EØS i lastebilsektoren:Østeuropeiske lastebilselskaper henter nå sjåfører i Filippinene

Vogntogene fra Polen, Litauen og andre EU-land du ser på norske veier, kan ha lavlønte sjåfører hentet inn fra enda fattigere land, som Filippinene. Stikkordet er kabotasje i EØS-avtalen.

UTENLANDSKE VOGNTOG: Stadig mer av transporten - ikke bare til og fra Norge, men også innad i Norge - utføres av utenlandske selskaper og sjåfører. (firmaet på illustrasjonsbildet er ikke tilknyttet saken).
UTENLANDSKE VOGNTOG: Stadig mer av transporten - ikke bare til og fra Norge, men også innad i Norge - utføres av utenlandske selskaper og sjåfører. (firmaet på illustrasjonsbildet er ikke tilknyttet saken). Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lønnsnivået i Latvia, Litauen, Polen og andre EU-land er så lavt at stadig mer av tungtransporten på norske veier, som følge av EØS-avtalen, blir overtatt av utenlandske vogntog.

Men nå skrus skruen åpenbart om et hakk til - i en lavlønnskonkurranse som rammer også norske selskaper og sjåfører i Norge.

Østeuropeiske lastebilselskaper gjennomfører vervekampanjer i Filippinene for å hente sjåfører til Europa, melder danske medier.

Mange lastebilselskaper flytter virksomhet til lavkostland som Latvia. Veksten i lastebilbransjen gjør at landet kan påberope seg mangel på lastebilsjåfører og dermed få tillatelse til å importere arbeidskraft utenfra.

– Gjennom dette Schengen-hullet kan filippinske sjåfører kjøre i hele EØS-området, rapporterer LOs Brussel-kontor.

Les også:

Vegvesenet til utenlandske trailersjåfører: – Gjør som mora di sier!

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Enige om at Norge alene ikke kan løse sosial dumping i lastebilbransjen

Dansk EU-parlamentariker: «Helt gak»

Med 20 millioner arbeidsløse i EU, kan et ønske om å presse lønn og arbeidsforhold nedover våre grunn til at lastebileiere, blant dem danske, bruker østeuropeiske firmaer til slik import av arbeidskraft fra utviklingsland.

Hva er kabotasje?

Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der transportøren hører hjemme.

Kabotasje er forbudt - i utgangspunktet.

EU liberaliserer imidlertid transportsektoren med regler som åpner for kabotasje med visse begrensninger.

Klimautslipp er begrunnelsen for EUs kabotasjeregelverk. Det gir utenlandske transportører rett til å utføre inntil tre innenlandske transportoppdrag etter at de har kjørt gods eller busspassasjerer fra utlandet til Norge.

Sosial dumping: I virkeligheten opplever bransjen, fagbevegelsen og myndighetene i flere land at ordningene fører til sosial dumping og konkurranse fra selskaper som bruker dårlig teknisk standard.

Les mer om EUs kabotasjeregelver hos europalov: Om bussbransjen og om godsbransjen.

Les om kabotasje hos regjeringen

Les om kabotasje hos Norges Lastebileier-forbund

– Det her er jo helt totalt gak, når vi har 20 millioner arbejdsløse i Europa, sier den danske EU-parlamentarikeren Ole Christensen til avisen.dk.

Tidligere har professor Victor D. Normann omtalt globaliseringens mørke sider.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det som skjer, får følger også for Norge, sier administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund til ABC Nyheter. Stikkordet er kabotasje.

Før kunne utenlandske vogntog frakte gods til og fra Norge, men ikke innad i Norge. Men gjennom EØS-avtalen er Norge blitt forpliktet til å utvide adgangen for utenlandske transportører til kabotasje, det vil si å frakte gods også fra sted til sted innad i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Rødt hudfletter Frp for å svikte norsk transportbransje

Stor vekst i kabotasje på ett år

Kabotasje fra utenlandske selskaper rammet 43 prosent av de norske langtransportselskapene her på hjemmebane i 2016, mot 29 prosent året før.

Transportsentralene som opererer mer innenlands, ble tredobbelt rammet i 2016 sammenliknet med 2015: 31 prosent av selskapene tapte oppdrag til utenlandsk kabotasje i fjor, mot 11 prosent i 2015, ifølge Lastebileier-Forbundets konjunkturundersøkelse.

– Den internasjonale konkurransen er økende. Nå henter de inn billig arbeidskraft fra Filippinene, Sør-Amerika, Hviterussland og Ukraina. Det gjør konkurransen enda hardere, sier Geir A. Mo.

– Det kommer lastebiler tilsvarende 207.000 vogntog ledig kapasitet over norske grenser per år, forteller Mo og antar at det er for å kjøre innenlandske laster, kabotasje, i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den utenlandske konkurransen kan også ha gitt en sterk vekst i tomkjøring også for norske lastebiler.

Andelen tomkjøring lå på 24,6 prosent i 2015, men steg til 28,8 prosent i siste kvartalsrapport fra SSB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Én av tre lastebiler var norskregistrert

Norsk lønn i Norge?

Myndighetene har riktignok allmenngjort tariffavtalene for utenlandske sjåfører mens de kjører i Norge. Det vil si at de skal ha norsk minstelønn mens de kjører på norsk jord.

Så er det opp til Arbeidstilsynet å kontrollere om de reelle utbetalingene de får i for eksempel Latvia, er i overensstemmelse med papirene de kan vise for seg.

Også statlige Posten Norge har opprettet et eget lastebilselskap i Slovakia, som blant annet driver kabotasje-kjøring i Norge.

Les: Statlige Posten kjører gods i Norge med sitt eget slovakiske lastebilselskap

Artikkelen er oppdatert med noen korrigerte opplysninger.