Meny

EU vil samle informasjon om dommer mot nordmenn

Dommer mot alle tredjelands borgere som får straffedommer mot seg i EU, skal samles i en database. Foto: Peter Nicholls / Reuters
Dommer mot alle tredjelands borgere som får straffedommer mot seg i EU, skal samles i en database. Foto: Peter Nicholls / Reuters
Har du en straffedom mot deg i EU? Nå kan den havne i en sentral database som alle EU-land skal kunne søke i. 

Den nye databasen skal ikke bare omfatte nordmenn, men alle tredjelandsborgere som får straffedommer mot seg i EU.

Tiltaket er en utvidelse av ECRIS, et system der EUs medlemsland kan utveksle informasjon om straffedommer. ECRIS ble opprettet i 2012, men har så langt kun omfattet straffedommer mot EU-borgere.

Databasen er dermed ubrukelig hvis en tredjelandsborger kommer under etterforskning i EU. Hvis denne personen allerede har straffedommer mot seg i et annet medlemsland, finnes det i dag ingen enkel måte å søke opp disse dommene på.

Vil tette hullet

En åpenbar mangel, mener EU. Derfor skal hullet tettes.

– Det vi snakker om, er et sentralt register over straffedommer mot tredjelandsborgere. I stedet for å måtte spørre de 27 øvrige medlemslandene hver for seg, skal man nå kunne søke i dette registeret for å se om det finnes dommer mot personen, sier en diplomatkilde til NTB.

Les også:   FNs høykommissær og EU roser Norge for mottak av flyktninger

EUs medlemsland har diskutert saken siden i fjor, og i juni i år la Kommisjonen fram et forslag til hvordan registeret kan utformes.

Forslaget ble torsdag tatt opp til diskusjon på EUs justisministermøte i Luxembourg.

Omfang må avklares

Justisministrene diskuterte blant annet hvor omfattende det sentrale registeret skal være.

Det er allerede avklart at databasen skal inneholde fingeravtrykk. Men dette må veies mot personvern. Det er derfor et åpent spørsmål om også personer som er dømt for mindre alvorlige forbrytelser, skal få fingeravtrykket sitt registrert.

Ett forslag er å la grensa gå ved fengselsstraff.

– Men det er fortsatt noen bekymringer som gjenstår, og vi vil derfor fortsette arbeidet på ekspertnivå, sa justisminister Urmas Reinsalu fra EUs formannskapsland Estland etter møtet.

Norge står utenfor

Norge står i dag utenfor ECRIS. Norske myndigheter har tidligere vist interesse for å bli med i samarbeidet, men har ikke gått videre med saken.

Les også:   EU-sjef Juncker var ansvarlig for 250 millioner euro i ulovlig statsstøtte

Det er terrorangrep mot flere europeiske land som har satt saken på agendaen i EU. Informasjon om straffesaker i andre land regnes som et viktig verktøy i etterforskningen av terrormistenkte.

EU arbeider også med videreutvikling av andre politidatabaser og registre over grensepasseringer.

(©NTB)

Populært