Mediemangfoldsutvalget vil avkorte pressestøtten

Mediemangfoldsutvalget vil kutte pressestøtten, innføre nye tilskuddsordninger og gjøre NRK om til en stiftelse. Politikerne må øke tempoet, mener utvalget.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er noe av innholdet i rapporten som utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverte til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) tirsdag.

Utvalget foreslår en rekke endringer i mediepolitikken og har anslått at de nye tiltakene vil koste mellom 743 og 843 millioner kroner per år.

Utvalget foreslår at lokale medier skal få et minstetilskudd på 750.000 kroner (1,29 millioner for nordnorske aviser), utfasing av tilskuddene til nummer to-avisene og endring av tilskuddet til 27 prosent av mottakerens driftskostnader.

Nye tilskuddsordninger

Videre foreslår Mediemangfoldsutvalget tre nye tilskuddsordninger til innovasjonsprosjekter, stimulering til samfunnsviktig journalistikk og en egen tilskuddsordning for nyhetsmedier som er gratis.

Utvalget foreslår også at NRK gjøres om til en stiftelse av prinsipielle grunner. Når det gjelder en kommersiell allmennkringkaster utenom NRK viser utvalget til sin delutredning som ble lagt fram i fjor høst, og foreslår at regjeringen begrenser en eventuell avtale om kompensasjon for merkostnader ved kommersiell allmennkringkasting til lineært tv.

Én riksdekkende radiokanal plassert utenfor Oslo bør ifølge utvalget også få en tidsbegrenset støtte for sine merutgifter ved å være lokalisert utenfor hovedstaden.

Fritak

Utvalget foreslår at dagens fritak for merverdiavgift må gjelde for alle nyhets- og aktualitetsmedier. Dette innebærer at også medier som dekker få stoffområder i dybden må omfattes av fritaket.

Utvalget foreslår også at norske medier i en omstillingsperiode på fire år skal fritas for arbeidsgiveravgift. Fritaket skal i hovedsak gjelde nyhetsmedier.

Alle innstillingene i utvalgets rapport er enstemmige.

Personvernpolicy