Forsvarssjef Bruun-Hanssen: – Trenden med nedbygging er i ferd med å snu

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte Forsvarets årsrapport 2016 onsdag. Han mener økte bevilgninger gir grunn til optimisme.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen presenterte Forsvarets årsrapport 2016 onsdag. Han mener økte bevilgninger gir grunn til optimisme. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mener Forsvaret nå preges av forsiktig optimisme.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi ser allerede at økte bevilgninger i 2016 for å bedre vedlikeholdssituasjonen, har gitt resultater, sier Bruun-Hanssen til NTB.

Forsvarssjefen la onsdag fram årsrapporten for 2016. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglige operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig.

– Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret som vi skulle ønske. Derfor er det meget gledelig at Forsvaret er blitt hørt når det gjelder behovet for et økonomisk løft for å øke den operative evnen, sier han i oppsummeringen.

– Vi ser nå at trenden med nedbygging er i ferd med å snu, det gir optimisme, sier han.

Bruun-Hanssen peker på at ekstratildelinger i 2016 til personell ga uttelling i ekstra vedlikehold og ekstra timer med nærvær i Nordområdet.

– Langtidsplanen som er besluttet, gir mulighet for å få det vi har, til å virke. Vi kan ta inn etterslep på vedlikehold, øke beholdningen av reservedeler og bedre bemanningen.

– Når dette er på plass, har vi et grunnlag for å øke aktivitetsnivået, understreker han i årsrapporten.

Startet i fjor

Forsvarssjefen peker på at dette arbeidet startet allerede i fjor, som følge av regjeringens økte bevilgninger, øremerket vedlikehold og reservedeler.

– Et godt eksempel på dette er Sjøforsvarets omdisponering av personell for å øke antallet operative besetninger til fartøyene. Økt omfang på vedlikehold og økt bemanning har resultert i at vi nå seiler med fire fregatter og fem korvetter, sier han.

Bruun-Hanssen understreker at Forsvaret har gjennomført effektiviseringstiltak til en verdi av cirka 327 millioner kroner, og han innrømmer at flere, samtidige endringer har vært utfordrende.

– En hver form for effektivisering er smertefull i en organisasjon, men det har vært nødvendig. Vi må være sikker på at vi bruker pengene riktig, og det er mulig å effektivisere på flere områder også i årene

Allmenn verneplikt

Forsvarssjefen trekker i årsoppsummeringen fram at man i 2016 så det første kullet med allmenn verneplikt.

– Det har gitt oss økt mulighet til å rekruttere de best egnede til førstegangstjeneste fra hele årskull, sier han.

I rapporten fremhever han dessuten at Norge har hatt betydelige bidrag i internasjonale operasjoner, det gjelder både i Mali, Afghanistan, Irak og Georgia.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen i utlandet har vært utfordrende de senere år, og det er ingen tegn som tyder på endringer. Våre bidrag internasjonalt og i rammen av NATO vil være viktig også framover.

– Vi har vist hvordan små styrker med fleksibel og løsningsorientert tilnærming kan gjøre stor nytte til en relativt lav kostnad. Dette er en modell også for fremtiden, sier han.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden