Regjeringen vil frata terrormistenkte statsborgerskap

Regjeringen vil gjøre det mulig å frata statsborgerskapet til personer på grunn av straffbare forhold eller som utgjør en trussel mot nasjonale interesser.

Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) vil inndra statsborgerskapet fra personer som et ledd i arbeidet med å forebygge terror. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) vil inndra statsborgerskapet fra personer som et ledd i arbeidet med å forebygge terror. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

I et skriv fra regjeringen skriver konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) at forslaget vil være et ledd i arbeidet med å forebygge terror.

– I dag kan myndighetene kun tilbakekalle statsborgerskap dersom det er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger. Jeg mener det er helt klart at den allmenne rettsfølelsen tilsier at en person som motarbeider norske interesser eller ønsker å skade Norge ikke bør få beholde norsk statsborgerskap, sier Sandberg.

I forslaget til Stortinget foreslår regjeringen bestemmelser i statsborgerloven om tap av statsborgerskap på grunn av straffbare forhold og tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser. I dag er det ingen slik mulighet.

Sandberg håper trusselen om å miste statsborgerskapet vil ha en avskrekkende effekt. Han hevder tiltaket vil begrense muligheten for terrorvirksomhet i Norge.

Tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak. Departementets vedtak kan bringes inn for domstolen.

Les også:

Regjeringen mener andre land skaper asyltrøbbel for Norge

Halvparten av asylsøkerne i norske mottak skulle ikke vært der

NOAS: – Regjeringen bryter asylforliket

Advokater sjokkert over Norge: – Setter liv i fare

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden