Forsvarssjef Bruun-Hanssen: – Trenden med nedbygging er i ferd med å snu

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte Forsvarets årsrapport 2016 onsdag. Han mener økte bevilgninger gir grunn til optimisme.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte Forsvarets årsrapport 2016 onsdag. Han mener økte bevilgninger gir grunn til optimisme. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener Forsvaret nå preges av forsiktig optimisme.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser allerede at økte bevilgninger i 2016 for å bedre vedlikeholdssituasjonen, har gitt resultater, sier Bruun-Hanssen til NTB.

Forsvarssjefen la onsdag fram årsrapporten for 2016. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglige operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig.

– Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret som vi skulle ønske. Derfor er det meget gledelig at Forsvaret er blitt hørt når det gjelder behovet for et økonomisk løft for å øke den operative evnen, sier han i oppsummeringen.

– Vi ser nå at trenden med nedbygging er i ferd med å snu, det gir optimisme, sier han.

Bruun-Hanssen peker på at ekstratildelinger i 2016 til personell ga uttelling i ekstra vedlikehold og ekstra timer med nærvær i Nordområdet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Langtidsplanen som er besluttet, gir mulighet for å få det vi har, til å virke. Vi kan ta inn etterslep på vedlikehold, øke beholdningen av reservedeler og bedre bemanningen.

– Når dette er på plass, har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået, understreker han i årsrapporten.

Startet i fjor

Forsvarssjefen peker på at dette arbeidet startet allerede i fjor, som følge av regjeringens økte bevilgninger, øremerket vedlikehold og reservedeler.

– Et godt eksempel på dette er Sjøforsvarets omdisponering av personell for å øke antallet operative besetninger til fartøyene. Økt omfang på vedlikehold og økt bemanning har resultert i at vi nå seiler med fire fregatter og fem korvetter, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bruun-Hanssen understreker at Forsvaret har gjennomført effektiviseringstiltak til en verdi av cirka 327 millioner kroner, og han innrømmer at flere, samtidige endringer har vært utfordrende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– En hver form for effektivisering er smertefull i en organisasjon, men det har vært nødvendig. Vi må være sikker på at vi bruker pengene riktig, og det er mulig å effektivisere på flere områder også i årene

Allmenn verneplikt

Forsvarssjefen trekker i årsoppsummeringen fram at man i 2016 så det første kullet med allmenn verneplikt.

– Det har gitt oss økt mulighet til å rekruttere de best egnede til førstegangstjeneste fra hele årskull, sier han.

I rapporten fremhever han dessuten at Norge har hatt betydelige bidrag i internasjonale operasjoner, det gjelder både i Mali, Afghanistan, Irak og Georgia.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen i utlandet har vært utfordrende de senere år, og det er ingen tegn som tyder på endringer. Våre bidrag internasjonalt og i rammen av NATO vil være viktig også framover.

– Vi har vist hvordan små styrker med fleksibel og løsningsorientert tilnærming kan gjøre stor nytte til en relativt lav kostnad. Dette er en modell også for fremtiden, sier han.