Meny

Regjeringen vil skrote 67 år gammel riksgrenselov

Justis- og beredskapsdepartementet, her ved justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), vil skrote den 67 år gamle riksgrenseloven og erstatte den med en mer helhetlig grenselov. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Justis- og beredskapsdepartementet, her ved justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), vil skrote den 67 år gamle riksgrenseloven og erstatte den med en mer helhetlig grenselov. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Justis- og beredskapsdepartementet foreslo fredag en ny grenselov som skal avløse riksgrenseloven fra 1950.

Formålet er å lage et tydeligere og mer helhetlig regelverk som også omfatter regler om grensepassering og inn- og utreisekontroll av personer, som i dag er fastsatt i utlendingsloven.

– Norge har et godt utviklet grensekontrollkonsept. Dagens regler er imidlertid fragmenterte, og til dels gamle og utydelige. En ny grenselov som samler, moderniserer og forbedrer regelverket vil bidra til å styrke det viktige grensekontrollarbeidet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I hovedsak er eksisterende regelverk samlet og revidert inn under en ny lov. Den nye grenseloven innebærer ikke endringer i ansvarsfordeling og organisering av grensekontroll, utover å tydeliggjøre at ansvar for utøvelse av grenseovervåking og inn- og utreisekontroll av personer faller inn under politiets oppgaver.

Forsvaret kan imidlertid fortsatt på vegne av politiet utøve grenseovervåking på den norsk-russiske grensen.

Den foreslåtte grenseloven viderefører også folkerettslige avtaler Norge er bundet av, særlig gjennom Schengen-samarbeidet og avtalene med nabolandene Sverige, Finland og Russland.

Loven tar for seg regler om rettslige og fysiske forhold i tilknytning til riksgrensen, og om grensepassering og grensekontroll av personer. Den gjelder ikke militære oppgaver, tolloven eller regler om utlendingers adgang til riket.

Populært