Barneministeren om voldsrapport: – Jeg er sint og lei meg

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mottok torsdag rapporten fra Barnevoldsutvalget.
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mottok torsdag rapporten fra Barnevoldsutvalget. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Barneminister Solveig Horne (Frp) mottok i formiddag rapporten "Svikt og svik" fra barnevoldsutvalget. Funnene i rapporten gjør Horne opprørt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Når jeg tenker på disse barna som har blitt utsatt for vold og overgrep, blir jeg sint og lei meg. Funnene til utvalget er alvorlige, men dessverre ikke overraskende. NOU-en viser at vi fremdeles har en lang vei å gå for å beskytte alle barn mot vold og overgrep, sa Horne etter at utvalgets leder Ann-Kristin Olsen formelt overleverte rapporten torsdag.

Barnevoldsutvalget ble satt ned i november 2015 og hadde som mandat å avdekke om, i hvilken grad og på hvilken måte det offentlige tjenesteapparatet har sviktet i sin håndtering av saker der barn har vært utsatt for alvorlig vold og overgrep.

For lite kompetanse og samarbeid

Utvalgets konklusjon er krystallklar. Barnevernet og det offentlige har for lite kompetanse, for lite samordning og for lite samarbeid. Tjenestepersonene mangler kunnskap om feltet og har sviktet på mange felt. Det har ført til at barn er blitt drept og utsatt for overgrep som kunne ha vært unngått. Barnevernet er for lite på besøk i hjemmene og snakker for lite med barna.

Ann-Kristin Olsen nevnte blant annet et tilfelle der barnevernet mottok 51 bekymringsmeldinger over flere år uten å engang snakke med barna det gjaldt. I et annet tilfelle fikk en omsorgsperson tilbake omsorg for et barn etter å ha blitt dømt for omsorgssvikt.

– Det kan synes som om ønsket om å hjelpe omsorgspersoner til å klare å beholde omsorgen har gått foran barnets behov, sa Olsen under framleggingen av rapporten.

Overså tydelige signaler

Utvalgets inntrykk er at flere tjenestepersoner, både innen barnevernet, helsetjenesten, skoler og Barne – og ungdomspsykiatrien (BUP) ikke forsto alvoret i at et barn vokser opp med en omsorgsperson med rusproblemer og psykiske problemer. I noen tilfeller er barna blitt drept. Signaler om overgrep ble oversett, feiltolket og i liten grad undersøkt.

Hovedbudskapet er at det må handles og tas grep umiddelbart.

– Utvalget kommer med forslag til 57 tiltak på ulike nivåer og understreker hvor viktig det er med kunnskap og kompetanse og samarbeid på tvers av tjenester, sier Horne.

Hun sier det er alvorlig at utvalget slår fast at barna ofte ikke blir snakket med når det foreligger mistanke om overgrep eller vold.

– Det er helt avgjørende å snakke med barna, det er de som er kilden til informasjon om sitt eget liv, sier Horne.

Barnevoldsutvalget foreslår blant annet å sette ned en egen, fast undersøkelseskommisjon, innføre meldeplikt for overgripere, gjennomføre et eget kompetanseløft og innføre autorisasjonen innen barnevernet.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden