Ordførere vil ikke ha nytt storsykehus ved Mjøsbrua

Sykehuset Innlandet, her ved Lillehammer.
Sykehuset Innlandet, her ved Lillehammer. Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Lokalpolitikere reagerer på at ledelsen i Sykehuset Innlandet vil ha ett stort og nytt sykehus for Hedmark og Oppland ved Mjøsbrua.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Når det gjelder plassering av sykehus mener vi det staten selv har lagt vekt på må ivaretas, nemlig redusert bilbruk og en forsterking av byenes funksjon som sentrum. Dette gjør det stikk motsatte, sier Hamar-ordfører Einar Busterud fra By- og bygdelista til NTB.

Han har sammen med sine ordførerkolleger fra Gjøvik, Elverum og Lillehammer gitt klar beskjed om at et nytt sykehus må ligge i en by og ikke i et tynt befolket område ved Mjøsbrua.

– Det samme sykehuset kan ligge i en by, dette har ikke noe med pasienttilbudet å gjøre. Jeg vil helst ha sykehuset til Hamar, men synes også det er bedre at det havner i en annen by enn ved Mjøsbrua, forklarer Busterud.

Også Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg er skuffet over innstillingen. Han synes det er synd at det ikke anbefales en grundigere utredning av flere modeller, for eksempel tre-sykehusmodellen som kommunestyret i Gjøvik foreslår.

– Når det skal utredes ytterligere om etablering av et hovedsykehus, håper vi det blir skikkelig belyst, og at en lokalisering på vestsiden av Mjøsa er med i det. Jeg er glad de ikke allerede nå peker ut en lokalisering, sier han til Oppland Arbeiderblad.

Knutepunkt

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beate Andersgaard, la fredag fram innstillingen.

Ledelsen ber styret vedta at det nye Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua. Samtidig ønsker ledelsen seg et «samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus».

– Dette er et bilde vi ønsker oss veldig. Vi ønsker oss et knutepunkt, vi ønsker å samle de spesialiserte funksjonene, vi ønsker at pasientene i fremtiden skal kunne komme dit og få behandling av hele seg, sier Andersgaard.

– Vi har fra veldig mange av høringsinstansene fått presisert en lokalisering ved Mjøsbrua, legger hun til.

Hva med de andre?

Sykehuset Innlandet ser for seg at dagens sykehus i Elverum, Lillehammer, Hamar og Gjøvik skal bestå og beholde enkelte funksjoner, som polikliniske tjenester og dagbehandling.

Andersgaard foreslår at sykehusfunksjonene innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig, spesialisert rusbehandling samlokaliseres med de somatiske tjenestene, og at døgnaktivitet ved Gjøvik og Hamar samles i Mjøssykehuset.

– I det videre arbeidet må det utredes hvorvidt Elverum og/eller Lillehammer skal ha et tilpasset døgntilbud innenfor indremedisinske fag og/eller et elektivt døgntilbud innenfor kirurgiske fag, i tillegg til polikliniske tjenester og dagbehandling, sier hun.

Langt fram

Innstillingen fra ledelsen i Sykehuset Innlandet skal behandles av styret 20. oktober. Saken går deretter videre til Helse sør-øst og endelig beslutning om bygging blir eventuelt tatt av Stortinget.

Sykehussaken i Innlandet berører nær 10.000 ansatte og en befolkning på mer enn 350.000 mennesker, ifølge NRK.

Andersgaard håper et nytt Mjøssykehus kan være klart om ti år, men understreker at prosessen også kan ta mer tid.

Prosjektet har en foreløpig planramme på 8 milliarder kroner.

Personvernpolicy