Meny

Følg Stortingets høytidelige åpning:

Regjeringen vil arbeide for et bærekraftig velferdssamfunn

Følg høstens høytidelige åpning av Stortingen direkte i vinduet over fra klokken 13.00.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

«Et bærekraftig velferdssamfunn» blir overskriften på regjeringens arbeid kommende år, sa kong Harald da han framførte trontalen mandag.

– Regjeringen vil sikre at det samfunnet vi overleverer til våre barn er i enda bedre forfatning enn det vi overtok fra våre foreldre. Regjeringen vil arbeide for et samfunn som er bærekraftig økonomisk, sosialt og miljømessig, leste kongen fra talen under den høytidelige åpningen av det 162. storting.

I talen viser regjeringen til at vi har høy levestandard og rause velferdsordninger, at den frivillige innsatsen er stor og at en rekke fordommer hører fortiden til.

– Det er kanskje tilfeldigheter som gjør at hver og en av oss lever her og nå. Men det er ikke tilfeldigheter som har skapt samfunnet vi alle nyter godt av. Det skyldes våre holdninger og den tillit vi har til hverandre, sa kongen.

I regjeringens tale får også arbeidsvilje, evne til å skape arbeidsplasser og kloke stortingsvedtak æren for å bidratt til samfunnsutviklingen.

Oljeinntektene vil falle videre

De økonomiske trendene går ikke lenger Norges vei, heter det videre i regjeringens trontale.

– De siste tiårene har vært en gyllen periode. Viktige økonomiske trender har gått vår vei. Nå brytes trendene. Den kraftige veksten i oljefondet vil ikke fortsette, sa kong Harald da han leste regjeringens trontale i Stortinget mandag.

Han la til at statens inntekter fra olje- og gassvirksomheten har falt, og vil fortsette å falle.

– En eldre befolkning betyr lavere skatteinntekter og høyere utgifter til helse- og omsorgstjenester, varsler regjeringen i trontalen.

Regjeringens politikk vil derfor ta sikte på å få flere til å stå lenger i jobb og få flere inn i arbeid.

– På lang sikt er det veksten i fastlandsøkonomien som bestemmer velferdsøkonomien. En politikk for bærekraftig velferd må derfor styrke vekstevnen i økonomien, leste kongen.

Regjeringen varsler at «skatter og avgifter må innrettes slik at bedriftene gis gode arbeidsvilkår». Videre ramses infrastruktur, forskning, undervisning og kompetanseheving som områder som vil bli høyt prioritert. Det blir heller ingen reformpause fra regjeringens side.

Strengere innvandring

Innvandringen til Norge må tilpasses samfunnets kapasitet til vellykket integrering, heter det i trontalen kong Harald framførte mandag.

– Norge skal gi beskyttelse til mennesker på flukt. Samtidig må den totale innvandringen til Norge søkes tilpasset samfunnets kapasitet til vellykket integrering. Regjeringen vil derfor føre en streng og forutsigbar innvandringspolitikk, leste kongen.

Integreringen må styrkes slik at flere kan forsørge seg selv og delta i samfunnet, heter det videre.

Samarbeid sentralt

Regjeringen bygger et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med sentrale europeiske allierte og de nordiske landene, heter det også i trontalen.

Regjeringen påpeker at det er lang tradisjon for kontinuitet og bred enighet om verdiene i sikkerhets- og utenrikspolitikken.

– Det endrede sikkerhetspolitiske landskapet krever at vi tar bevisste valg for å ivareta norske interesser. Regjeringen vil hegne om en verden tuftet på internasjonal rettsorden og sterke institusjoner, leste kong Harald opp.

Regjeringen påpeker at det er økt fare for proteksjonistiske tiltak internasjonalt og at Norge vil arbeide for å styrke internasjonal handel og oppnå best mulig betingelser for eksport av norske varer og tjenester.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært