Forsvaret vil plassere langtrekkende luftvernraketter i Trøndelag

Forsvaret vil utplassere et nytt langtrekkende luftvern som skal beskytte store deler av Trøndelag og Nord-Norge.

Norges F-35 kampfly skal beskyttes av nye langtrekkende luftvernraketter som skal utplasseres i Trøndelag, bekrefter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Lockheed Martin / NTB scanpix

Norges F-35 kampfly skal beskyttes av nye langtrekkende luftvernraketter som skal utplasseres i Trøndelag, bekrefter forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Lockheed Martin / NTB scanpix

Flybasene i Ørland og Evenes er de mest naturlige stedene for utplassering de nye langtrekkende luftvernrakettene, som også har støtte fra Stortinget gjennom langtidsplanen for forsvaret, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til Adressa.

– Dette er ikke noe rakettskjold. Det er snakk om luftvern for å beskytte våre baser, som er viktige for alt av flyoperasjoner. Det vil også beskytte de basene som ligger innenfor de samme områdene, som er viktige for mottak av alliert støtte, påpeker han overfor avisen.

Prosjektet er i startfasen, men de langtrekkende rakettene vil være et tillegg til dagens luftvernsystem Nasams. Også dette skal oppgraderes til en mer moderne versjon med lenger rekkevidde, blant annet for å beskytte de 52 nye F-35-kampflyene som skal utplasseres på Ørland.

NUPI-forsker Ståle Ulriksen, som tidligere har uttalt at flybasen ville være et enkelt mål for russiske raketter, er spent på hva slags forsvarssystem som blir valgt.

– Det mest provoserende overfor russerne vil være et system som kan skyte ned deres strategiske missiler i oppskytingsfasen, på vei til USA. Det kan være luftvernsystemet Aegis, men bare langtrekkende missiler og ikke typen som allerede finnes på fregattene, sier han til Adressa.

Les også:US Marines vurderer Værnes som hovedbase i Europa

Rekrutterer ekstra HV-vakthold for US Marines

Russland forundret over planer om US Marines på Værnes

Hva kan vi bli bedre på?

Dine synspunkter er viktige i vårt kontinuerlige arbeid med å forbedre Startsiden. Derfor ber vi deg bruke cirka 3 minutter på en kort spørreundersøkelse.

Ja, jeg kan delta
Nei takk

Hilsen oss i Startsiden