Meny

Påtalemyndigheten om Eirik Jensen: Et ufattelig grovt tillitsbrudd

Ingen formildende omstendigheter foreligger i saken mot Erik Jensen, mener Spesialenheten for politisaker. De mener han fortjener 21 års fengsel.

Med påstand om lovens strengeste straff for Eirik Jensen og 18 år for hasjbaronen Gjermund Cappelen avsluttet påtalemyndigheten fredag sin bevisførsel i norgeshistoriens største narkotikarettssak.

Begge er tiltalt for korrupsjon og grov narkotikakriminalitet, Eirik Jensen for medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge i perioden 2004–2013, og Cappelen for innførsel av over 16 tonn hasj i årene 1993–2013.

Selv satt Jensen helt stille og bare blunket litt da påstanden ble lest opp av aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker i Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Han har hardnakket hevdet sin uskyld i de fem månedene rettssaken har vart.

Kleppe la også ned påstand om inndragning av 2,45 millioner kroner, noe mer enn den opprinnelige påstanden på 2,1 millioner kroner. Dette er det beløpet som påtalemyndigheten mener Cappelen minst har betalt Jensen i løpet av denne perioden.

Tre års strafferabatt

Jensens medtiltalte, hasjbaronen Gjermund Cappelen, bør dømmes til 18 års fengsel for å ha stått bak og organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj, mener aktor Lars Erik Alfheim.

Påstanden innebærer tre års strafferabatt, ett år for tilståelsen og to år for forklaringen som impliserer Jensen. Begrunnelsen for ikke å gi en større straffereduksjon er at Cappelen aldri har forklart seg før han skjønner at det ikke er noen vei utenom, ifølge Alfheim.

– Grunnlaget for en større reduksjon enn det jeg vil foreslå, er ikke til stede, slo han fast i retten.

Samtidig er det et poeng at samfunnet ønsker at den kriminaliteten Eirik Jensen har gjort, skal avsløres. Derfor må reduksjonen være merkbar, sa han.

Ikke overrasket

Jensens forsvarer John Christian Elden er ikke overrasket over den alvorlige påstanden.

– Når de har tatt ut den tiltalen de har gjort, er det ikke noe rart at de vil ha lovens strengeste straff, sier Elden til NTB.

Han mener aktors prosedyre i stor grad bygger på synsing, tolkninger og meninger og lite på håndfaste beviser.

– Vi mener at det ikke er grunnlag for domfellelse i denne saken overhodet. Dermed står det mellom null år og 21 år, sier Elden.

Les også:  Eirik Jensen om kjæresten: – Uten Ragna hadde jeg ikke orket dette

Tillitsbrudd

I sin prosedyre fredag la Kleppe vekt på at de mener de tiltalte har gjort seg skyldig i et svært grovt tillitsbrudd.

– Det er vanskelig å tenke seg noe mer ødeleggende for folks tillit til politiet enn det Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har gjort, sa hun i retten fredag.

For Jensens del finnes det ingen formildende omstendigheter, framholdt hun.

At korrupsjonen har pågått i over ti år, må gjenspeiles i straffeutmålingen, understreker hun.

For Eirik Jensen er det et grovt svik mot den tilliten han har hatt i sin stilling.

– Han har hatt en viktig organisatorisk rolle i Cappelens nettverk. Han har i størstedelen av tiden hatt en lederposisjon i seksjon for organisert kriminalitet og en rådgiverposisjon for politiledelsen. Han har hatt tilgang til informasjon som har vært viktig for Cappelens virksomhet, sa Kleppe.

Våpen inndratt

Jensen må også tåle inndragning av våpen og ammunisjon som omfattes av tiltalen, men her er det noen av punktene som er frafalt.

Mandag skal Cappelens forsvarer holde prosedyre, mens Jensens forsvarere skal prosedere på tirsdag.

Les også:  Schilling: – Jensen har faktisk erkjent korrupsjon

Populært