Én av seks i Norge har innvandrerbakgrunn

Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Til sammen er vi nå 5.252.000 innbyggere her i landet.
Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Til sammen er vi nå 5.252.000 innbyggere her i landet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Norge fikk 26.400 flere innvandrere i 2016. Folk fra Afrika og Asia sto for 93 prosent av veksten. Til sammen har 16,8 prosent i Norge innvandrerbakgrunn i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Blant de til sammen 884.000 personene i Norge med innvandrerbakgrunn, har 46 prosent (407.500) bakgrunn fra land i Asia og Afrika.

43 prosent (377.500) er fra EU og EØS-området og andre vestlige land. Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag. Nesten 100.000 i denne gruppen er fra Polen, som dermed er det landet som har flest innvandret i Norge.

Økningen i innvandrerbefolkningen i fjor var på 3,8 prosent, og det er den laveste prosentvise tilveksten siden 2002. Folketallet samlet økte med 0,9 prosent i 2016.

Flere barn av innvandrere

SSB definerer personer med innvandrerbakgrunn som folk som enten har innvandret selv, eller som er barn av to innvandrere. Innvandrere utgjorde 13,8 prosent av befolkningen ved årsskiftet. Deres norskfødte barn utgjorde 3 prosent av befolkningen. Dette er en voksende gruppe, og her er det flest som har foreldre fra Pakistan – i alt 16.700. Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 12.800 personer, nesten 1.000 flere enn året før.

Barn av innvandrere fra Polen er den tredje største gruppen norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Denne gruppen har vokst kraftig siden EU-utvidelsen i 2004, fra i underkant av 800 personer til 11.000 ved inngangen til 2017.

Flest i Oslo

Det er flest innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo – både i antall og prosent av folketallet. Oslo hadde 219.000 innbyggere med innvandrerbakgrunn ved årsskiftet, det er 33 prosent av folketallet.

Innvandrerbefolkningen er i flertall i tre bydeler i hovedstaden: Stovner, Søndre Nordstrand og Alna. Det er færrest innvandrere på Nordstrand, der andelen er på 17 prosent.

Av andre store byer peker Drammen seg ut, der folk med innvandrerbakgrunn utgjør 28 prosent av befolkningen i kommunen.

Den såkalte tredjegenerasjonen, altså personer født i Norge av to norskfødte foreldre som igjen har fire utenlandsfødte foreldre, defineres ikke som personer med innvandrerbakgrunn av SSB. Denne gruppen utgjorde per 1. januar 2017 nøyaktig 1.013 personer. Bare 13 av disse har fylt 18 år og 70 prosent er yngre enn seks år. Folk i denne gruppen har i hovedsak besteforeldre som innvandret til Norge på 70-tallet. Over halvparten har bakgrunn fra Pakistan. Andre store innvandrerland er Tyrkia og Marokko.

Personvernpolicy