Norge krever nye grenseregler i Schengen

EU holdt torsdag justis- og innvandringsministermøte i Brussel. Den midlertidige grensekontrollen i Norge og andre land i Schengen-området ble diskutert på sidelinjene av møtet.
EU holdt torsdag justis- og innvandringsministermøte i Brussel. Den midlertidige grensekontrollen i Norge og andre land i Schengen-området ble diskutert på sidelinjene av møtet. Foto: Virginia Mayo / AP

Norge ber EU om å endre reglene slik at det blir lettere å beholde den midlertidige grensekontrollen internt i Schengen-området.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge, Danmark, Tyskland, Østerrike og Frankrike har nå sendt et felles forslag til EU-kommisjonen.

Der ber de fem landene om mer fleksible regler for indre grensekontroll i Schengen.

– Dette er en tilpasning til den virkeligheten vi lever i. Det er ikke en juridisk virkelighet, men den virkelige verden, sier Danmarks innvandringsminister Inger Støjberg.

Hun mener hvert enkelt land må kunne innføre grensekontroll når det er behov for det og beholde den så lenge det er behov for det.

Amundsen: – Nødvendig

Det var Frankrike som først tok initiativ til regelendringene. Det blir nå opp til EU-kommisjonen å vurdere dem videre.

Saken ble tatt opp til diskusjon på sidelinjene av EUs justis- og innvandringsministermøte i Brussel torsdag. Norge var spesielt invitert til møtet og deltok med to statssekretærer.

– Etter vårt syn er dette et forslag som balanserer nødvendigheten av å opprettholde Schengen-regelverket med behovet for å gi medlemsstatene de nødvendige verktøy for å opprettholde sin egen indre sikkerhet, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Aktuelt: NOAS: – Norge omtales nå internasjonalt som «utvisningsnasjonen»

Viser til terrorfare

I dag åpner reglene for at det kan innføres grensekontroll i seks måneder hvis det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler mot et land. Frankrike innførte slik grensekontroll etter terroren høsten 2015.

I unntakstilfeller kan grensekontrollen forlenges. Men den kan ikke vare lenger enn i to år.

Denne tidsgrensa er ikke tilpasset dagens situasjon, hvor det eksisterer en varig terrortrussel, skriver de fem Schengen-landene i forslaget de nå har lagt fram. NTB har fått tilgang til forslagsteksten.

De fem landene krever at hvert enkelt land må få anledning til å innføre mer langvarig grensekontroll når trusselbildet tilsier det.

Stopper asylsøkere

I Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike ble det innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen.

Den offisielle begrunnelsen for denne kontrollen var ikke terrorfare, men at Hellas ikke hadde kontroll på yttergrensene.

I dag er situasjonen mindre prekær. EU-kommisjonen har derfor gjort det klart at det ikke vil bli åpnet for flere forlengelser. Kontrollen må avsluttes innen 11. november i år.

Det er ventet at flere land vil protestere mot dette og insistere på å beholde kontrollen, men nå med terrorfare som begrunnelse.

Aktuelt:

– Selv en blind person ser at Schengen-avtalen er en katastrofe

Åpnet et smutthull i Schengen-grensen

Politisk betent

EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos mener det ikke lenger finnes noen god grunn til å fortsette.

– Vi skal diskutere det med ministrene. Men jeg mener tida er inne for å gå tilbake til normalen i Schengen, sier han.

EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som «en siste utvei», og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.

Kontrollen er politisk betent fordi den hindrer den frie flyten over grensene internt i Schengen-området.

Den norske kontrollen gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Kontrollen utføres på stikkprøvebasis, og svært få personer nektes innreise.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden