Meny

8.100 dekar matjord borte – hvert år

Matjorda forsvinner i et langt raskere tempo enn tidligere anslått. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mellom 2004 og 2015 ble det årlig omdisponert 8.100 dekar matjord. Det er mer enn dobbelt så mye som Stortinget har vedtatt som årlig maksimum fra 2020.

– Statistikken viser at nedbyggingen er størst der hvor det er mest jordbruksareal å ta av, sier utredningsleder Geir-Harald Strand ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

8.100 dekar tilsvarer nær hele Oslo innenfor ring 2 eller åtte ganger Midtbyen i Trondheim. Omfanget av omdisponert jordbruksareal er størst i Rogaland, Hedmark og Sør-Trøndelag

– En kan undres på om dette skyldes mangel på alternativer, eller at jordbruksarealet ikke oppleves som en knapp ressurs der hvor man har mye av det lokalt, sier Strand.

Nær en firedel av nedbyggingen skjer innenfor tettsteder. Ytterligere en firedel skjer mindre enn 1 kilometer fra et tettsted.

– Dette understreker behovet for å øke bevisstheten om jordvern i by- og tettstedsplanlegging, framholder han.

Stortinget har vedtatt at samlet jordbruksareal som tillates brukt til andre formål enn matproduksjon ikke skal overstige 4.000 dekar i året fra 2020.

Oversikten som NIBIO har utarbeidet sammen med Statistisk sentralbyrå, avdekker at det årlig bygges ned om lag 1.000 dekar mer matjord enn hva som er innrapportert fra kommunene. En analyse av ulike digitale kartdata ligger til grunn for tallmaterialet.

Aktuelt:

Bondelaget frykter at spekulanter vil overta norsk matjord

Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk

Framtiden i våre hender: – Vi spiser 60 prosent for mye

Hele Stortinget vil ha mer vern av jord enn landbruksministeren

Populært