Meny

Staten tapte mot Farida (11) i lagmannsretten

VANT: Farida og familien vant mot staten tirsdag. Foto: Privat

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lagmannsretten har forkastet statens anke over Oslo tingretts dom i Farida-saken. – Jeg er overbevist om at saken vil påvirke vurderingen i andre saker, sier familiens advokat, Vera Vikki.

Lagmannsretten har avvist statens anke i Farida-saken, om 11-åringen og familien som ble sendt til Afghanistan i 2015.

Dermed står dommen fra tingretten, hvor Utlendingsnemndas (UNE) vedtak om å inndra oppholdstillatelsen og asylstatusen ble erklært ugyldig.

En prøvestein for norske myndigheter

Saken har vært kjent som Farida-saken, og Utlendingsnemnda (UNE) har ønsket å bruke saken som en prøvestein for å se hva som skal til for å trekke tilbake en oppholdstillatelse som Farida og moren Noorya fikk.

– Lagmannsretten har kommet til at Utlendingsnemndas vedtak i forbindelse med tilbakekall av asylstatus og oppholdstillatelse for en afghansk kvinne og hennes datter, er ugyldig. Utlendingsnemnda hadde ikke vurdert om det var skjedd vesentlig og stabil endring i alle relevante forhold som begrunnet den opprinnelige tillatelsen, opplyser Borgarting lagmannsrett.

Familiens advokat: – Vil påvirke liknende saker

– Jeg er overbevist om at saken vil påvirke vurderingen i tilsvarende saker, sier familiens advokat, Vera Vikki, til ABC Nyheter.

Det er fremdeles uklart hvor lang tid det vil ta før Farida og hennes familie forventes å komme tilbake til Norge, ifølge familiens advokat.

– Familien håper på en rask avklaring. UNE har i utgangspunktet en måneds ankefrist, men denne forlenges som en følge av ferieavvikling, forteller hun.

Dersom UNE venter med anken ønsker hun at Farida og familien skal komme til Norge frem til en eventuell anke blir lagt frem.

Bakgrunn: Farida-saken opp for lagmannsretten

Kom til Norge i 2011

Farida og moren kom til Norge i 2011, og året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn.

Farida og moren fikk tilbakekalt sin oppholdstillatelse i 2015 etter at faren hadde fått avslag på sin søknad om asyl. Hele familien ble uttransportert samme år.

Familien var bosatt på Dokka i Oppland da de i 2015 ble tvangsutsendt av landet og tilbake til Kabul.

Saken har tidligere vært oppe i Oslo tingrett, som i 2015 konkluderte med at de ulike vedtakene fattet av Utlendingsnemnda (UNE) var ugyldige.

Utlendingsdirektoratet mente at retur til Kabul ikke lenger var utilrådelig etter at far var gjenforent med resten av familien, noe UNE også stilte seg bak

Les også: Humlen mener barns rettigheter «smuldrer opp»

Støttegruppen jubler

Siden Farida og familien ble sendt til Kabul i 2015 har lokalmiljøet på Dokka kjempet for deres tilbakekomst. De har hatt ukentlig kontakt med familien.

Merethe Engen Enerstvedt, lederen for støttegruppa overlykkelig da hun fikk beskjeden tirsdag formiddag.

– Plutselig snudde verden seg, sier hun Engen Enerstedt til ABC Nyheter og fortsetter:

– Jeg er så vanvittig glad.

Enerstvedt innrømmer imidlertid at gleden også har en viss bismak. Hun frykter at UNE kommer til å anke dommen.

– Nå håper jeg at UNE gir seg, sier hun. Denne saken har vært seigpining fra A til Å. Nå må Farida og familien få komme hjem.

UNE forteller til NRK at de nettopp har mottat dommen, og vil komme tilbake til hva de vil gjøre.

Les også: Norge klages inn for FNs menneskerettighetskomite

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært