om, sier Dale.

I mars ba Landbruks- og matdepartementet både Norges Bondelag, Norges Pelsdyralslag og Småbrukarlaget om å utarbeide et regelverk som har et generelt forbud mot gruppehold av mink, men som åpner for gruppehold på gårder som deltar i et dyrevelferdsprogram som oppfyller strenge krav til dyrevelferd.

Mattilsynet avgjør

Pelsdyrnæringen har foreslått at Norges Pelsdyralslag, altså pelsdyrnæringen selv, skal avgjøre om kravet til deltakelse i dyrevelferdsprogrammet er oppfylt.

I forskriften som nå er vedtatt, er det imidlertid Mattilsynet som har fått dette ansvaret.

– Mattilsynet må også føre tilsyn med at programmet blir etterlevd. Etter at programmet er godkjent og satt i verk, vil jeg ha en tidlig evaluering og vurdering av forbedringer. Jeg legger derfor opp til at første godkjenning blir gitt for kun tre år, sier Dale.

Det er også fastsatt krav til dokumentasjon av tiltak som gjelder tilsyn og stell av dyrene. Blant annet skal dyreholder føre journal over håndtering og sosialisering av dyrene, utvelgelse av avlsdyr, og foring, og gjøre disse dataene tilgjengelig for Mattilsynet i minst tre år.

Det legges også til særskilte regler for avlsdyr av rev, som fra nå skal ha tilgang til et spiselig eller tyggbart leketøy. I tillegg er kommer krav om at dyr som brukes i avl, skal ha god eller meget god beinstilling.

Kontroversiell næring

Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener de nye innstrammingene vil ha minimal effekt.

– Som NOAH har sagt hele veien, betyr forskriftsendringene først og fremst mer papirarbeid for pelsfarmerne, uten vesentlig endring for dyrene – som fortsatt lever stimulifattige liv i trange bur, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

De mener også at det er feil å legge enda mer trykk på Mattilsynet, som allerede har svært mange andre dyrevelferdsoppgaver å ta vare på.

I likhet med mange andre nordmenn mener de det heller bør legges opp til at næringen avvikles. I en meningsmåling i fjor gikk det fram at godt over halvparten av Norges befolkning ikke ønsker pelsdyroppdrett.

Senest i oktober i år ble det holdt nye omfattende protester mot næringen, da rundt 9.000 mennesker fra 30 byer deltok i dyrevernsorganisasjonen NOAHs fakkeltog mot pels.

Fire partier reddet næringen

Pelsdyrhold har stått på den politiske dagsordenen en god stund allerede. Den 15. september ble et offentlig utvalg bedt om å se på om det bør legges opp til en bærekraftig utvikling i norsk pelsdyrhold, eller om næringen skal avvikles.

Flertallet i utvalget mente det burde legges opp til bærekraftig utvikling, men med strengere krav til dyrevelferd. Da Stortinget behandlet saken i 2016, var meningene delte.

Til slutt var det de borgerlige regjeringspartiene, KrF og Senterpartiet som reddet pelsdyrnæringen, mens Venstre, Arbeiderpartiet og SV gikk inn for styrt avvikling.

Populært