Bevæpningsutvalget vil ha utprøving av elektrosjokkvåpen

Bevæpningsutvalgets leder Anne Kari Lande Hasle overleverte utredningen til justisminister Per-Willy Amundsen onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Bevæpningsutvalgets leder Anne Kari Lande Hasle overleverte utredningen til justisminister Per-Willy Amundsen onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk politi skal ikke være permanent bevæpnet, men bør få prøve ut elektrosjokkvåpen, mener det regjeringsoppnevnte bevæpningsutvalget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle da hun la fram bevæpningsutvalgets rapport onsdag formiddag.

Utvalget har blant annet vurdert dagens bevæpningsordning og perioden med midlertidig bevæpning, og kommer med anbefalinger til fremtidig bevæpningsmodell for norsk politi.

Politiet har i dag en ordning med såkalt fremskutt lagring, der politiets skytevåpen ligger låst i en kasse i politibilen. Utvalget var bedt om å evaluere både denne ordningen, som har eksistert siden 2013, og den ekstraordinære perioden mellom 25. november 2014 til 3. februar 2016, da politiet var midlertidig bevæpnet på grunn av et skjerpet trusselbilde.

Elektrosjokkvåpen

Utvalget kommer med i alt elleve hovedanbefalinger, blant annet utprøving av elektrosjokkvåpen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Utvalget anbefaler at elektrosjokkvåpen utprøves slik at politiet i patruljerende tjeneste får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen, sa Hasle da hun la fram rapporten.

Investeringskostnadene for prøveordningen er anslått til 31,4 millioner kroner i 2018 og de årlige driftskostnadene til om lag 12,7 millioner i 2019 og 2020.

Bakgrunn: Utvalg mener norsk politi ikke skal bære våpen

Stiller store krav

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) betegner rapporten som omfattende og grundig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Politiet har en utfordrende arbeidssituasjon som stiller store krav til sikkerhet både for befolkningen og den enkelte tjenestemann. Derfor er det viktig å få en bevæpningsmodell som er i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer, sa justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) da han mottok rapporten onsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Så får det så være at mitt utgangspunkt politisk sett er litt annerledes enn konklusjonene som utredningen peker i retning av, sa Amundsen.

På Stortinget er det i dag bare Frp som ønsker generell bevæpning av politiet. Arbeiderpartiet har tidligere uttalt at de vil vente på utvalgets anbefalinger før de konkluderer, mens de øvrige partiene er avvisende til bevæpning.

Også tunge politifaglige instanser som Politidirektoratet (POD), Politihøgskolen, Det kriminalitetsforebyggende råd og Norges politilederforbund, har også vendt tommelen ned for bevæpning, senest under en høringsrunde i 2014.

Kritisk

Lederen for Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, hadde håpet at utvalget ville komme fram til motsatt konklusjon.

– Hvis man kommer ut for en skarp hendelse og det står om sekunder, kan det å være bevæpnet eller ikke være utslagsgivende for liv eller død, sa Bolstad til NTB tirsdag.

Han mener fremskutt lagring ikke er en god nok ordning.

– Hvis en patrulje blir sendt til en bolig eller en boligblokk på grunn av husbråk, og så plutselig befinner seg midt i en skarp situasjon, da hjelper det lite at våpenet ditt ligger låst i bilen nede på gata, sier Bolstad.

Bevæpningsutvalgets hovedanbefalinger:

* Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (fremskutt lagring).

* Et samlet utvalg anbefaler:

* At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen.

* At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer.

* At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring.

* Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste.

* At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk.

* At politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson.

* At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig.

* At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter.

* At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven.

(Kilde: Justisdepartementet)