Tysfjord glad for nasjonal støtte i overgrepssakene

Foto: NTB scanpix

Representanter fra Tysfjord kommune er lettet over at storsamfunnet nå engasjerer seg i den omfattende overgrepssaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hadde onsdag et møte med representanter fra Tysfjord der det ble drøftet hvordan de rundt 120 overgrepssakene skal håndteres.

I tillegg deltok Fylkesmannen i Nordland og andre sentrale aktører i oppfølgingsarbeidet.

– Vi har hatt et godt møte om en svært alvorlig situasjon der mange viktige kompetansemiljøer har deltatt. Vi har fått mange innspill om hvordan vi kan hjelpe, sier Sanner til NTB etter møtet.

Han understreker at dette er starten på noe bra, men han vil ikke konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk.

– Det ville være feil av meg å si noe om hvilke tiltak vi skal iverksette allerede nå.

Fornøyd

Representantene for lokalsamfunnet var veldig fornøyd etter møtet, men fylkesmann i Nordland, Hill Marta Solberg, understreker at situasjonen er utfordrende.

– Det er veldig positivt at saken nå er løftet opp på nasjonalt nivå og at det er en erkjennelse fra storsamfunnet at de må være med og være en medspiller for å løse utfordringene som en liten kommune i Nordland har, sier Solberg.

– På møtet var det en samling av mange mennesker fra ulike miljøer, og nå skal vi se hva de ulike kan bidra med framover og hvordan vi skal organisere arbeidet med både å håndtere den aktuelle situasjonen og for å jobbe forebyggende, understreker hun.

Visepresident i Sametinget, Lars Filip Paulsen, som selv er fra Tysfjord, er også glad for initiativet fra nasjonale myndigheter.

– Jeg håper nå at det kan opprettes et tverrfaglig team med aktører fra blant annet barnevern, psykiatri og primærhelsetjenesten som kan jobbe sammen i denne saken, sier han.

Aktuelt: Sametingspresidenten: Tysfjord-sakene er en nasjonal tragedie

Manglende tillit

Han understreker at forskningen viser at det ikke er noen forskjell når det gjelder overgrep i norske og samiske samfunn, men peker på at det samiske samfunnet har spesielle utfordringer blant annet når det gjelder tillit til myndighetspersoner.

– Forskningen viser at samiske minoriteter som har opplevd trakassering og diskriminering har liten tillit til majoritetsbefolkningen, sier Paulsen, som er veldig stolt over den åpenheten som nå vises.

– Åpenhet er den viktigste nøkkelen for å forhindre overgrep, mener han.

Bakgrunn: Politiet etterforsker 120 overgrepssaker i Tysfjord

Åpent brev

Initiativet til møtet kom etter at sametingspresident Vibeke Larsen i mai sendte et åpent brev til regjeringen med en appell om at nasjonale myndigheter må engasjere seg. Hun omtalte de mange overgrepssakene i den lille nordlandskommunen som en nasjonal tragedie.

– Jeg har selv blitt kontaktet av overgrepsofre som sier at kommunen ikke gir den hjelp de trenger. Omfanget av tragedien er blitt så stort at det ikke er realistisk å tro at en liten kommune vil kunne håndtere dette alene, skriver sametingspresidenten i brevet.

Politiet i Nordland etterforsker over 120 sedelighetssaker i Tysfjord. Totalt er over 80 personer mistenkt, blant dem én person som er siktet i elleve saker. Alle de mistenkte bor i Tysfjord. Enkelte av sakene er opptil 40 år gamle.

Les også:

Overgrepssiktet Tysfjord-mann hevdet han kunne helbrede

Tysfjord-offer krever millionerstatning

Fylkesmannen vil granske barnevernet i Tysfjord

Personvernpolicy