Regjeringen vil skrote 67 år gammel riksgrenselov

Justis- og beredskapsdepartementet foreslo fredag en ny grenselov som skal avløse riksgrenseloven fra 1950.

Justis- og beredskapsdepartementet, her ved justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), vil skrote den 67 år gamle riksgrenseloven og erstatte den med en mer helhetlig grenselov. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Justis- og beredskapsdepartementet, her ved justisminister Per-Willy Amundsen (Frp), vil skrote den 67 år gamle riksgrenseloven og erstatte den med en mer helhetlig grenselov. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Formålet er å lage et tydeligere og mer helhetlig regelverk som også omfatter regler om grensepassering og inn- og utreisekontroll av personer, som i dag er fastsatt i utlendingsloven.

– Norge har et godt utviklet grensekontrollkonsept. Dagens regler er imidlertid fragmenterte, og til dels gamle og utydelige. En ny grenselov som samler, moderniserer og forbedrer regelverket vil bidra til å styrke det viktige grensekontrollarbeidet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I hovedsak er eksisterende regelverk samlet og revidert inn under en ny lov. Den nye grenseloven innebærer ikke endringer i ansvarsfordeling og organisering av grensekontroll, utover å tydeliggjøre at ansvar for utøvelse av grenseovervåking og inn- og utreisekontroll av personer faller inn under politiets oppgaver.

Forsvaret kan imidlertid fortsatt på vegne av politiet utøve grenseovervåking på den norsk-russiske grensen.

Den foreslåtte grenseloven viderefører også folkerettslige avtaler Norge er bundet av, særlig gjennom Schengen-samarbeidet og avtalene med nabolandene Sverige, Finland og Russland.

Loven tar for seg regler om rettslige og fysiske forhold i tilknytning til riksgrensen, og om grensepassering og grensekontroll av personer. Den gjelder ikke militære oppgaver, tolloven eller regler om utlendingers adgang til riket.

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden