Meny

Satser på veier som kan snakke med bilen

Veidirektør Terje Moe Gustavsen her avbildet da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018–2029. Foto: NTB scanpix
Veidirektør Terje Moe Gustavsen her avbildet da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen la fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for 2018–2029. Foto: NTB scanpix
Statens vegvesen vil bruke rundt 200 milliarder kroner på veiformål de neste årene. Blant annet på utbygging, vedlikehold og intelligente transportsystemer.

Statens vegvesens sendte sitt handlingsprogram for perioden 2018 til 2023 ut på høring fredag. Bevilgningene til veiformål totalt blir i gjennomsnitt 40 milliarder kroner i året, inkludert Nye Veier AS, noe som er 18 prosent over nivået i 2017. Planen kan sies å reflektere regjeringens kåring av vei og samferdsel som en av statsbudsjettvinnerne torsdag.

– Dette er et viktig dokument om hvordan Nasjonal transportplan følges opp på riksveiene de neste årene, sier direktør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen i en pressemelding.

I tillegg til å dekke de fleste tradisjonelle veiformål, retter Vegvesenet også blikket mot framtiden i denne planen. De vil satse en halv milliard på såkalte intelligente transportsystemer, altså systemer hvor bilenes datamaskiner samvirker med informasjon om veien.

– Som myndighet for vei og trafikk må vi arbeide med alle spørsmål som reiser seg om lovverk, data, personvern og standardisering. Vi skal iverksette piloter som viser hvordan ny teknologi kan effektivisere transportsystemet, sier Gustavsen.

De store postene blir utskifting av tunneler og utbedring av bruer, samt utbygging av 49 store veiprosjekt. Vegvesenet opplyser at de nye veiprosjektene i perioden vil gi en samlet reduksjon i klimagassutslippene i størrelsesorden 40.000 tonn CO2-ekvivalenter i året.

Planen ble fredag sendt til alle fylkeskommunene og de største bykommunene for en uttalelse.

Populært